Internasjonalt engasjement

Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Del på:

Internasjonalt engasjement

 

Europeisk musikkskoleunion (EMU)

Norsk kulturskoleråd er medlem av Europeisk musikkskoleunion (EMU), engelsk tittel: European Music School Union. Den samler i dag musikk- og kulturskoleorganisasjoner fra 26 nasjoner til årlige møter, og har annet hvert år festivaler for ungdom. Norge arrangerte for øvrig EMUs generalforsamling og påfølgende festival i Trondheim i 2000 med 10 000 utøvere.

 

Tidligere direktør i Norsk kulturskoleråd, Wilhelm Dahl, var i en periode medlem i EMUs presidium.

 

Norge har sammen med de andre nordiske land foreslått at EMU videreutvikles til en kulturskoleorganisasjon (music and arts) slik at organisasjonen er mer i pakt med utviklingen i skoleslaget.

 

EMUs hjemmeside

 

 

Nordisk musikk- og kulturskoleunion (NMKU)

NMKU er de nordiske medlemmene av EMU: Sverige, Finland, Danmark, Island, Færøyene og Norge. De senere år har representanter for disse landene møttes to ganger årlig for å utveksle informasjon og erfaringer, følge opp saker fra EMU og drøfte felles prosjekt.

 

I 2014 etablerte NMKU kontakt med Nordisk råd, og vil framover øke sitt arbeid inn i de satsinger som ligger i Nordisk ministerråds strategi for kultursamarbeidet 2013-2020.

 

I 2015 ble det for første gang arrangert en nordisk musikk- og kulturskolekonferanse, som ble fulgt opp med samme type konferanse i Helsingfors høsten 2016. Neste konferanse finner sted i Norge høsten 2017.

 

Norsk kulturskoleråds nordiske søsterorganisasjoner

 

 

Nordisk Union for Musikutbildare (NUMU)

Dette er en sammenslutning bestående av de tidligere organisasjonene Nordisk Musikpedagogisk Union (NMPU) och Nordisk Musikskolledarråd (NMR), av musikkpedagogiske foreninger samt av organisasjoner for ledere fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og Færøyene.

Kontakt meg gjerne

Lars Emil Johannessen sh.JPG
Lars Emil Johannessen
rådgiver
+47 907 43 814