Rammeplanseksjonen

Forum rammeplanens kapittel 3

 • Åste Selnæs Domaas
  05.10.2016 06.27

  Hvilket fag bør være det neste det utarbeides fagplan for?

 • Åste Selnæs Domaas
  01.11.2016 08.30

  I rammeplanens generelle del navngis de fem fagene dans, musikk, skapende skriving, teater og visuell kunst. Fagplaner for disse fem fagene er ferdigstilte, og en fagplan for sirkus vil bli ferdigstilt innen 1. mars 2017.

 • Marius Fevang Thorstensen
  08.11.2016 06.05

  Askøy kulturskole har både i høringsrunde og direkte kontakt med kulturskolerådet pekt på ønske om, og viktigheten av å utarbeide fagplan for musikkterapi. Fagfeltet er raskt voksende, og utgjør, slik vi ser det, en viktig del av kulturskolen som lokalt ressurssenter. Både kulturskolerådet og den enkelte kulturskole bør ha stor interesse av å delta i fagutviklingen og å komme tettere på det norske musikkterapimiljøet som er med på å sette internasjonal dagsorden på fagfeltet. Vi håper å se nyheter om en kommende fagplan for musikkterapi så snart som mulig!

   

  Marius Fevang Thorstensen
  Askøy kulturskole

 • Åste Selnæs Domaas
  15.11.2016 22.16

  Hei, takk for innspill! Høringsinnspillene i vår fra musikkterapimiljøet ble registrert, nøye lest og hensyntatt i sammenhengen.

   

  Fagplanene er planer med spesifisering av fag som elever kan tilbys i kulturskolen. Men, vi skal se på hvilke virkemilder vi eventuelt kan bidra med for at musikkterapi i enda større grad blir ansett som en del av kulturskolenes nødvendig framtidige kompetanse for å styrke rollen som ressursenter i kommunene.

 • Marte Breisjøberg
  10.11.2016 07.23

  Vi i Sør-Varanger kulturskole har også inne en fast %stilling for musikkterapeut. Om det kanskje ikke trengs en egen fagplan, så hadde det vært bra med noen føringer fra kulturskolerådet - nettopp for å påpeke viktigheten av denne type kompetanse i kulturskolen (både innen bredde- og kjernetilbud) og for å holde på ressurssentertanken. For her er det muligheter til samarbeid med andre virksomheter!  

 • Åste Selnæs Domaas
  15.11.2016 22.14

  Som en del av arbeidet med rammeplanen har Norsk kulturskoleråd tett kontakt med en del aktuelle universitet og høgskoler, bla med tanke på å utvikle etter- og viderutdanningstilbud for kulturskolelærere. Rammeplan for kulturskolen bør være en del av pensum for aktuell utdanning på universitet- og høgskolenivå, og dette gjelder jo også innenfor musikkterapifeltet. Hvilke miljø innen musikkterapi på høgskolenivå kan det være aktuelt å kontakt for å arbeide videre med dette? Innspill?

 • Marius Fevang Thorstensen
  16.11.2016 14.14

  Hei igjen

   

  Selv om en fagplan for musikkterapi kanskje vil få en annen struktur enn de allerede utarbeidede fagplanene, mener vi det vil være viktig å være "på ballen", og å involvere seg i fagmiljøet for musikkterapi.

   

  Vi kjenner best til miljøene i Oslo og Bergen - GAMUT - Griegakademiets senter for musikkterapiforskning (Brynjulf Stige) og Norges Musikkhøgskole (Tone Kristin S. Kvamme) har store fag- og forskningsmiljøer på området.

   

  Marius Fevang Thorstensen

  Askøy kulturskole

 • Åste Selnæs Domaas
  29.11.2016 12.53

  Ok, takk for innspill! En måte vi kan "ta ballen" på er å spre gode eksempler på hvordan musikkterapi benyttes for å styrke kulturskolens tilbud; dette som inspirasjon til andre kulturskoler og utfordring til høgskolemiljø. Har du eks fra kulturskole?

 • Åsta Knudsen
  28.02.2017 14.22

  Hei!

  Her kommer et eksempel:

  Senter for musikkterapi ved Bergen kulturskole ble opprettet i 1999 og har gjennom 18 år gitt musikkterapi tilbud til flere hundre elever og brukere med ulike utfordringer og  nedsatte funksjonsevner. Dette innbefatter også salg av tjenester til barnehager, skoler dagsenter og bofellesskap for mennesker med utviklingshemming og innen helsevern for mennesker med psykiske vansker.

  Arbeidet ved senteret har generert et stort antall konserter og prosjekter med målgruppen og i samarbeid med øvrige elver og lærere ved kulturskolen. Vi gir også råd og veiledning til kollegaer. I samarbeid med de fire kulturkontorene i Bergen kommune arrangerer vi en årlig kulturfestival for mennesker med utviklingshemming med konserter, show, seminarer og workshop for brukere, pedagoger og kulturansatte.

  Vi har gjennom mange år hatt et nært samarbeid med UIB, Grieg akademiets senter for musikkterapiforskning (GAMUT) og Grieg akademiet ved å være praksisarena for musikkterapi studenter, foredragsholdere for musikkterapiutdanningen og for studentene som tar spesialpedagogikk. Fra 2014 - 2016 deltok vi et stort internasjonalt forskningsprosjekt (TIMEA) om musikkterapi og autisme i regi av GAMUT.

  Musikkterapi har spilt en rolle i kulturskolen i over 30 år der musikkterapeuter har hatt en selvstendig rolle som utøvende av sitt fag som nå baseres på en femårig masterutdanning. Det oppleves derfor som naturlig at det utarbeides fagplaner også i dette faget.

   

  Åsta Rosendahl Knudsen

   

   

   

 • killer smile
  05.07.2022 09.25

  Great site i love it keep posting more!  Click here

 • Oliver Parker
  23.08.2022 09.37

  The academic writing services and asssitance can be easily availed over the web and through online sites from where they can get the Assignment Help UK and many other academic help and assistance to guide the students avail the production of academic documents like assignments, essays etc

 • jennyxee jennyxee
  20.09.2022 05.52

  Happy everyone is a pleasure to experience. These are confident, positive, and also have a early spring within their move. BIRKENSTOCK will take this spring extremely seriously with styles who have ageless attraction, a in shape developed and perfected over several years, and made with environmentally friendly materials. cheap Birkenstock sale

 • James Morgan
  29.11.2022 19.29

   

  We Provide the passion for childrens fashion and are inspired by classic and southern designs. We are famous for Skirts for Girls and Childrens Pyjamas. Once we became parents, sourcing and bringing beautifully crafted pieces for joy joy and ease for mothers.

Logg inn med din konto

Ingen konto?Registrer deg her
Glemt passord?Klikk her!

Epost er sendt, vennligst følg instruksene for endre passord

Brukernavn eller passord er feil

Vennligst skriv din e-postadresse og vi sender deg link for å endre ditt passord.


Oversikt tråder

Ønsker du å slette?

For å kunne slette hele forumstråden du har opprettet, må du be forumets moderatorer om å slette eller arkivere tråden for deg. Moderatorene ønsker å sjekke om det er verdifulle kommentarer og innlegg som en ønsker å beholde.
Moderator har mottatt din forespørsel om å slette forumstråden.
Noe gikk galt, prøv igjen eller kontakt oss.
Ja, jeg vil slette Nei, behold tråden OK