Kontrollkomiteen

Del på:

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen er landstingets kontrollorgan i perioden.

 

Kontrollkomiteen ledes i dag av Stein Tore Sorthe fra Agder. Se navn og kontaktinformasjon for samtlige i kontrollkomiteen nederst i artikkelen.

 

Kontrollkomiteen skal på vegne av landstinget gjøre følgende:

 

  • Kontrollere at landstinget og landsstyremøtene blir gjennomført etter vedtekter og reglement, og at lovlige vedtak blir fattet.
  • Kontrollere at sentral- og landsstyrets vedtak og disposisjoner er i samsvar med vedtekter og med vedtak som landstinget har gjort.
  • Gjennomgå styreprotokoller og regnskap og legge fram beretning for landstinget.
  • Legge fram årlig rapport til landsstyret.
  • Innstille på registrert eller statsautorisert revisor for Norsk kulturskoleråd til landstinget.

Kontrollkomiteens medlemmer har tale- og forslagsrett på landstinget.

 

Kontrollkomiteens medlemmer

Leder

Stein Tore Sorthe

stein.tore.sorthe@

kristiansand.kommune.no

+ 47 41 50 85 61

 

Nestleder

Asbjørg Utby

asbjorg.utby@

malselv.kommune.no

+47 90 20 78 27

 

Medlem

Bjørn Rudborg

 

bjorn.rudborg@

telemark.museum.no

+47 90 09 68 48

 

Varamedlem

Trude Letnes

trude.letnes@

voss.herad.no 

+47 41 67 95 33

 

 

Kontakt meg gjerne

Egil Hofsli – shv.jpg
Egil Hofsli
kommunikasjonssjef
+47 908 35 229