Mer hjelp til flere kommuner: Ny veiledningsrunde utlyses 15. juni

2018 Portefølje2 22.3.png
KLAR TIL NY INNSATS: Veilederkorpset i Norsk kulturskoleråd skal neste år veilede kulturskoleeiere og kulturskoler som ønsker å etablere et permanent utviklingsarbeid knytta til kommunens kulturskole.
22.03.2018 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon)
Del på:

Mer hjelp til flere kommuner: Ny veiledningsrunde utlyses 15. juni

TRONDHEIM: Denne våren fullfører Norsk kulturskoleråd et toårig veiledningsarbeid i 50 kommuner. Denne veiledningen er knytta til innføring av den nye rammeplanen for kulturskolen. 15. juni 2018 utlyser kulturskolerådet en ny veiledningsrunde retta mot et nytt utvalg kulturskoleeiere og kulturskoler.

 

Veiledningen er et tilbud til kulturskoleeiere og kulturskoler som ønsker å etablere et permanent utviklingsarbeid knytta til kulturskolen i kommunen. Også i den nye veiledningsrunden – heretter omtalt som Portefølje 2 – skal det handle mye om utvikling og styrking av kvaliteten på skoleslaget kulturskole, i tråd med «Mangfold og fordypning», den nyeste rammeplanen for kulturskolen (utgitt av Norsk kulturskoleråd i 2016).

 

Portefølje 1 rundes av med en erfaringskonferanse for alle involverte kommuner på Gardermoen 3. mai 2018. Norsk kulturskoleråd har overveiende fått gode skussmål for veilederhjelpen i Portefølje 1, men arbeidet for å tilby en enda bedre veiledertjeneste. Dette gjøres blant annet ved at veilederkorpset spisses i kvalitet – det blir noe færre veiledere, men med styrket kompetanse både hva gjelder teoretisk ballast og praktisk veiledererfaring.

 

Norsk kulturskoleråds veilederkorps vil fortsatt trekke veksler på ei ekstern ressursgruppe, der hvert medlem besitter toppkompetanse innen veiledning og veiledningsopplæring. Ressursgruppa har to oppgaver: Utvikle veilederkorpsmedlemmenes kompetanse samt delta i prosessen med å utvikle veiledingsordningen. Per nå består ressursteamet av Roy-Asle Andreassen (tidligere førstelektor ved Høgskulen i Volda), Inger-Anne Westby (førstelektor i fagdidaktikk ved Norges musikkhøgskole) og Gunnar Skaar (tidligere utdanningsdirektør i Vest-Agder).

 

Rammeplanen må være vedtatt i kommunen

 

Mye mer informasjon om Portefølje 2 - som vil strekke seg over tre semester - kommer rundt utlysningsdatoen 15. juni 2018. Men allerede nå bør potensielle veisøkere merke seg ett av kravene for å kunne bli en av de nye veisøkerkommunene. Det er et krav at den nevnte rammeplanen for kulturskolen er politisk vedtatt i de kommunene som søker om plass i Portefølje 2.

 

Noen viktige datoer

 

  • 15. juni 2018: Utlysning av Portefølje 2 i Norsk kulturskoleråds veiledningskorps.
  • 1. oktober 2018: Kommunenes frist for å søke deltakelse i Portefølje 2.
  • 30. november 2018: Norsk kulturskoleråd gir kommunene beskjed om de får plass eller ikke i Portefølje 2.
  • 16. januar 2019: Oppstartsdag for Portefølje 2 på Gardermoen.

Les flere nyheter!