Lederkonferansen 2023

Del på:

> Omtaler av bidragsytere og innhold     > Påmelding (ikke lenger mulig)

> Aktuell nyhetssak   > Nettsida Lederkonferansen


Lederkonferansen 2023, 13. og 14. april

Konferanse (fysisk)

 

 

Inkluderingsledelse for mangfold

 

 

Program

Med forbehold om endringer.

 

> Snarvei til program for dag to

 

Torsdag 13. april 2023
09:00  10:00
Registrering med kaffe/te og frukt
Programstart: 10:00  slutt: 16:00

10:00 – 11:30

Kunstnerisk innslag
  Velkommen

ved Astrid Kvalbein, rektor, Norges musikkhøgskole

> Se omtale

  

 

Kunst – Kultur – Folkehelse

ved Camilla Stoltenberg, direktør, Folkehelseinstituttet

> Se omtale

  

 

Innledning ved konferansierene/moderatorene 

ved Siri Storheim, hornist og tidligere student ved Norges musikkhøgskole, og Anders Rønningen, FoU-leder, Norsk kulturskoleråd

> Se omtale av Storheim

> Se omtale av Rønningen 

 

 

Kompetansepakken Inkluderende praksis

ved Heidi Ødegaard Dølbakken, seniorrådgiver i Utdanningsdirektratet og Tonje Lundervold, synspedagog i Statped

> Se omtale

 

11:30 – 12:30

Lunsj

12:30 – 13:30

Å skape gode dansegulv for barn og unges medvirkning

ved Isak Emil Fladstad, leder, Lindesnes ungdomsråd og Anne Grønsund, koordinator for barne- og ungdomsråd i Lindesnes kommune

> Se omtale

 

 

Presentasjon av dagens tre paralleller

ved Loveleen Brenna, Johan Velten og Ragnhild Skille

> Se omtaler nedenfor

  

13:30  13:50

Pause

13:50  16:00

Dagens paralleller (1, 2 og 3)

> Se omtale

 

 

2) Meningsmangfold og tillitsbasert ledelse

ved Johan Velten, forfatter og nestor innen organisasjonsutvikling

> Se omtale

 

 

3) Kompetansepakker og inkluderende praksis

Merk: Samme innhold som parallell 3 andre dag.

 

fasiliteres av Elin Kvernmoen, Anna Rennemo og Ragnhild Skille, rådgivere i Norsk kulturskoleråd

i samarbeid med de inviterte bidragsyterne 

Eivind Breilid, formidler og medlemsrådgiver i Balansekunst og

Ingibjørg Jonasdottir, prosjektkoordinator i ALLEMED

> Se omtale

16:00

Konferansens dag 1 er slutt

19:00

Middag på FYR Bistranomi & Bar

 

Fredag 14. april 2023
08:30  09:00
Registrering med kaffe/te og frukt

Programstart: 09:00  slutt: 14:30

09:00 – 10:10

Kunstnerisk innslag

 

En lokal kulturpolitikk for mangfold, og en mangfoldig lokal kulturpolitikk

ved Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning i KS

> Se omtale

 

 

Smidig samhandling – en nøkkel til å lykkes med mangfold og inkludering

 ved Vegard Kolbjørnsrud, førsteamanuensis i strategi ved Handelshøyskolen BI og seniorforsker i Accenture Research

> Se omtale

 

10:10  10:30
Pause
10:30  11:30
Inkludering - om menneskelig mangfold

ved Jan Grue, professor ved Universitetet i Oslo

> Se omtale

 

 

Presentasjon av dagens tre paralleller

ved Jon Fredrik Alfsen, Lisbeth Wathne Svinø og Ragnhild Skille

> Se omtaler nedenfor

11:30  12:30
Lunsj
12:30 – 14:30
Dagens paralleller (1, 2 og 3) 
1) Endring i praksis

ved Jan Fredrik Alfsen, konsulent i Impaktor

> Se omtale

 

 

2) Inkluderende relasjonskompetanse i praksis

ved Lisbeth Wathne Svinø, universitetslektor, Norges musikkhøgskole og rådgiver, Norsk kulturskoleråd

> Se omtale

 

 

3) Kompetansepakker og inkluderende praksis

Merk: Samme innhold som i parallell 3 første dag.

 

fasiliteres av Elin Kvernmoen, Anna Rennemo og Ragnhild Skille, rådgivere i Norsk kulturskoleråd

i samarbeid med de inviterte bidragsyterne 

Eivind Breilid, formidler og medlemsrådgiver i Balansekunst og

Ingibjørg Jonasdottir, prosjektkoordinator i ALLEMED

> Se omtale

14:30

Lederkonferansen 2023 er slutt

 > Tilbake til toppen av programmet          > Tilbake til nettsida Lederkonferansen

  

 

 

Omtale av konferansens bidragsytere og innhold

Astrid Kvalbein

 

Ble i 2021 rektor ved Norges musikkhøgskole. Har bakgrunn som sanger, kritiker og forsker. Doktorgrad om arbeidet til komponisten, kritikeren og stifteren av Ny Musikk, Pauline Hall. Har vært postdoktor ved Universitetet i Oslo, leder for NMHs historieprosjekt og musikkanmelder i blant annet Aftenposten og VG. Har vært medlem av samtids- og avantgardemusikkgrupper som Søyr, vonDrei og Duo Parula.

 

Velkomsthilsen

Gir en velkomsthilsen til alle konferansedeltakere.

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida 

Camilla Stoltenberg

 

Direktør i Folkehelseinstituttet (FHI). Utdannet lege og forsker. I 2022 mottok Camilla Stoltenberg helselederprisen. FHI har et nasjonalt ansvar for kunnskap for bedre helsetjenester og godt folkehelsearbeid.

 

Kunst – Kultur – Folkehelse

Kunst og kultur angår de fleste og har verdi i seg selv. I tillegg kan kunst og kultur være virkemidler for andre mål, som god helse. Folkehelse handler om å beskytte mot helsetrusler, forebygge sykdom og tidlig død, og å fremme helse gjennom livsløpet. Helse skapes i stor grad utenfor helsetjenestene, i hele samfunnet. Samhandling og kunnskap er nødvendig for godt folkehelsearbeid. Spørsmålet er hvordan ledere innen kunst og kultur og folkehelse kan arbeide sammen.

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida 

Vegard Kolbjørnsrud

 

Førsteamanuensis i strategi ved Handelshøyskolen BI og seniorforsker i Accenture Research. Forsker og underviser innen strategi, nye organisasjonsformer, styring av samhandling, digitalisering og kunstig intelligens. Kolbjørnsrud er blant annet fagansvarlig for Topplederprogrammet for kommune- og spesialisthelsetjenesten. Han er en mye brukt taler på konferanser og seminarer i arbeidslivet og akademia i inn- og utland.

 

Smidig samhandling – en nøkkel til å lykkes med mangfold og inkludering

 

Mangfold og inkludering i kulturskole og UH-sektor krever god samhandling med brukere og andre aktører som for eksempel skole, barnehage, ulike offentlige etater, bedrifter samt frivillighets- og organisasjonslivet. Kolbjørnsrud skal fortelle om hvordan en lykkes med samhandling i slike flerpartssamarbeid.

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida 

Heidi Ødegaard Dølbakken

 

Seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, i avdeling for inkludering og pedagogisk støtte. Har ledet arbeidet med utvikling av Kompetansepakken om inkluderende praksis, som er laget i samarbeid med Statsped. Inkludering og det spesialpedagogiske feltet er ett av hovedområdene til avdelingen som har flere oppgaver i oppfølgingen av Meld. St. 6 (2019-2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO.

Tonje Lundervold

 

Synspedagog i Statped Statlig spesialpedagogisk tjeneste), ved fagavdeling syn, divisjon barnehage. Har ledet Statpeds arbeidsgruppa i dette arbeidet. Statped har utviklet det faglige innholdet i Kompetansepakken om inkluderende praksis, som er laget i samarbeid med Utdanningsdirektoratet.

 

Kompetansepakken Inkluderende praksis

 

Innlegget vil vise hvordan kompetansepakken er bygget opp og hvordan en kan bruke den på egen arbeidsplass. Målet med pakken er å gi alle ansatte i barnehage, SFO, skole og PPT grunnleggende kunnskap og kompetanse om inkluderende praksis, overordnet kunnskap og kompetanse om hvordan barn og elever med ulike utfordringer er en del av fellesskapet. Målet er også å hjelpe ansatte til å se det allmennpedagogiske og spesialpedagogiske i sammenheng. Kompetansepakken om inkluderende praksis er tilgjengelig for alle, og er utviklet for å bruk i lokal kompetanseutvikling og profesjonelle læringsfellesskap.

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Isak Emil Fladstad 

 

Går første året på videregående skole. Har vært leder av Lindesnes ungdomsråd i snart to år. Har holdt flere innlegg på både lokale og nasjonale arenaer, der han deler hva som er viktig for å lykkes med å involvere ungdom.

Anne Grønsund

 

Koordinator for barne- og ungdomsråd i Lindesnes kommune. Utdannet som barnevernspedagog og har jobbet med medvirkning i ti år. Kjent som engasjert forkjemper for ungdoms rett og mulighet til å delta i demokratiske prosesser. Holder innlegg og opplæring for kommuner over hele landet. 

 

Å skape gode dansegulv for barn og unges medvirkning 

 

Vi skal gi ungdommene en arena for å utvikle og trene sine demokratiske muskler. Det betyr å gi dem veiledning, støtte og ubetingede heiarop så de tør å gå ut av komfortsonen og ta eieforhold til sine egne prosesser. Da må vi gi dem en arena for å medvirke til utvikling av lokalmiljøet og organisasjonene sine som bygger en demokratisk kapital. Å jobbe med medvirkning er å vite at ungdommer både er «beings» og «becomings» og at i alt medvirkningsarbeid med barn og unge må det være rom for begge deler. 

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

 

 

Fremtidens lederkompetanse

 

Statistisk sentralbyrås befolkningsframskriving sier at fødselstallene vil synke, mens den aldrende befolkningen og innvandrerbefolkningen vil øke. Økt mobilitet på tvers av landegrenser, økende multikulturelt samfunn og økende aldersgjennomsnitt vil prege Norge i fremtiden. Økt spennvidde i mangfoldet stiller nye krav til organisasjoner, ledere og tillitsvalgte i dag og i fremtiden. Dette krever økt kompetanse innen mangfoldsledelse. Parallellen har fokus på muligheter og utfordringer med mangfoldsledelse i dag og i fremtiden.

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Johan Velten

 

Har arbeidet med organisasjonsutvikling i 40 år, med vekt på arbeidsglede og forpliktende samspill. Hans bøker har gitt begrepet medarbeiderskap et konkret innhold. Med sine 75 år er han en nestor i faget, og driver fortsatt utviklingsprosesser i virksomheter og benyttes som foreleser ved universitet og høgskoler.

 

Meningsmangfold og tillitsbasert ledelse

 

Mangfoldsledelse og tillitsbasert ledelse er viktige tema i tiden, der lederne skal gi medarbeiderne handlingsrom. Det forutsetter at de tar ansvar og bidrar til at lederen er informert og har kontroll. Verkstedkurset gir en grunnleggende innføring i medarbeiderskap og konkrete verktøy for praktisk utvikling.

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida


Elin Kvernmoen

 

Rådgiver i Norsk kulturskoleråd og veileder i Kulturskolerådets veilederkorps. Er utdannet ved Universitetet i Oslo og Barratt Due musikkinstitutt. Har studert kulturelt entreprenørskap ved Norges musikkhøgskole samt Ledelse av prosesser del 1 i regi av Høgskolen i Innlandet og Norsk kulturskoleråd.

Anna Rennemo

 

Jobber i Norsk kulturskoleråd som rådgiver og medarbeider innen veilednings- og prosessarbeid. Har fem år med konservatorieutdannelse fra Trondheim med klassisk sang som hovedinstrument. Har i ettertid supplert blant annet med studier i drama, kultur og helse, musikkundervisning på nettbrett samt emner knyttet til master i fagdidaktikk.

Ragnhild Skille

 

Rådgiver i Norsk kulturskoleråd og veileder i Kulturskolerådets veilederkorps. Eer utdannet allmennlærer med mellomfag i drama, film og teater. Har nylig studert musikkbasert miljøbehandling. Tok i 2020 master i kunnskapsledelse ved Nord universitet.

Eivind Breilid

 

Formidler og medlemsrådgiver i Balansekunst. Har bakgrunn som lektor, museolog og antropolog.

 

Balansekunst

 

Freningen samler 150 norske kunst- og kulturvirksomheter til innsats for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Kurser, rådgir og støtter medlemsorganisasjoner i deres eget likestillings- og mangfoldsarbeid. Fokuserer særlig konkrete tiltak for tryggere og mer inkluderende praksiser. Balansemerket er foreningas egen merkeordning mot seksuell trakassering og diskriminering i kulturlivet.

Ingibjørg Jonasdottir

 

Prosjektkoordinator i ALLEMED. Har erfaring fra arenaer for uformell læring som fritidsklubber og SFO. Utdannet innen sosialpedagogikk, styring og ledelse. Ønsker å bidra til felt som inkludering, fellesskap og tilhørighet.

 

ALLEMED

 

Arbeidsmodell og gratis nasjonalt verktøy som skal gjøre det lettere for deg å inkludere barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne løsninger på hva dere kan gjøre for å få alle med.

 

Bak ALLEMED står Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU), som er et bredt fellesinitiativ bestående av frivillige og ideelle organisasjoner, fagmiljøer og foreninger. NDFU har som mål å belyse fattigdom i Norge og bidra til å bekjempe negative konsekvenser av utenforskap blant barn og unge.

 

  

Kompetansepakker og inkluderende praksis

 

Verkstedet fasiliteres av rådgiverne Elin Kvernmoen, Anna Rennemo og Ragnhild Skille i Norsk kulturskoleråd. De har valgt å invitere inn bidragsytere fra ulike kompetansemiljø innen mangfold og inkludering. Programmet oppdateres innen kort tid med mer informasjon om hvem dette er. Bidragsytere fra ulike kompetansemiljø deltar.

 

Verkstedet vil gi smakebiter og kunnskap om digitale ressurser som fins når det gjelder kompetanseutvikling innen mangfold og inkludering. Deltakerne får en introduksjon til det å skreddersy og sette sammen egne kompetansepakker ut fra behov i egen organisasjon/institusjon. De digitale ressursene som presenteres er tilgjengelige for alle og kan benyttes kostnadsfritt.

 

> Tilbake til parallell 3 første dag   > Tilbake til parallell 3 andre dag

 

> Tilbake til toppen av sida

Kristin Holm Jensen

 

Avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning i KS. Er statsviter med mange års erfaring fra politisk styring og forvaltning. Har blant annet vært folkevalgt og ansatt i en kommune, jobbet hos Fylkesmannen, på Stortinget og vært statssekretær i fire ulike departement.

En lokal kulturpolitikk for mangfold, og en mangfoldig lokal kulturpolitikk

Kommunesektoren har pekt på mangfold og inkludering som sentrale mål for samfunnsutviklingen, og at kulturlivet er avgjørende for å realisere målene. Hvordan støtter KS kommunens arbeid med å realisere disse målene på kulturfeltet? Og hvordan sikrer vi rom for en mangfoldig lokal kulturpolitikk?

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Jan Grue

 

Professor ved Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Lingvist og skjønnlitterær forfatter. Har en doktorgrad i språkvitenskap fra UiO. Forsker på funksjonshemming, kultursosiologi og tilstøtende emner, med utgangspunkt i kritisk diskursanalyse. 

 

Inkludering - om menneskelig mangfold

 

Samfunnet legger tilleggsbyrder på dem som allerede har vansker, som ikke blir sett på som tilstrekkelig produktive, tilstrekkelig nyttige. Dette er mekanismer og tankemåter som kan være vanskelige å få øye på, fordi vi er så vant til å tenke med dem. Grue peker på hvordan vi forholder oss til menneskelig mangfold, men særlig om måtene vi tenker om mangfold på – i kategorier, gjennom systemer og med merkelapper. Foredraget er tett linket til boken «Hvis jeg faller» (2021).

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Jon Fredrik Alfsen

 

Konsulent i Impaktor. Er statsviter og høgskolekandidat med etterutdanning i livsfaseorientert personalpolitikk. Har leder- og undervisningserfaring fra Prosjektforum ved Universitetet i Oslo. Har mange års erfaring som rådgiver innenfor endringsprosesser, karriererådgivning, leder- og ledelsesutvikling og utvikling av medarbeiderskap. Medforfatter av boka «Endringsnøkkelen, en praktisk håndbok i endringsarbeid for offentlig sektor».

 

Endring i praksis

 

Sitatet «aldri har det gått så fort som nå, og aldri vil det gå så sakte igjen» oppsummerer situasjonen i dagens arbeidsliv. Spørsmål som stilles er: Hvordan skal vi få til gode endrings- og utviklingsprosesser? Hvordan kan vi utvikle en omstillingsdyktig organisasjon med endringsvillige medarbeidere? Hva kreves egentlig av godt lederskap og aktivt medarbeiderskap nå og i tiden fremover? Er det slik at gamle modeller for endringsprosesser har «gått ut på dato»? Hvorfor er mellomlederne den viktigste gruppen for å lykkes med endrings- og utviklingsprosesser?

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Lisbeth Wathne Svinø

 

Universitetslektor i entreprenørskap ved Norges musikkhøgskole i fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi. Underviser i utvikling og ledelse av prosjekter og produksjoner i kulturlivet og er pedagogisk veileder i Team for teknologi i læring og undervisning. Er også ansatt som rådgiver i Norsk kulturskoleråd, der hun arbeider i veilederkorpset. Fundamentet for hennes virke er bygget på musikk, forretningsmessige vinklinger og relasjonskompetanse. Er sertifisert i den internasjonale atferdsanalysen LIFO®-metoden og er Professional Certified Coach fra ICF, den internasjonale bransjeorganisasjonen for coacher.

 

Inkluderende relasjonskompetanse i praksis

 

Relasjonskompetanse handler om evnen til å kunne skape og vedlikeholde positive relasjoner med andre. Det handler om å kunne bygge gode relasjoner og opprettholde et godt miljø ved å kommunisere effektivt, lytte aktivt og forstå andres følelser og behov. Parallellen har en praktisk vinkling, med fokus på hvordan vi kan inkludere og involvere andre mennesker. Det vil trenes på og være dialog om, hvordan vi kan flytte fokus fra oss selv og over til andre slik at vi bidrar til motivasjon og eierskap hos dem vi kommuniserer med.  

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Siri Storheim

 

Hornist og frilansmusiker med base i Oslo. Har studert utøvende musikk ved Norges musikkhøgskole og vært Fulbright-stipendiat ved University of Southern California. Har ledet studentutvalget og vært studentrepresentant i høgskolestyret ved NMH. Tok initiativet til og arrangerte Musikkstudentkonferansen. Ble i 2022 tildelt Norsk Komponistforenings likestillingspris for å ha løfta debatten om likestilling i musikkutdanningsinstitusjonene.

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Anders Rønningen

 

FoU-leder i Norsk kulturskoleråd og førsteamanuensis i musikkpedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Har ph.d. i musikkpedagogikk og Master of Management. Har vært involvert i mange prosjekt og satsninger der kulturelt mangfold er sentralt. Har arbeidet mange år i Afrika. Rønningen skrev ph.d. om flerkulturelle perspektiv på lærebøker i musikk. Er aktuell med en bok om kulturforståelse i musikkfaget (2022) og som redaktør for en forskningsantologi om kulturskolen som inkluderende kraft (2023).

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida