Agder

Del på:

Agders side

 

Styreinformasjon for Norsk kulturskoleråd Agder

Verv og navn

E-post og telefon

Styreleder

Sjur Høgberg 

sjur@

knuden.no

+47 400 34 054

Nestleder

Torunn Charlotte

Nyberg 

torunn.charlotte.nyberg@

valle.kommune.no

+47 970 61 587

Styremedlem

Kari Matti

Tamper 

tampers70@

gmail.com

+47 951 36 951 

Styremedlem

Anita Skogen 

anita.skogen@

uia.no

+47 930 21 632 

Styremedlem

Martha Marita

Hansen

 

martha.marita.hansen@

arendal.kommune.no

+47 913 05 296

Varamedlem

Mark Candasamy 

 

mark.candasamy@

songdalen.kommune.no

+47 916 31 298

 

Lokal kulturskolerådgiver

  • Jo Eskild

E-post: jo.eskild@

kulturskoleradet.no

Telefon: +47 993 72 012

 

Nyheter

Lokalt nytt fra Agder Nasjonale nyheter

 

Årsmøtedokument 2019

 

 

Stryk på Sørlandet

 

Stryk på Sørlandet (SPS) ble startet i 2007, og er et samspilltilbud for alle unge strykere, fra nybegynnere til viderekommende, i kulturskolene i Agder.

 

Vårseminarene har vært organisert som helgeseminar (fra fredag til søndag) med undervisning, sosialt samvær og overnatting, og samler mellom 100 og 150 strykere.

 

Høstseminarene har de siste årene vært arrangert som dagseminar for litt mindre grupper. Det er strykelærerne i kulturskolene som underviser på seminarene. Derfor er SPS en god arena for nettverksbygging for strykelærerne i Agder, og et viktig bidrag i å skape et felles strykemiljø i Agder. På noen av seminarene hentes det i tillegg inn ekstra lærerkrefter. For eksempel i folkemusikk, og i form av profesjonell strykekvartett (finansiert av Risør kammermusikkfest/Dextra).

 

På seminarene deles elevene inn i nivådelte grupper: Alfa, Beta, Gamma, Delta og Epsilon. Alfa tilsvarer elever i fordypningsprogrammene Lørdagsskolen/TUP. Epsilon de aller yngste.

 

Stryk på Sørlandet har egen styringsgruppe, utnevnt av Norsk kulturskoleråd Agder, som er eier av prosjektet. Det er ansatt koordinator i en ti prosent stilling, lønnet med midler fra kulturskolene i Agder.

 

Styringsgruppa, 2017 – 2019:

  • Leder: Øystein Åmdal (Grimstad kulturskole)
  • Medlemmer: Marianne Bøksle (Lyngdal kulturskole), Unn Turid Olsen (Lindesnes kulturskole), Ragnhild Ek Zeiler (lærerrepresentant, Kristiansand kulturskole)
  • Koordinator: Jo Eskild, rådgiver i Norsk kulturskoleråd region Agder

Møtereferat - styringsgruppa:  23.11.2017 / 05.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøtedokument for Norsk kulturskoleråd region Agder 2017

 

Andre sentrale dokument

Kontakt meg gjerne

Jo Eskild sh.jpg
Jo Eskild
rådgiver
+47 99 37 20 12