Vestland

Del på:

 

Kalender Møtedokument 
Aktuelt Kontakt
Om fylkesavdelingen Fylkesavdelingens facebookside

 

 

Kalender

Her finner du en oversikt over fylkesavdelingens arrangement, møter og aktiviteter. 

> Se også Styreplan 2023 (inneholder også info om hovedstyre-/nasjonale møter/arrangement)  

2023

20. jan.

Nettmøte

AU-møte 1

6. feb.

Nettmøte

Styremøte 1

Møtedokumentarkiv

15. feb.

Nettmøte

"Valgkomitémøte"

Fylkesavdelingenes

valgkomiteer møter

nasjonal valgkomité

17. apr.

Nettmøte

AU-møte 2

3. mai

Fysisk møte

Styremøte 2

17. aug.

Nett/e-post

 

Kunngjøring og

innkalling årsmøte

Frist for utsending

(Sendes helts ut

våren 2023)

21. aug.

Nettmøte

AU-møte 3

11. sep.

Nettmøte

Styremøte 3

21. sep.

 

Innsending av

årsmøtesaker

Frist for innsending

av saker fra

medlemmene

29. sep.

Nettmøte

AU-møte 4

 

20. okt.

Nettmøte

Styremøte 4
1. nov.

Utsending av

årsmøtesakskart

Frist for

utsending

15. nov.

Fysisk møte

Arbeidsmøte/

Styremøte 5

16. nov.

Fysisk møte

Årsmøte

17. nov.

Fysisk møte

Årsmøte-

konferanse

2022  

7. feb.

Nettmøte

Styremøte 1

Møtedokumentarkiv

26. apr.

Nettmøte

Styremøte 2

Møtedokumentarkiv

30. aug.

Nettmøte

Styremøte 3

Møtedokumentarkiv

6.-7. okt.

Førde

Leiarsamling

 

Program

3.-4. nov.

Bergen

Kunstfagkonferanse

Vestland

Påmelding

Nyhetssak

12.-13. nov

Bergen

(Fana kulturhus)

Ungdommens

musikkmesterskap - 

regionmesterskap

Påmelding og

informasjon

25. nov.

Bergen

Styremøte 4

Møtedokumentarkiv

9. des.

Gjennomføres

som e-postsak

Ekstraordinært årsmøte

Kunngjering om og innkalling til ekstraordinært årsmøte 

Fra valkomiteen til kommunane i Vestland

Møtedokumentarkiv

  

 

Aktuelt 

Kjetil Høgseth Felde ny styreleder

På ekstraordinært årsmøte i fylkesavdelinga ble Kjetil Høgseth Felde fra Fjaler valgt til ny leder i Norsk kulturskoleråd Vestland. > Se møteprotokoll

 

Kunngjering om og innkalling til ekstraordinært årsmøte

Norsk kulturskoleråd Vestland syner til vedtektene §3.4.6 og innkaller til ekstraordinært årsmøte fredag 9. desember 2022. Møtet vert gjenomførd som e-postsak. Sak på ekstraordinært årsmøte: Årsmøtet velger for kommande periode: Etter innstilling frå valkomiteen: Sak 9.1 Medlemmer til fylkesstyret. > Kunngjering om og innkalling til ekstraordinært årsmøte > Fra valkomiteen til kommunane i Vestland > Møtedokumentarkiv > Sakskart med innstilling

 

Leter etter solister til De Unges festforestilling 2023

Festspillene i Bergen inviterer kulturskolene i Vestland til å fremme kandidater til De Unges Festforestilling 2023. Konserten holdes 26. mai 2023, fristen for å søke er 22. februar. > Invitasjon sendt kulturskolene

 

Høyringsinnspel på «Kultur bygger samfunn»

Norsk kulturskoleråd Vestland har gjeve høyringsinnspel på «Kultur bygger samfunn» – framlegg til regional plan for kultur, idrett og frivilligheit 2023–2035 Vestland. > Høyringsinnspelet

 

Ledersamling

Norsk kulturskoleråd Vestland arrangerte leiarsamling 6.-7. oktober, i Førde, Sunnfjord. > Presentasjoner o.l. > Program

 

Kunstfagkonferanse Vestland

Den nasjonale Kunstfagkonferanse Vestland skal arrangeres i Bergen i november 2022, og program og omtaler er klart. Merk: ny påmeldingsfrist: 23. oktober. > Nyhetssak

 

Eigenkapitalmidlar tildelt

I tråd med vedtak på Årsmøtet 2021, er det tildelt eigenkapitalmidlar til medlemmer i Norsk kulturskoleråd Vestland. Totalt 16 kulturskular/kommunar er involvert i søknadane. > Les mer her


Se flere aktuelle saker fra fylkesavdelingen

 

Om fylkesavdelingen

Norsk kulturskoleråd Vestland er en fylkesavdeling i den landsdekkende interesse- og utviklingsorganisasjonen Norsk kulturskoleråd. Avdelingen ble etablert i 2019, etter en sammenslåing av de tidligere fylkesavdelingene Hordaland og Sogn og Fjordane.

 

Fylkesavdelingen skal ivareta medlemskommunenes interesser, og virksomheten omfatter ulike aktiviteter og tiltak innenfor kulturskoleutvikling, kompetanseheving og interessepolitikk. Fylkesavdelingen har i årsmøteperioden 20222023 fokus på følgende utviklingsområder: 

 

  • «Kulturskule for alle» – mangfald og inkludering
  • Digitalitet
  • Fordjuping
  • Nettverk for kulturskuletilsette 
Fylkesavdelingens styre i perioden 2022–2023
Kjetil Høgseth Felde

Styreleiar

Grete Berntzen

Nestleiar

Trude Skarvatun Styremedlem

Kåre Martin Kleppe

Styremedlem
Øystein Røsseland Kvinge Styremedlem

Kiril Zimin

1. varamedlem

Ingeborg Tysnes

2. varamedlem

 

 

Møtedokument

Fylkesavdelingens

møtedokumentarkiv

 

 

Kontakt 

Kristin Geiring
Rådgiver
E-post: kristin.geiring@kulturskoleradet.no 
Telefon: +47 41 57 05 08

 

Til toppen