Kontrollkomiteen

Del på:

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen er landstingets kontrollorgan i perioden.

 

Kontrollkomiteen ledes i dag av Hans Willoch Bræin (bildet). Se navn og kontaktinformasjon for samtlige i kontrollkomiteen nederst i artikkelen.

 

Kontrollkomiteen skal på vegne av landstinget gjøre følgende:

 

  • Kontrollere at landstinget og landsstyremøtene blir gjennomført etter vedtekter og reglement, og at lovlige vedtak blir fattet.
  • Kontrollere at sentral- og landsstyrets vedtak og disposisjoner er i samsvar med vedtekter og med vedtak som landstinget har gjort.
  • Gjennomgå styreprotokoller og regnskap og legge fram beretning for landstinget.
  • Legge fram årlig rapport til landsstyret.
  • Innstille på registrert eller statsautorisert revisor for Norsk kulturskoleråd til landstinget.

Kontrollkomiteens medlemmer har tale- og forslagsrett på landstinget.

 

Kontrollkomiteens medlemmer

Leder

Gro Dalen

gro.dalen@

alesund.kommune.no

+47 975 60 984 

Nestleder

Hans Willoch Bræin

hans.willoch.brain@

stavanger.kommune.no

+47 992 74 473 

Medlem

John Einar

Halvorsrød

johhal@

fredrikstad.kommune.no

+47  970 73 988

Varamedlem

Asbjørg Utby

asbjorg.utby@

malselv.kommune.no 

+47 902 07 827

 

Kontakt meg gjerne

Egil Hofsli – shv.jpg
Egil Hofsli
kommunikasjonssjef
+47 908 35 229