Ros fra høyeste KS-hold til rammeplandokument

OSLO: Den nye rammeplanen for kulturskolen og den tilhørende veiledningen, begge dokument som Norsk kulturskoleråd står bak, får ros og støtte fra høyeste KS-hold.   Lasse Hansen, administrerende direktør i KS, har underskrevet et følgeskriv…

» Les mer

VIKTIGE: - Jeg ser rammeplanen for kulturskolen og veilederen som gode og viktige bidrag for å videreutvikle kvaliteten i kulturskolene, sier Lasse Hansen, administrerende direktør i KS.

18. jun. 2015

SANGGLEDE: Kor Arti'-konseptet har gjennom en årrekke spredt sangglede og sanglærdom til tusenvis av lærere.

Kor Arti': Ny cd, nytt hefte og nye kurs i november

TRONDHEIM: Ingen høst uten: Kor Arti'-kurs tilbys i…

» Les mer

26. jun. 2015

Påmelding i gang til forskningskonferansen

TRONDHEIM: Nå er det mulig å melde seg på…

» Les mer

8. apr. 2015

FOREDLES OG FORNYES: Kulturskoledagene vil framstå i ny drakt i 2015-2016 - med den nye rammeplanen som sentralt tema.

Kulturskoledagene kommer nærmere deg - se hvor og når!

TRONDHEIM: Nå skal enda flere på sjansen til…

» Les mer

18. aug. 2015

HENSIKTEN: – Omleggingen skal heve kvaliteten på elevenes tilbud, styrke de ulike kunstuttrykkene og redusere byråkrati for kunstnere og artister, sier kulturminister Thorhild Widvey.

DKS omorganiseres og tilføres mer penger

OSLO: Regjeringen endrer organiseringen av Den kulturelle…

» Les mer

13. aug. 2015

KULTURSKOLE VIKTIG: – Det er viktig at en har det rette verdiperspektivet, at en tenker over hvorfor det fins en kulturskole i kommunen, sier Erling L. Barlindhaug,  avdelingsdirektør for utdanning i KS.

KS-direktør med tro på kulturskolens nye rammeplan

OSLO: Den nye rammeplanen for kulturskolen vil bli et godt…

» Les mer

28. aug. 2015

SENTRALT DOKUMENT: NS 8178 - Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkøvelse - blir fokusert på konferansen på Hamar.

Konferanse om lokaler til musikk- og kulturformål

HAMAR: Ikke alle kulturskoler har lokaler av god standard…

» Les mer

12. aug. 2015

Valg 2015: Norsk kulturskoleråd på banen for kulturskolen

TRONDHEIM: Det er kommunestyre- og fylkestingsvalgår,…

» Les mer

1. jul. 2015

NYTTIG VERKTØY: Veiledning for rammeplanarbeid i kulturskolen er laget, og kan lese og lastes ned her på kulturskoleradet.no.

Veiledning for lokalt rammeplanarbeid ferdig - les og last ned!

TRONDHEIM: Å ta i bruk en ny rammeplan kan være…

» Les mer

21. aug. 2015

ØVINGSKONFERANSE: Kulturskolelærere kan ha ting å hente faglig på Teaching Practicing i Oslo.

Internasjonal konferanse om øving

OSLO: Senter for fremragende utdanning i…

» Les mer

17. jun. 2015

REPETISJONSDANS: Ina Dahl (t.v.) er en av kursholderne på høstens Ut på golvet-kurs. Ragnhild Skille og Siri Singsaas skal også kurse.

Mulig å oppfriske Ut på golvet-takter

TRONDHEIM: Kommende høst blir det mulig for…

» Les mer

16. jun. 2015

UTSTILLINGSPRODUKSJON: Neste produsentnettverk vil sette blant annet ha fokus på visuelle kunstfag, slik at dette fagområdet også får plass i produsentnettverket, på lik linje med de sceniske fagene.

Neste produsentnettverks-konferanse i januar 2016

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd og Nordea…

» Les mer

18. jun. 2015

Ny rapport: – Dette blir viktig i framtidas skole

OSLO: Hva trenger barn i Norge å lære på…

» Les mer

15. jun. 2015

MER KUNST ØNSKES: Dette er Camilla Svarstads bidrag til årets kulturskolekalender. Nå behøves mange nye bidrag til Kulturskolekalenderen 2016.

Kunstbidrag ønskes til Kulturskolekalenderen 2016

TRONDHEIM: Juryen for Kulturskolekalenderen 2016…

» Les mer

4. jun. 2015

PÅ LAG: Sammen for kulturskolens beste - Norsk kulturskoleråd og en samla trøndersk UH-sektor.

Avtale mellom kulturskolerådet og trøndersk UH-sektor

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd og en samlet…

» Les mer

3. jun. 2015

Drømmestipendet 2015 går til ...

HAMAR: Da er det klart hvem som får…

» Les mer