Ser inn i framtida mot Kulturskolen 2020

img_82.jpg
ÅPNER: Eirik Newth holder åpningsforedraget på Kulturskolenes lederkonferanse. (Foto: privat)
06.04.2011 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Ser inn i framtida mot Kulturskolen 2020

OSLO: Det blir framtidsrettet, visjonært, spennende og utviklende når Kulturskolenes lederkonferanse arrangerer første uka etter påske. ”Kulturskolen 2020” er tema.

 

 

28. - 29. april arrangerer Norsk kulturskoleråd i samarbeid med Norges musikkhøgskole (NMH) den andre årlige konferansen for kulturskoleledere. Konferansen skal være et årlig arrangement i uka etter påske, og er tenkt å gi kulturskoleledere fra hele landet en solid dose påfyll med fagkunnskap og debattforum.

 

Blant foredrags- og kursholdere fins størrelser som Jarle Aambø, Trond Arne Undheim og Eirik Newth.

 

Konferansen finner sted ved Norge musikkhøgskole på Majorstua.

 

Faglig profil - politisk profil

 

Tema for årets konferanse er ”Kulturskolen 2020”. Første dag har en faglig profil mens den andre vil ha en mer politisk profil som blant annet vil inneholde en politisk paneldebatt med Ågot Valle som debattleder. Partiledere og skole- og kulturpolitiske talsmenn er invitert til å delta i debatten.

 

Kulturskolenes lederkonferanse skal passe for kulturskolerektorer, inspektører, kultursjefer, kommunale kulturkonsulenter og ledere av kulturorganisasjoner. Konferansen vil også ha høy aktualitet for lærere og ledere i den videregående skolen, ved høgskole og universitet samt personer som arbeider innen politiske fora både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Konferansen rommer foredrag, kurs, debatter, utstilling og sosialt samvær

 

Newth åpner

 

Det hele åpner med et foredrag ved Eirik Newth, framtidsforsker og astrofysiker. ”Kulturskolens brukere i 2020” er tittelen for Newths åpningsforedrag.

 

Så følger en innholdsrik dag hvor det er mulig å melde seg på ulike parallellseminar etter ønske og behov. Hver parallellsesjon inneholder fire kurs/foredrag, og deltakerne behøver ikke holde seg til kurs innen samme sesjonsrekke. Ett av de parallelle seminarene i hver økt er lagt opp som debattforum på grunnlag av foregående plenumsforedrag.

 

Blant foredrags- og kursholderne fins størrelser som toppidrettssjef Jarle Aambø, professor og høgskolerektor Jan Grund, professor Harald Jørgensen, MFO-nestleder og kulturskoleutvalgsleder Hans Ole Rian, direktør Gisle Johnsen fra Grieg Music Education) og strategidirektør Trond Arne Undheim fra Oracle.

 

Fredag vil Ågot Valle (nestleder i Norsk kulturskoleråds sentralstyre og eks-stortingsrepresentant) lede en paneldebatt med sentrale politikere. Debatten vil ha overskriften ”Politisk visjon for kulturskolen 2020”.

 

Fakta og påmeldingsinformasjon

 

Hvor? Norges musikkhøgskole, Slemdalsveien 11, Oslo

 

Når: Torsdag 28. og fredag 29. april 2011. Oppstart torsdag kl. 10.30 (registrering fra 9.00) og avslutning fredag kl. 14.00

 

Deltakeravgift: 2.500 kr, inkludert lunsj begge dager. Bare første dag: 1.500 kr inkl. lunsj. Bare andre dag: 1.200 kr inkl. lunsj

 

Overnattingsmuligheter: Thon Hotel Gyldenløve er nærmeste hotell.