Region Agder

Del på:

Region Agders side

 

Styreinformasjon for Norsk kulturskoleråd Region Agder

Verv og navn

E-post og telefon

Styreleder

Jon Terje Johnsen

jon.terje.johnsen@

kristiansand.kommune.no

+47 975 12 280

Nestleder

Øystein Åmdal

oystein.amdal@

grimstad.kommune.no

+47 945 27 926 

Styremedlem

Åse Løvland

ase.lovland@

froland.kommune.no

+47 911 84 375

Styremedlem

Marion Baum

marion.baum@

flekkefjord.kommune.no

+47 977 30 775

Styremedlem

Ingunn Abrahamsen

ingunn.abrahamsen@

vennesla.kommune.no

+47 982 93 812

Første varamedlem

Kari Røynlid

 

kariroynlid@

me.com

+47 901 29 245

Andre varamedlem

Pål Koren Pedersen

 

pal.koren.pedersen@

arendal.kommune.no

+47 408 41 320

Tredje varamedlem

Torunn C. Nyberg

torunn.charlotte.nyberg@

valle.kommune.no

+47 970 61 587

Fjerde varamedlem

Anija M. Wormsen

anija.wormsen@

farsund.kommune.no

+47 902 91 191

 

Lokal kulturskolerådgiver

  • Jo Eskild

E-post: jo.eskild@

kulturskoleradet.no

Telefon: +47 993 72 012

 

Annen kontaktinformasjon

Fylkesavdelingas postadresse

Norsk kulturskoleråd region Agder

c/o Kristiansand kulturskole

Kongens gt. 54, 4608 Kristiansand

Norsk kulturskoleråd

(informasjon om ansatte og politisk valgte)

Kulturskoleguiden

(informasjon om kulturskolene)

 

Nyheter

Lokalt nytt fra Region Agder Nasjonale nyheter

 

Årsmøtedokument 2017

 

 

Kontakt meg gjerne

Jo Eskild sh.jpg
Jo Eskild
rådgiver
+47 993 72 012