Agder

Del på:

Agders side

 

Styreinformasjon for Norsk kulturskoleråd Agder

Verv og navn

E-post og telefon

Styreleder

Inger Margrethe Stoveland

inger.m.stoveland

@uia.no

+ 47 97 68 54 82

 

 

Nestleder

Haldis Hove

haldis.hove@

lindesnes.kommune.no

+ 47 48 21 3756

Styremedlem

Torunn Charlotte Nyberg

torunn.charlotte.nyberg@

valle.kommune.no

+47 97 06 15 87

Styremedlem

 

Sjur Høgberg

 

sjur.hogberg@

kristiansand.kommune.no

+47 40 03 40 54

Styremedlem

Kaare Lauridsen 

kaare.lauridsen@

sirdal.kommune.no 

+47 91 88 67 95

Første vara

Martha Marita

Hansen

 

martha.marita.hansen@

arendal.kommune.no

+47 91 30 52 96

Andre vara

Audun Ramo

 

 

 

audun@

knuden.no

+47 98 45 91 70 

 

Lokal kulturskolerådgiver

  • Jo Eskild

E-post: jo.eskild@

kulturskoleradet.no

Telefon: +47 993 72 012

 

Nyheter

Lokalt nytt fra Agder Nasjonale nyheter

 

Årsmøtedokument 2019

 

 

Stryk på Sørlandet

 

Stryk på Sørlandet (SPS) ble startet i 2007, og er et samspilltilbud for alle unge strykere, fra nybegynnere til viderekommende, i kulturskolene i Agder.

 

Vårseminarene har vært organisert som helgeseminar (fra fredag til søndag) med undervisning, sosialt samvær og overnatting, og samler mellom 100 og 150 strykere.

 

Høstseminarene har de siste årene vært arrangert som dagseminar for litt mindre grupper. Det er strykelærerne i kulturskolene som underviser på seminarene. Derfor er SPS en god arena for nettverksbygging for strykelærerne i Agder, og et viktig bidrag i å skape et felles strykemiljø i Agder. På noen av seminarene hentes det i tillegg inn ekstra lærerkrefter. For eksempel i folkemusikk, og i form av profesjonell strykekvartett (finansiert av Risør kammermusikkfest/Dextra).

 

På seminarene deles elevene inn i nivådelte grupper: Alfa, Beta, Gamma, Delta og Epsilon. Alfa tilsvarer elever i fordypningsprogrammene Lørdagsskolen/TUP. Epsilon de aller yngste.

 

Stryk på Sørlandet har egen styringsgruppe, utnevnt av Norsk kulturskoleråd Agder, som er eier av prosjektet. Det er ansatt koordinator i en ti prosent stilling, lønnet med midler fra kulturskolene i Agder.

 

Styringsgruppa, 2017 – 2019:

  • Leder: Øystein Åmdal (Grimstad kulturskole)
  • Medlemmer: Marianne Bøksle (Lyngdal kulturskole), Unn Turid Olsen (Lindesnes kulturskole), Ragnhild Ek Zeiler (lærerrepresentant, Kristiansand kulturskole)
  • Koordinator: Jo Eskild, rådgiver i Norsk kulturskoleråd region Agder

Møtereferat - styringsgruppa:  23.11.2017 / 05.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøtedokument for Norsk kulturskoleråd region Agder 2017

 

Andre sentrale dokument

Kontakt meg gjerne

Jo Eskild sh.jpg
Jo Eskild
rådgiver
+47 99 37 20 12