Veiledning i kulturskoleutvikling

Del på:

Veiledning i kulturskoleutvikling

Veilederkorps 2 (20192020)

Veilederkorps 1 (20162018)

 

Veilederkorps 2 (20192020)

I juni 2018 utlyser Norsk kulturskoleråd en ny runde med veiledning i kulturskoleutvikling. Formålet med veiledningen er å bistå kulturskoleeieren og kulturskolen med å etablere et kontinuerlig utviklingsarbeid knyttet til kulturskolen i kommunen.

 

Gjennom veiledning skal kulturskoleeier og kulturskoleleder bli bedre i stand til å drive utviklingsarbeid ut fra erkjente behov, egenvurdering og analyse. Dette utviklingsarbeidet  skal ha et langsiktig perspektiv som går utover avtaleperioden.

Den overordnede målsettingen for veiledningsordningen er at  kulturskoleeier og ansatte i kulturskolen videreutvikler en kultur for utviklingsarbeid med økt læringsutbytte som mål. Det skal skje gjennom økt kompetanse og økt forståelse for Rammeplan for kulturskolen som redskap for utviklingsarbeidet. 

 

 

Noen viktige datoer for Veilederkorps 2 (20192020)

 

  • 15. juni 2018: Utlysning av Norsk kulturskoleråds veiledning i kulturskoleutvikling 20192020.
  • 1. oktober 2018: Kommunenes frist for å søke deltakelse i dette veiledningstilbudet.
  • 1. november 2018: Norsk kulturskoleråd gir kommunene beskjed om de får plass eller ikke i denne veiledningsrunden.
  • Januar 2019: Avtale- og kontraktsmøte med de utvalgte veisøkerkommunene.
  • Januar 2019juni 2020: Veiledningen gjennomføres i denne perioden.

 

 

Veilederkorps 1 (20162018)

Nyhetssak: Norsk kulturskoleråds veilederkorps klart til innsats

Nyhetssak: Oppstart for veiledning i kulturskoleutvikling

 

Erfaringsdeling etter veiledning

Nærmere 100 representanter fra nesten 50 kommuner samt veiledere fra Norsk kulturskoleråd var 3. mai 2018 samla til erfaringsdeling etter nybrottsarbeidet kulturskolerådet har bistått kommunene med i veiledningstjenestens første runde. Her har det handla om kvalitetsutvikling av de involverte kommunenes kulturskoler.

 

Relevante dokument etter samlinga