Nordisk musikk- og kulturskolekonferanse 2017

Del på:

Nordisk musikk- og kulturskolekonferanse 2017

Det nordiske kulturskolesamarbeidet videreutvikles og forsterkes ytterligere når det i september 2017 arrangeres en nordisk musikk- og kulturskolekonferanse i Oslo.

 

«Musikk- og kulturskole for alle - forskning, kvalitet og kompetanse» er satt som overskrift for konferansen som Norsk kulturskoleråd arrangerer på Voksenåsen i Oslo 25. og 26. september 2017.

 

Årets konferanse følger opp tilsvarende konferanser som ble arrangert i Aalborg i 2015 og Helsingfors i 2016.

 

Målgruppa for konferansen er nordiske politikere med kulturskole som ansvars-/interesseområde, nordiske embedsmenn med kulturskole som ansvars-/interesseområde, nordiske utdanningsinstitusjoner og nordiske organisasjoner som har betydning for de kommunale kulturskoler.

 

Til påmelding

Kontakt meg gjerne

Lars Emil Johannessen sh.JPG
Lars Emil Johannessen
rådgiver
+47 907 43 814