Hovedstyret

Del på:

Hovedstyret

Hovedstyret 2020-2024

Styreinstruks for hovedstyret (og fylkesstyrene) 

Møtedokument

Møteoversikt

Styrets sekretær

Det tidligere sentralstyrets side

Det tidligere landsstyrets side

 

  • Hovedstyret er organisasjonens høyeste organ mellom landstingene.
  • Styret består av leder og nestleder valgt i landstinget, de ti fylkeslederne og en representant valgt av og blant de tilsatte.
  • Hovedstyret har minst fire møter årlig tilpasset økonomisk planlegging og rapportering.
  • AU i hovedstyret består av leder, nestleder, en av fylkeslederne* og direktør. AU leder arbeidet mellom møtene i samsvar med gjeldende delegasjonsreglement.

*) I perioden 2020-2024 er det lederen i Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken som møter i AU.

                                                  

Hovedstyret 2020-2024

Verv og navn Telefon og e-post

Styreleder

Helga Pedersen

+ 47 91 89 87 30

helga.pedersen@

tana.kommune.no

Nestleder

Terje Lindberg

+ 47 90 73 12 71

terje@

companystories.no 

Styremedlem

Inger Margrethe

Stoveland

leder for

Norsk

kulturskoleråd

Agder

+47 47 97 68 54 82

inger.m.stoveland@

uia.no 

Styremedlem

Jertru Torsdotter

Stallvik

leder for

Norsk

kulturskoleråd

Innlandet

+ 47 48 00 56 05

jertru.stallvik@

sel.kommune.no 

Styremedlem

Julianne Hauge

leder for

Norsk

kulturskoleråd

Møre og

Romsdal

+ 47 41 65 12 07

julianne.hauge@

ulstein.kommune.no

Styremedlem

Veronica Vangen

Evensen

leder for

Norsk

kulturskoleråd

Nordland

+ 47 97 71 16 32

veronica@

kulturfabrikkensortland.no 

Styremedlem

Ole Thomas

Evensen

leder for

Norsk

kulturskoleråd

Oslo og Viken

+ 47 64 98 07 05

ole.thomas.evensen@

vestby.kommune.no

Styremedlem

Camilla Christiane

Nordhagen

leder for

Norsk

kulturskoleråd

Rogaland

+47 51 50 88 53

camilla.nordhagen@

stavanger.kommune.no 

Styremedlem

Pål Jentoft

Johnsen

leder for

Norsk

kulturskoleråd

Troms,

Finnmark og

Svalbard

+ 47 47 02 05 70

pal.jentoft.johnsen@

tromso.kommune.no

Styremedlem

Ingvill Dalseg

leder for

Norsk

kulturskoleråd

Trøndelag

+ 47 92 69 04 75

ingda@

trondelagfylke.no 

Styremedlem

Morten Hagevik

leder for

Norsk

kulturskoleråd

Vestfold og

Telemark

+ 47 92 89 86 60

morten.hagevik@

porsgrunn.kommune.no

Styremedlem

Grete Berntzen

leder for

Norsk

kulturskoleråd

Vestland

+ 47 95 98 28 77

 

kulturgrete@

gmail.com 

Styremedlem

Anders Rønningen

ansattes

representant

+ 47 94 24 22 26

anders.ronningen@

kulturskoleradet.no

Varamedlem

 

Personlig vara

for ansattes

representant

Åste Selnæs

Domaas

 

 + 47 91 74 65 89

aste.domaas@

kulturskoleradet.no

Hovedstyrets arbeidsutvalg (AU)

Helga Pedersen

styreleder i

hovedstyret

Terje Lindberg

nestleder i

hovedstyret

Ole Thomas Evensen

styremedlem i

hovedstyret

Morten Christiansen

direktør i

Norsk kulturskoleråd

 

Hovedstyrets sekretær

  • Ole Jakob Nedrebø

E-post: ole.jakob.nedrebo@kulturskuleradet.no  

Telefon: +47 90 17 09 20

 

Møteoversikt

(se også møteplan for hovedstyret og hovedstyrets arbeidsutvalg 2022-2024)

Møte 2022-4

1. desember 

Nettmøte

Møtedokument

Møte 2022-3

7.-9. september

Gardermoen

Møtedokument

Møte 2022-2

4. mai 

Nettmøte

Møtedokument

Møte 2022-1

8. februar 

Nettmøte

Møtedokument

Møte 2021-5

17. desember

Nettmøte

Møtedokument

Møte 2021-4

2.-3. desember

Gardermoen

Møtedokument

 

Nyttige lenker

Norsk kulturskoleråds sentralstyre (avviklet i 2020)

Norsk kulturskoleråds landsstyre (avviklet i 2020)

Kontakt meg gjerne

Egil Hofsli – shv.jpg
Egil Hofsli
kommunikasjonssjef
+47 90 83 52 29