Sør-Trøndelag - Hovedside

Her finner du siste nytt og nøkkelinformasjon fra Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag.

Mer informasjon og flere nyheter fins på de andre sidene under Lokalt - Sør-Trøndelag.

 

Fylkesstyreleder

Ogne Undertun / 906 46 619 / ogne.undertun@bjugn.kommune.no  

  

Lokal kulturskolerådgiver

Hans-Andreas Kjølberg / 930 66 955  / hans.andreas.kjolberg@kulturskoleradet.no  

 

Annen kontaktinformasjon: Norsk kulturskoleråd   Kulturskoleguiden (kulturskolene)

 

Styre- og årsmøtedokument

 

Sakskart og referater

 

 

Nyheter

 

 

Siste nytt fra

Sør-Trøndelag