Historien

Del på:

Organisasjonshistorien på norsk

Organisasjonshistorien på norsk

Our organization's history in English

Tidligere prisutdelinger

 

 

Norsk kulturskoleråd jubilerer i 2023. Lørdag 18. mars 2023 er det 50 år siden organisasjonen ble stiftet –

som Norsk musikkskoleråd.

 

Jubileet markeres på flere måter. Hovedmarkeringa skjer i november. Tirsdag 28. november blir det en jubileumsforestilling i Oslo, med inviterte gjester i salen – og som en håper at kan bli tilgjengelig for alle i kulturskolelandet via internett, direkte eller i opptak.

 

For Norsk kulturskoleråd har disse 50 årene vært preget av en kontinuerlig oppbygging og utvikling av en sterk organisasjon med ansatte over hele landet, som til enhver tid skal inneha den riktige kompetansen for å utføre en tjeneste til beste for landets kommunale kulturskoler. Å bistå kulturskoleeierne og kulturskolene med å etablere et kontinuerlig utviklingsarbeid knyttet til kulturskolen i kommunen, er en sentral del av Kulturskolerådets arbeid i dag.

 

Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon for kommunene som eiere av kommunale kulturskoler. Med visjonen Kulturskole for alle som en stadig aktuell «ledestjerne», har organisasjonen i dag fokus på å ivareta sine medlemmers interesser. Det gjøres ved at en kontinuerlig og målretta arbeider for å fremme kvalitet i opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og voksne.

 

Som nasjonal aktør for kommunene og de kommunale kulturskolene, skal Norsk kulturskoleråd være en samhandlingspart med bredt samfunnsengasjement og tydelig profil. En viktig erkjennelse i forhold til Norsk kulturskoleråds strategi er at framtida kommer hurtig og endringstakten i omgivelsene øker. Derfor har også Kulturskolerådet i nyere tid samarbeida med KS om prosjektet Fremtidens kulturskole.

 

Merk: I 1997 skifta Norsk musikkskoleråd navn til Norsk musikk- og kulturskoleråd. I 1998 slo så Norsk musikk- og kulturskoleråd og Norsk kunstskoleråd seg sammen, til Norsk kulturskoleråd.

 

Jubileumsskrift forteller historien for de 40 første årene

 

I 2013 oppsummerte Norsk kulturskoleråd sine første 40 år i boka "På vei til kulturskole for alle". Den gir et godt bilde av historien så langt samt at den inneholder artikler om veien videre både for Norsk kulturskoleråd og kulturskolen.

 

Under menypunktet Om oss - Organisasjonen - finner du dokument som forteller mye om hva Norsk kulturskoleråd har fokus på. Tips: Ved å lese sakspapirene til Landstinget, Landsstyret og Sentralstyret finner du mye informasjon om hva kulturskolerådet til enhver tid arbeider med.

 

Les og last ned jubileumsboka fra 2013

 

Styreledere

2020 - Helga Pedersen
2012 - 2020 Nils R. Sandal
2012 - 2012 Trygg Jakola*
2008 - 2012 Aase Sætran**
2004 - 2008 Per Eivind Johansen
1998 - 2004 Lidvin Osland
1994 - 1998 Øivind Schanche
1988 - 1994 Åsvald Solheim
1986 - 1988 Kåre Opdal
1984 - 1986 Odd Eikemo
1982 - 1984 Harry Rishaug
1973 - 1982 Jørg Johnsen
*) Konstituert styreleder fra juni 2012 - oktober 2012       **) Til juni 2012

 

Direktører

2013 -  Morten Christiansen
2013 - 2013 Merete Wilhelmsen*
 2011 - 2013 Inger-Anne Westby** 
 2008 - 2010 Oddvin Vatlestad 
 2004 - 2007 Harry Rishaug 
1989 - 2004  Wilhelm Dahl 
 1973 - 1989 Jørg Johnsen 

*) Konstituert direktør i august 2013      **) Til og med august 2013

 

 

Our organization's history in English

The Norwegian Council for Schools of Music and Performing Arts (aka Norsk kulturskoleråd) was founded in 1973, as The Norwegian Council for Music Schools. The organization has all the way been owned by Norwegian municipalities. In the early 70’s it was less than 50 Norwegian municipalities that offered music and art programs for children and youth.

 

In the 90’s the organization changed name twice, Today’s name was taken in 1998. Today (in 2016) the organization has 419 municipalities as owners and members.

 

The organization’s targeted efforts towards politicians and the education bureaucracy resulted in 1997 in a new law that says that all municipalities in Norway - alone or in cooperation with other municipalities - shall provide music and art programs for children and youth. This should be organized in association with primary school, high school etc. and/or organizations and associations etc. in the field of music and performing art outside the school system.

 

Parallel to the political effort, the organization works all the time for academic strengthening in the schools of music and performing arts. This is done through both multiannual programs and shorter projects and courses aimed towards the school leadership, the teachers and/or the students.

 

These days, the organization has a special focus on the implementation of a new framework for the music and performing art school. And The Norwegian Council for Schools of Music and Performing Arts is still working to see the law of 1997 being followed up with regulations.

 

Short summery about the organization today

Powerpoint (one page) - updated 2016.09.09

 

 

 

 

 

 

More about the organization’s history is to be found in the 40 years anniversary book (released in 2013). It’s written in Norwegian, but with a good translation program more information is to be gained there also for those who do not read Norwegian.

 

 

 

 

 

 

 

Here is the 40 years anniversary book

 

Chairmen 

2012 -  Nils R. Sandal
2012 - 2012 Trygg Jakola*
2008 - 2012 Aase Sætran**
2004 - 2008 Per Eivind Johansen
1998 - 2004 Lidvin Osland
1994 - 1998 Øivind Schanche
1988 - 1994 Osvald Solheim
1986 - 1988 Kåre Opdal
1984 - 1986 Odd Eikemo
1982 - 1984 Harry Rishaug
1973 - 1982 Jørg Johnsen

*) Acting Chairman from June 2012 until October 2012     **) Until June 2012)

 

Managing directors 

2013 -  Morten Christiansen
2013 - 2013 Merete Wilhelmsen*
 2011 - 2013 Inger-Anne Westby** 
 2008 - 2010 Oddvin Vatlestad 
 2004 - 2007 Harry Rishaug 
1989 - 2004  Wilhelm Dahl 
 1973 - 1989 Jørg Johnsen 

*) Acting Managing director in August 2013     **) Until August 2013

 

Tidligere prisutdelinger

Norsk kulturskoleråd står og har stått bak flere typer prisutdelinger. Flere av disse var lenge knytta til tv-programmet "Godt musikkår" som kulturskolerådet samarbeidet med NRK om.

 

Årets kulturskolekommune 

Norsk kulturskoleråds hederspris

Det nasjonale drømmestipendet

Barnas hederspris

 

Årets kulturskolekommune

Kriteriene for tildeling av prisen Årets kulturskolekommune

 

2019

Molde

2018 Inderøy
2017 Ås
2016 Kongsberg
2015 Kvinnherad
2014 Stavanger
2013 Ikke utdelt
2012 Deanu / Tana
2011 Ikke utdelt
2010 Fjell
2009 Ikke utdelt
2008 Ikke utdelt

2007

Fredrikstad

2006

Skien
2005 Eidsvoll
2004 Østre Toten
2003 Asker
2002 Tromsø
2001 Bergen
2000 Porsgrunn
1999 Trondheim
1998 Kåfjord
1997 Namsos

 

 

Norsk kulturskoleråds hederspris

2012

Lidvin Osland

Harry Rishaug

2010

Odd Eikemo

Oddvin Vatlestad

2006 Bodil Skjånes Dugstad
2004

Kåre Opdal

Åsvald Solheim

2002* Jørg Johnsen
2001* Dan Børge Akerø

 *) Den gang het utmerkelsen Æresmedlem i Norsk kulturskoleråd

 

Det nasjonale drømmestipendet

Utdelt i samarbeid med Norsk Tipping. Ordningen ble avviklet i 2008.

 

2008

Ann Hou Sæter
2007 Marie Butenschøn Lindheim
2006 Felix Peikli
2005 Mari Eriksmoen
2004 Julie Coucheron og Tine Thing Helseth
2003 Frida Fredrikke Waaler Wærvågen og André Hæhre
2002 Hemsingsøstrene (Eldbjørg og Ragnhild Hemsing)
2001 Ola Kvernberg
2000 Norsk Musikkskoleorkester
1999 Vilde F. Bjærke
1998 David og Julie Coucheron
1997 Halldis Rønning

 

Barnas hederspris

2006 The Brazz Brothers
2003 Anne Cath Vestly
2002 Dan Børge Akerø
2001 Bodil Skjånes Dugstad
2000 Jørg Johnsen
1999 Ole Edvard Antonsen
1998 Arve Tellefsen
1997 Kåre Opdal 

 

Kontakt meg gjerne

Egil Hofsli – shv.jpg
Egil Hofsli
kommunikasjonssjef
+47 90 83 52 29