Ledelse av prosesser

Del på:

Ledelse av prosesser (LedPro)

Norsk kulturskoleråd inngikk i 2019 en rammeavtale med Høgskolen i Innlandet (HINN) om et videreutdanningstilbud for ledere i kulturskolen. Dette er et oppdragsstudium hvor Kulturskolerådet innehar administratorrollen for studiet.

 

> Viktig: Siste runde med LedPro 2

 

Målet er å ha gitt et tilbud i hele landet innen 2023-2024.

 

Hensikten med rammeavtalen er å kunne tilby alle nåværende og fremtidige ledere av kommunale kulturskoler et praksisnært lederutviklingsprogram. HINN, i samarbeid med Kulturskolerådet, tilrettelegger for lokale samlinger regionsvis med studieprogrammet studietilbudet Ledelse av prosesser (LedPro).


Ledelse av prosesser (LAP) har to trinn – LedPro 1 og LedPro 2 – som hvert gir 30 studiepoeng på masternivå ved bestått eksamen. En kan følge programmet også uten å ta eksamen. Hvert trinn gjennomføres samlingsbasert over to semester, og kan innpasses i master i Offentlig ledelse og styring ved HINN.

 

Mer generell informasjon om LedPro her

 

Nyhetssaker om LedPro på kulturskoleradet.no: