Lederkonferansen 2022

Del på:

> Omtaler av bidragsytere og innhold     > Påmelding

> Aktuell nyhetssak   > Nettsida Lederkonferansen


Lederkonferansen 2022, 21. og 22. april

Konferanse  både fysisk og digital

 

 

Bærekraft i ledelse

samskaping – utdanning – livskvalitet

 

 

Program

Med forbehold om endringer.

 

> Snarvei til program for dag to

 

Torsdag 21. april 2022
Start: 10:00  slutt: 15:00
10:00 – 11:30
Kunstnerisk innslag

fra Norsk kulturskoleråd

 

  Velkommen

ved Astrid Kvalbein, rektor, Norges musikkhøgskole

> Se omtale

 

Offisiell åpning

ved Kristina Torbergsen, statssekretær, Kunnskapsdepartementet

> Se omtale

 

Innledning ved konferansierene/moderatorene 

ved Ragnhild Skille, rådgiver, Norsk kulturskoleråd og Gunnar Flagstad, viserektor for utdanning, Norges musikkhøgskole

> Se omtale av Skille

> Se omtale av Flagstad

 

Lederkraft med FNs bærekraftsmål

ved Anne-Cecilie Kaltenborn, styreleder, FN-sambandet Norge

> Se omtale

11:30 – 12:30

Lunsj

12:30 – 15:00

Bærekraftsmålene og kunst-/kulturledelse –
hvordan henger det sammen?

ved Ellen Sporstøl og Tor Arne Alseth, henholdsvis kommunikasjonsleder og regionleder i FN-sambandet Norge

> Se omtale av Sporstøl

> Se omtale av Alseth

 

Bærekraftig nyskaping gjennom elevaktive arbeidsprosesser

ved Torild Mohn, pedagogisk leder, Ungt Entreprenørskap

> Se omtale

 

Kommunenes arbeid med å realisere bærekraftsmålene

ved Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning, KS

> Se omtale

 

Dagen i dag og dagen i morgen

Kommentarer og informasjon ved Ragnhild Skille og Gunnar Flagstad, konferansens konferansierer/moderatorer

15:00

Konferansens dag 1 er slutt

Fredag 22. april 2022

Start: 09:00  slutt: 14:30

 

09:00 – 11:15

Kunstnerisk innslag

fra Norges musikkhøgskole

 

Åpning av konferansedagen

ved Ragnhild Skille og Gunnar Flagstad, konferansens konferansierer/moderatorer

 

Fra meg og mitt, til vi og vårt!

 ved Erik Slinning, leder, Vida Pluss 

> Se omtale

 

[Kort pause]

 

Når lederen blir FN-ambassadør

ved Lasse Arntsen, direktør for oppvekst og utdanning, Trondheim kommune

> Se omtale 

11:15 – 12:15 
Lunsj
12:15 – 14:30
 Hemmere og fremmere av bærekraft 
en interaktiv samtale 

ved Line Anni Solbakken, spesialrådgiver innen oppverkst, kultur og utdanning, KS og

Solveig Korum, seniorrådgiver, FoU-avdelingen, Kulturtanken

> Se omtale av Solbakken

> Se omtale av Korum

 

[Med innlagt pause]

 

Hva er grunnlaget for et bærekraftig Norden?

ved Bodil Aurstad, seniorrådgiver, Forsknings- og innovasjonsprogram for digitalisering af den offentlige sektor, Nordforsk

> Se omtale (leveres mandag)

 

Bærekraftig ledelse – kontrakten med framtiden

ved Terje Lindberg, nestleder i hovedstyret, Norsk kulturskoleråd

> Se omtale 

14:30

Lederkonferansen 2022 er slutt

 > Tilbake til toppen av programmet          > Tilbake til nettsida Lederkonferansen

  

 

 

Omtale av konferansens bidragsytere og innhold

Astrid Kvalbein

 

Ble i 2021 rektor ved Norges musikkhøgskole. Har bakgrunn som sanger, kritiker og forsker. Doktorgrad om arbeidet til komponisten, kritikeren og stifteren av Ny Musikk, Pauline Hall. Har vært postdoktor ved Universitetet i Oslo, leder for NMHs historieprosjekt og musikkanmelder i blant annet Aftenposten og VG. Har vært medlem av samtids- og avantgardemusikkgrupper som Søyr, vonDrei og Duo Parula.

 

Velkomsthilsen

Gir en velkomsthilsen til alle konferansedeltakere, både til dem som fysisk er til stede på NMH og dem som følger konferansen per nett.

 

Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida 

Kristina Torbergsen

 

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet. I 2014-2015 leder for Stortingets utdanningskomité. Har politisk erfaring som folkevalgt åtte år i Troms 2007-2015. Har de senere år jobbet som politisk rådgiver i Troms og Finnmark. Er utdannet lektor med master i matematikkdidaktikk og har permisjon fra lektorstilling i Tromsø kommune.

 

Offisiell åpning

Står for den offisielle åpninga av Lederkonferansen 2022.

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida 

Anne-Cecilie Kaltenborn

 

Ble høsten 2021 valgt til styreleder i FN-sambandet. Er administrerende direktør i NHO Service og Handel, en av de største arbeidsgiverforeningene i NHO. Var tidligere generalsekretær i Leger uten grenser. Har vært viseadministrerende direktør ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Er idéhistoriker av utdanning, med studier innen fransk og europeisk statsvitenskap ved Sciences Po i Paris.

 

Lederkraft med FNs bærekraftsmål
Innlegget fokuserer FNs bærekraftsmål, og skal gi konferansedeltakerne et grunnlag for å forstå hvorfor målene ble utviklet og for hvem. Basert på egne ledererfaringer og bakgrunn vil Kaltenborn vise hvordan bærekraftsmålene er relevante for alle ledere, uansett sektor, og for alle sektorer uansett leder.

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida 

Ellen Sporstøl

 

Kommunikasjonsleder i FN-sambandet. Redaktør for nettstedet fn.no, ett av Norges mest brukte nettsted for kunnskap om FN og bærekraftsmålene. Har tidligere jobbet som tv-journalist og nyhetsleder i NRK og TV 2. Har mastergrad i ledelse og har studert journalistikk, språk og internasjonale relasjoner.

 

Bærekraftsmålene og kunst- kulturledelse – hvordan henger det sammen?
Her inviteres konferansedeltakerene med på et verksted, der en i felleskap finner sammenhengene mellom oppnåelse av FNs bærekraftsmål og kunst-kultur. Hovedvekten vil ligge på den sosiale dimensjonen i bærekraftsmålene. Hvordan kan ledere i kunst- og kultur-Norge bidra til å oppnå mål som omhandler mindre ulikhet, god helse, livskvalitet, bærekraftige byer og lokalsamfunn?

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Tor Arne Alseth

 

Regionleder i FN-sambandet med ansvar fra Finnmark til Møre og Romsdal. Leder kommuneprosjektet i FN-sambandet og har lang erfaring i å formidle kunnskap om bærekraftsmålene til kommuner og statsforvaltning. Er utdannet geograf og har tidligere jobbet med integrering av flyktninger i Trondheim kommune.

 

Bærekraftsmålene og kunst- kulturledelse – hvordan henger det sammen?
Her inviteres konferansedeltakerene med på et verksted, der en i felleskap finner sammenhengene mellom oppnåelse av FNs bærekraftsmål og kunst-kultur. Hovedvekten vil ligge på den sosiale dimensjonen i bærekraftsmålene. Hvordan kan ledere i kunst- og kultur-Norge bidra til å oppnå mål som omhandler mindre ulikhet, god helse, livskvalitet, bærekraftige byer og lokalsamfunn?

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Torild Nilsen Mohn

 Ungt Entreprenørsk

Pedagogisk leder i Ungt Entreprenørskap Norge, som er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Mohn har tidligere jobbet ved Handelshøyskolen BI og Kompetanse Norge (nå Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse).

 

Bærekraftig nyskaping gjennom elevaktive arbeidsprosesser

Bærekraftig utvikling er ett av tre tverrfaglige tema i nytt læreplanverk. I Ungt Entreprenørskap liker en endringene, som i mye større grad enn tidligere fokuserer framtidens kompetanser og elevaktive læringsformer. Hvordan kan entreprenørskap i utdanningen være med på å skape et mer bærekraftig samfunn? Og hvordan kan våre erfaringer med elevaktive arbeidsprosesser med tema bærekraft være nyttig innen kunst-kulturutdanning fra kulturskole til høyere utdanning?

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Kristin Holm Jensen

 

Avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning i KS. Er statsviter med mange års erfaring fra politisk styring og forvaltning. Har blant annet vært folkevalgt og ansatt i en kommune, jobbet hos Fylkesmannen, på Stortinget og vært statssekretær i fire ulike departement.

Kommunenes arbeid med å realisere bærekraftsmålene

Innlegget fokuserer hvordan en sammen kan skape gode løsningene samt hva kommunesektorens rolle er.

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Erik Slinning

 

Managing partner for Great Leadership Institute. Har spesialisert seg innen praktisk trening av ledergrupper – med egne utviklingsprogram, aksjonsorienterte samlingsdager og forelesninger. Har de siste ti årene hatt ansvar for design, faginnhold og gjennomføring av ledergruppeutvikling for et større antall organisasjoner, kommuner og bydeler i Norge. Har nylig lansert boka Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt (Kommuneforlaget). Har tidligere forfattet Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste (Gyldendal Akademisk).

 

Fra meg og mitt, til vi og vårt!
Slinning mener det meste og det beste blir gjort av grupper, ikke individer. Han sier vi bruker 50 prosent mer av tida vår i samarbeid med andre sammenlikna med for 20 år siden, og at å være leder er en posisjon. – Ledelse er det du gjør. Bevissthet om det du gjør i din lederposisjon gir innsikt om eget lederskap. Læring ligger i "gjøring". Med aksjonsorienterte innlegg og øvelser inviteres du derfor til nyttig selvinnsikt og bedre situasjonsforståelse, sier Slinning.

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Lasse Arntsen

 

Oppvekst- og utdanningsdirektør i Trondheim kommune. Har ansvar for alle tjenester til innbyggerne i alderen 0-18 år, inkludert kulturskolen. Har tidligere hatt ulike jobber innenfor utdanningssektoren: lærer, seniorrådgiver hos KS-Konsulent, kommunalsjef for oppvekst, kultur og tekniske tjenester i Malvik kommune, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, prosjektleder i Utdanningsdirektoratet og regiondirektør for Statped midt.

 

Når lederen blir FN-ambassadør
I dette innlegget vil Arntsen synliggjøre sammenhenger mellom kunst- og kulturfag, sosial bærekraft og samskaping, og drøfte konsekvenser for lederrollen.

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Line Anni Solbakken

 

Spesialrådgiver kultur i avdeling for Oppvekst, kultur og utdanning, KS – Kommunesektorens organisasjon, med ansvar for det faglige utviklingsarbeidet og det interessepolitiske arbeidet for kulturfeltet som helhet. Har erfaring fra både offentlig og privat kultursektor. Har videre blant annet jobbet med kommunalt planarbeid på kulturfeltet, forelest ved universitet og en rekke konferanser, jobbet med innholdsproduksjon og ledelse ved ulike festivaler og større arrangement samt vært utøvende musiker og sanger. Har hatt flere verv innen kulturfeltet og ytret seg gjennom ulike kronikker. Har utdannelse innen blant annet musikk og prosessledelse.

 

Hemmere og fremmere av bærekraft – en interaktiv samtale

Hva er hemmere og fremmere for bærekraftig omstilling og ledelse i offentlig kunst- og kulturforvaltning? Solbakken og Korum introduserer tematikken gjennom en interaktiv samtale. Sesjonen vil utforske hvordan en kan skape en kultur for bærekraftig arbeid, og gjennom offentlig sektors ulike roller realisere kunst-og kulturfeltet som en ressurs i det arbeidet vi alle har et felles ansvar for.

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Solveig Korum

 

Seniorrådgiver i Kulturtankens FoU-avdeling og jobber med utviklingsarbeid relatert til kultur og bærekraft i offentlig sektor og et særlig fokus på barn og unge. Sitter i styringsgruppa til programmet Sustainable Lifestyles in the Nordic Countries, et tverrsektorielt program i regi av Nordisk ministerråd som skal gjøre det lettere å leve klimavennlig i Norden. Har skrevet doktorgrad om musikkens rolle i internasjonal bistand - et arbeid tett knyttet til FNs tusenårsmål.

 

Hemmere og fremmere av bærekraft – en interaktiv samtale

Hva er hemmere og fremmere for bærekraftig omstilling og ledelse i offentlig kunst- og kulturforvaltning? Solbakken og Korum introduserer tematikken gjennom en interaktiv samtale. Sesjonen vil utforske hvordan en kan skape en kultur for bærekraftig arbeid, og gjennom offentlig sektors ulike roller realisere kunst-og kulturfeltet som en ressurs i det arbeidet vi alle har et felles ansvar for.

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Bodil Aurstad

 

Har lang erfaring fra det nordiske samarbeidet. Siden 2021 ansatt som seniorrådgiver i NordForsk, etter åtte år i Nordisk ministerråds sekretariat, som seniorrådgiver på politikkområdene utdanning, språk og kultur og med ansvar for utdanningsprogrammet Nordplus. Utdanning, språk og kultur har vært omdreiningspunktet i hele karrieren, også i Kunnskapsforlaget, LingIT, Dansk Sprognævn, NTNU og Gøteborgs universitet – men alltid fra en ny vinkel.

 

Hva er grunnlaget for et bærekraftig Norden?

Nordisk ministerråds visjon 2030, er at Norden skal være verdens mest bærekraftige og integrerte region. Ambisjonen er at Norden tar en lederrolle. Men hvordan kommer vi dit? Og hvilken rolle spiller kultur, utdanning og livslang læring på veien?

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Terje Lindberg

 

Nestleder i Norsk kulturskoleråds hovedstyre. Er utdannet cand.philol. fra NTNU med hovedfag i teater og videreutdanning fra regilinja ved Statens teaterhøgskole. Har mangeårig arbeidserfaring, som dramaturg og regissør ved norske teatre samt utviklingsprodusent i NRK drama. Driver nå Company Stories som leverer kommunikasjonstrening for politikk, forvaltning og næringsliv.

 

Bærekraftig ledelse – kontrakten med framtiden

Tekst kommer senere.

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Ragnhild Skille

 

Rådgiver i Norsk kulturskoleråd. Veileder i Kulturskolerådets veilederkorps, som bistår kommunene i kulturskoleutvikling. Har i Kulturskolerådet et særlig ansvar for mangfold, inkludering og innenforskap. Her kan nevnes prosjekt innen kunst og kultur i helse og omsorg, konferansene =VI, det nordiske prosjektet Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL), der hun bidro med å utvikle Kulturskolemanifestet. Har tidligere vært kursholder innen Kor Arti' og Ut på golvet, prosjektleder for Positivt skolemiljø, Kreativt oppvekstmiljø og Kulturbarn 0-8. Er utdannet allmennlærer med mellomfag i drama, film og teater. Har nylig studert musikkbasert miljøbehandling og tok i 2020 master i Kunnskapsledelse ved Nord universitet.

 

Skille går inn i konferansen med et sitat fra den amerikanske forskeren, direktøren og forfatteren Peter Senge: “Selv om vi kjenner oss usikre i det mangfoldige, berikes våre liv av ulikheter som vi våger å ta til oss og verdsette.  Utfordringen ligger i å forstå forskjeller og arbeide med dem på en konstruktiv måte”.

 

Sammen med Gunnar Flagstad utgjør Skille konferansens konferanisier/moderator-team.

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Gunnar Flagstad

 

Viserektor for utdanning og førsteamanuensis i akkompagnement ved Norges musikkhøgskole. I perioden 2013-2021 fagseksjonsleder for piano, akkompagnement, gitar og akkordeon. Leder NMHs studieutvalg, har ledet konsertutvalget og vært kunstnerisk leder for NMHs festival Lyden av musikkhøgskolen. Er en av tre kunstneriske ledere for konsertserien Resonans i Gjøvik. Er utdannet pianist fra NMH og aktiv frilansmusiker med konsertaktivitet i Europa, USA og Norge.

Flagstads inngang til konferansen er et motto henta fra det nye rektoratet ved NMH: «Bedre sammen».

 

Sammen med Ragnhild Skille utgjør Flagstad konferansens konferaniser/moderator-team.

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida