Landstinget

Velkommen til landsmøte på Hell. Foto: Egil Hofsli
Salen er rigget og klar. Foto: Egil Hofsli
Et landsmøte fortjener utsmykning, noe blant annet disse bidro til at kom på plass. Foto: Egil Hofsli
Landsmøtekunst. Foto: Egil Hofsli
Kunstnerisk åpning ved Adrian Nygård. Foto: Egil Hofsli
Hannah Sumeja Atic, politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet, hilste landsmøtet. Foto: Egil Hofsli
Styreleder Nils R. Sandal takker Atic etter hennes innlegg. Foto: Egil Hofsli
Styreleder Nils R. Sandal. Foto: Egil Hofsli
Delegat Sigbjørn Solheim. Foto: Egil Hofsli
Delegat Sjur Høgberg. Foto: Egil Hofsli
Delegat Jon Askeland. Foto: Egil Hofsli
Sentrale personer, inklusive møtedirigenter og referetenter. Foto: Egil Hofsli
Bente Smaavik Borge foretar navneopprop. Foto: Egil Hofsli
Delegat Kari Pahle. Foto: Egil Hofsli
Delegat Anne Lene Østvold Jordåen. Foto: Egil Hofsli
Delegat Bjørn Skjelstad. Foto: Egil Hofsli
Nestleder i sentralstyret, Heidi Hesselberg Løken. Foto: Egil Hofsli
Delegat Olav Kjøk. Foto: Egil Hofsli
Delegat Anne Hestad Hem. Foto: Egil Hofsli
Direktør Morten Christiansen. Foto: Egil Hofsli
Lars Joakim Tveit, medlem av kontrollkomiteen. Foto: Egil Hofsli
Styremedlem Berit Konstad Graftås. Foto: Egil Hofsli
Delegat Torbjørn Larsen. Foto: Egil Hofsli
Delegat Erling J. Myrseth. Foto: Egil Hofsli
Delegat Sissel Anette Myhre. Foto: Egil Hofsli
Delegat Jon Terje Johnsen. Foto: Egil Hofsli
Advokat Erna Larsen fra KS Advokatene. Foto: Egil Hofsli
Delegat Terje Røe. Foto: Egil Hofsli
Kunstnerisk ved August Rohde Aass. Foto: Egil Hofsli
Styremedlemmer og kontrollkomitemedlemmer. Foto: Egil Hofsli
Møtedirigentene Kari Anne Sand og Eivind Nåvik. Foto: Egil Hofsli
Landsmøtet 2016 rett før det ble Landstinget 2016. Foto: Egil Hofsli
Delegat Alexander Krohg Plur. Foto: Egil Hofsli
Delegat Geir Grav. Foto: Egil Hofsli
Det stemmes. Foto: Egil Hofsli
Delegat Svein Kåre Haugen. Foto: Egil Hofsli
Styremedlem Sigrun Fostad. Foto: Egil Hofsli
Delegat Helge Rolstadås. Foto: Egil Hofsli
Delegat Bjørn Andersen. Foto: Egil Hofsli
Kunstnerisk ved Håvard Krieg. Foto: Egil Hofsli
Valgkomiteens leder Trygg Jakola. Foto: Egil Hofsli
Gjenvalgt styreleder mottar stående applaus fra landstinget. Foto: Egil Hofsli
Delegat Fredrik Haaning. Foto: Egil Hofsli
Delegat Truls Sanaker. Foto: Egil Hofsli
Kommunikasjonssjef Egil Hofsli. Foto: Åste Selnæs Domaas
Kunstnerisk ved Step4. Foto: Egil Hofsli
Avtroppende styremedlem Sigrun Fostad. Foto: Egil Hofsli
Landsmøtets prosjektleder, Bente Smaavik Borge, får velfortjent blomst og ros fra styreleder. Foto: Egil Hofsli
Del på:

Landstinget

Landstinget er Norsk kulturskoleråds øverste organ.

 

Landstinget 2024

Landstinget 2020

Landstinget 2016

 

Landstinget ble innført i 2016, etter at Norsk kulturskoleråds landsmøte 2016 vedtok nye vedtekter som innebar at de nye organene landsting og landsstyre ble innført.

 

Landstinget avholdes hvert fjerde år innen utgangen av november. Hvert fylke kan være representert med inntil fem delegater, som velges på fylkesavdelingenes og regionenes årsmøter.

 

Merk: På denne sida finner du også informasjon om Norsk kulturskoleråds landsmøter i perioden 20102016.

 

Landsmøtet 2016

Landsmøtet 2014

Landsmøtet 2012

Landsmøtet 2010

 

Landstinget 2024

Norsk kulturskoleråds landsting 2024 arrangeres i Bodø, 17.18. oktober. Rett i forkant av landstinget arrangeres det i Bodø en konferanse i Kulturskolerådets regi.

 

> Kunngjøring av Landstinget 2024

> Informasjon om fremming av kandidater til verv og innsending av saker

 

Landstinget 2020 

Arrangert som nettmøte, 22.23. oktober 2020.

 

 

Landstinget 2016

Noen essensielle landstingsdokument

 

 

 

Landsmøtet 2016

Arrangert i Stjørdal, Nord-Trøndelag, 20. oktober.

 

 

Sakskart

Noen essensielle dokument (fins også i sakskartene)

 

 

 

 

Landsmøtet 2014

Arrangert i Loen, Sogn og Fjordane.

 

Relevante dokument i etterkant av Landsmøtet 2014

Signert landsmøteprotokoll

Vedlegg til landsmøteprotokoll

01 Delegatliste / 02 Innkalling / 03 Dagsorden / 04 Forretningsorden

05 Melding om virksomheten 2012-2014 / 06 Revidert regnskap 2012 og 2013

07 Kontrollkomiteens beretning for landsmøteperioden 2012-2014

08 Rammeplan for kulturskolen (to første kapitlene), med innspill endringer i LM2014

09 Skaarutvalgets rapport: "Ny tid  nye oppgaver"

10 Reviderte vedtekter med tre instrukser etter LM2014

11 Innspill fra Hedmark til landsmøtet / 12 Innspill fra BTV til landsmøtet

13 Virksomhetsplan Norsk kulturskoleråd 2015-2016

14 Rammebudsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 / 15 Valgkomiteens innstilling

 

 

Dokumenter utlagt i forkant av Landsmøtet 2014 (relevant utvalg)

Sakskart for Landsmøtet 2014 (høy oppløsning  16MB)

Sakskart for Landsmøtet 2014 (lav oppløsning  5MB)

Rammeplan for kulturskolen: "Mangfold og fordypning" (utkastet som ble forelagt landsmøtet)

Landsmøtedelegatene

Program for Landsmøtet 2014

Kunngjøring av Norsk kulturskoleråds landsmøte 2014

 

Foreløpige virksomhetsmeldinger fra fylker og regioner

(slik de forelå til landsmøtet, disse versjonene er ikke årsmøtebehandlet)

Finnmark Troms og Svalbard Nordland Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland
Rogaland Region Agder Region BTV Region øst
Oppland Hedmark    

 

 

Landsmøtet 2012

Arrangert på Hamar, Hedmark.

 

Signert landsmøteprotokoll

Programmet

Sakskartet

Kristin Halvorsens tale  skriftlig (ekstern lenke til regjeringen.no)

Relevante dokument i tilknytning til Melding om virksomhet 20102012

2012 Høringsuttalelse: Valgfag ungdomstrinnet

2012 Høringsuttalelse: Dans i hele landet

2012 Innspill: Kulturutredningen 2014

2012 Innspill: Evaluering av Kulturløftet

2012 Høringsuttalelse: St.meld. nr. 10 (20112012)  Norsk kulturskoleråd

2011 Høringsuttalelse: Kompetansekrav for undervisning

2011 Høringsuttalelse: Kulturskoleutvalget

 

 

Landsmøtet 2010

Arrangert i Fredrikstad, Østfold.

 

Kunnskapsminister Kristin Halvorsens tale til Landsmøtet 2010 (fire deler)

Del I Del II Del III Del IV

 

Relevante dokument i ettertid av Landsmøtet 2010

Signert landsmøteprotokoll

Vedlegg til landsmøteprotokoll

00 Vedleggsliste / 01 Delegatliste / 02 Melding om virksomheten 20082010

03A Årsregnskap 2008 med revisjonsberetning

03B Årsregnskap 2009 med revisjonsberetning

04 Kontrollkomiteens innstilling / 05 Innspill fra Vest-Agder

06 Vedtektsendringer fra Vestregionen / 07 Instruks for valgkomiteen fra Vestregionen

08 Innspill fra Region øst, nummerert / 08 Innspill fra Region øst

09 Innspill fra Nord-Trøndelag

10 Innspill fra BTV til VP 2010 / 10 Innspill fra BTV til VP 2010  presisering

11 Innspill fra Hedmark / 12 Innspill fra Oppland

13 Virksomhetsmål 20102012. Gjeldende etter Landsmøtet 2010

14 Revidering av strategier framlagt direkte på Landsmøtet 2010 

15A Rammebudsjett for 2011 / 15B Økonomiplan for 20112014

16 Valgkomiteens innstilling med endringer framlagt på Landsmøtet 2010

17 Vedtekter vedtatt på Landsmøtet 2010

17A Instruks for valgkomiteen  nasjonalt 2008

17B Instruks for valgkomiteen  fylkesavdelinger/regioner

17C Instruks for kontrollkomiteen 2008

18 Resolusjon fra Landsmøtet 2010

Kontakt meg gjerne

Egil Hofsli – shv.jpg
Egil Hofsli
kommunikasjonssjef
+47 90 83 52 29