Kulturtrøkk

Del på:

Nyhetsbrevet fra Norsk kulturskoleråd er gratis å motta.

Alt du må gjøre er å sende en e-post til

post@kulturskoleradet.no med "Vil ha Kulturtrøkk" i emnefeltet.

 

Gjenstående utgivelser i 2017

Nr. 9: 4.5. / Nr. 10: 18.5. / Nr. 11: 1.6. / Nr. 12: 15.6. / Nr. 13: 29.6. / [Sommerpause] / Nr. 14: 17.8. / Nr. 15: 31.8. / Nr. 16: 14.9. / Nr. 17: 28.9. / Nr. 18: 12.10. / Nr. 19: 26.10. / Nr. 20: 9.11. / Nr. 21: 23.11. / Nr. 22: 7.12. / Nr. 23: 21.12.