Fylkesavdelingene og regionene

Del på:

Fylkesavdelinger og regioner

Norsk kulturskoleråd har i dag elleve fylkesavdelinger og tre regioner.

 

Årsmøtet er fylkesavdelingenes og regionenes øverste myndighet. Det består av representanter som velges av Norsk kulturskoleråds medlemskommuner i det aktuelle fylket/den aktuelle regionen. Kommunene kan sende fire representanter hver til årsmøtet med godkjente fullmakter. Minst én av disse skal være tilsatt i kulturskolen.

 

Fylkesavdelingenes og regionenes årsmøter avholdes hvert annet år, det året det ikke er landsmøte. Årsmøtet velger styre for fylkesavdeling/region for to år.

 

Kontaktinformasjon for fylkes- og regionlederne

 

Alle fylkesavdelinger og regioner har egne sider på kulturskoleradet.no:

Fylkesavdelingene Regionene

Finnmark

Troms/Svalbard

Nordland

Nord-Trøndelag

Sør-Trøndelag

Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane

Hordaland

Rogaland

Oppland

Hedmark

Region Agder

- Aust-Agder

- Vest-Agder

 

Region BTV

- Buskerud

- Telemark

- Vestfold

 

Region øst

- Akershus

- Oslo

- Østfold

 

Kontakt meg gjerne

Egil Hofsli – shv.jpg
Egil Hofsli
kommunikasjonssjef
+47 908 35 229