Historien på norsk

Del på:

Organisasjonshistorien på norsk

I organisasjonens drøyt 40 år lange historie har mye skjedd i og rundt kulturskolen. Ikke minst den siste tidens revolusjonsaktige utvikling av det faglige innholdet, og den enorme økningen i antall skoler, fag og tilbud særlig i perioden etter lovforankringen.

 

Norsk kulturskoleråd framstår i dag som en vital og utviklingsorientert organisasjon med en medlemsmasse bestående av over 96 prosent av landets kommuner.

 

I 2013 oppsummerte Norsk kulturskoleråd sine første 40 år i boka "På vei til kulturskole for alle". Den gir et godt bilde av historien så langt samt at den inneholder artikler om veien videre både for Norsk kulturskoleråd og kulturskolen.

 

Under menypunktet Om oss - Organisasjonen - finner du dokument som forteller mye om hva Norsk kulturskoleråd har fokus på. Tips: Ved å lese sakspapirene til Landstinget, Landsstyret og Sentralstyret finner du mye informasjon om hva kulturskolerådet til enhver tid arbeider med.

 

Les og last ned jubileumsboka

 

Styreledere

2020 - Helga Pedersen
2012 - 2020 Nils R. Sandal
2012 - 2012 Trygg Jakola*
2008 - 2012 Aase Sætran**
2004 - 2008 Per Eivind Johansen
1998 - 2004 Lidvin Osland
1994 - 1998 Øivind Schanche
1988 - 1994 Åsvald Solheim
1986 - 1988 Kåre Opdal
1984 - 1986 Odd Eikemo
1982 - 1984 Harry Rishaug
1973 - 1982 Jørg Johnsen
*) Konstituert styreleder fra juni 2012 - oktober 2012       **) Til juni 2012

 

Direktører

2013 -  Morten Christiansen
2013 - 2013 Merete Wilhelmsen*
 2011 - 2013 Inger-Anne Westby** 
 2008 - 2010 Oddvin Vatlestad 
 2004 - 2007 Harry Rishaug 
1989 - 2004  Wilhelm Dahl 
 1973 - 1989 Jørg Johnsen 

*) Konstituert direktør i august 2013      **) Til og med august 2013

Kontakt meg gjerne

Egil Hofsli – shv.jpg
Egil Hofsli
kommunikasjonssjef
+47 90 83 52 29