Kulturskoledagene

Del på:

Kulturskoledagene

Kulturskoledagene er kulturskoleansattes viktigste, faglige møtested for utvikling, inspirasjon og oppdatering.

 

Presentasjoner fra Kulturskoledagene 2017-2018

 

Kulturskoledagene 2017-2018 

Kulturskoledagene 2016-2017

Kulturskoledagene 2015-2016

Kulturskoledagene - historien

 

Kulturskoledagene har siden 2005 vært et attraktivt møtested for kulturskolepedagoger, - ledere og -eiere. Nå skal enda flere på sjansen til å delta: Ett arrangement blir til flere arrangement, og du får kortere, enklere og trolige billigere reisevei til «herligheten».

 

Kulturskoledagene 2017-2018

Molde

9. - 10. nov. 2017 

Sola/Stavanger*

16. nov. 2017 

Stjørdal

23. - 24. nov. 2017

Hamar

3. - 4. jan. 2018 

Kristiansand

4. - 5. jan. 2018 

*) Kulturskoledagene-arrangementet finner sted i Sola kommune 16. november og er sammenkoblet med Skolemøtet for Rogaland i Stavanger 17. november.

 

Programendring: Lystad erstatter Sørensen

 

Ved fire av årets arrangement skulle Anne Gabrille Sørensen holde foredrag eller lede verkstedkurs. Hun har dessverre blitt nødt til melde forfall. Hennes oppgaver - med uendret fokus - overtas av Gro Lystad. Hun har mye erfaring fra teaterarbeid i mange ulike roller, blant annet som regissør og instruktør.

 

Presentasjon o.l. fra Kulturskoledagene 2017-2018

Alle

Mathias Øhra - Ledelse

Mathia Øhra - Samarbeid om elevens læring

Kulturskolen i Ås - Ås internasjonale kultursenter

Kulturskoledagene Vest

Sola/Stavanger

Bente Bogen - Musikk for 5-8-åringer i breddeprogrammet

Birgitte Grong - Storgruppeundervisning

Gro Lystad - Formidling og regitricks i en sceneproduksjon

Bergen kulturskole - Fordypningsprogram

Kulturskolen i Ås - Tradisjonsbærer og nyskapende institusjon

Sandnes kulturskole - FoTa-fredag

Time kommune - Musikal 10. trinn

Kulturskoledagene Midt

Molde

Anders Rønningen - Flyktninger og kulturskolen

Kulturskoledagene Midt

Stjørdal

Birgitte Grong - Aspirantopplæring, NMF

Birgitte Grong - Skye Boat Song

Frøydis Rui-Rahman - Fagdag i teater

Frøydis Rui-Rahman - Dramahefte - Drama for barn og unge

Bergen kulturskole - Fordypningsprogram

 

Kulturskoledagene 2016-2017

Steder, tidspunkt, program og omtaler for Kulturskoledagene 2016-2017

 

Mer om Kulturskoledagene 2016-2017 i nyhetssak her

 

Presentasjoner o.l. fra Kulturskoledagene 2016-2017

Førde
Tromsø
Molde
Stjørdal
Larvik

 

Kulturskoledagene 2015-2016

Presentasjoner o.l. fra Kulturskoledagene 2015-2016

Bergen
Bodø

Gardermoen

(Ullensaker)

Molde
Stjørdal
Tromsø

 

Kulturskoledagene - historien

Siden "premieren" i Molde i 2005 har Kulturskoledagene blitt arrangert i alt sju ganger, og flere tusen deltakere har fått verdifull inspirasjon og faglig oppdatering gjennom disse nasjonale arrangementene.

 

Fra 2015 blir Kulturskoledagene foredlet og fornyet, og arrangeres flere steder i landet i løpet av skoleåret 2015/2016. Dette for å nå flest mulig av medlemskommunene nærmere «der de bor».

 

Kulturskoledagene vil i 2015/2016 være sentrale møtepunkt for alle som arbeider med implementeringen av kulturskolenes nye rammeplan, «Mangfold og fordypning».

 

Tidligere arrangementssteder

  • 2015-2016: Hammerfest, Tromsø, Bergen, Molde, Bodø, Stjørdal, Ullensaker
  • 2013: Kristiansand
  • 2011: Stjørdal
  • 2009: Sola
  • 2008: Stjørdal
  • 2007: Tromsø
  • 2006: Drammen
  • 2005: Molde