Vestland

Del på:

 

Kalender Møtedokument 
Aktuelt Kontakt
Om fylkesavdelingen Fylkesavdelingens facebookside

 

 

Kalender

Her finner du en oversikt over fylkesavdelingens arrangement, møter og aktiviteter.  

  

2022  

7. feb.

Nettmøte

Styremøte 1

Møtedokumentarkiv

26. apr.

Nettmøte

Styremøte 2

Møtedokumentarkiv

  

 

Aktuelt 

Masterclass og konsert

Lørdag 21. mai inviterer Sunnfjord kulturskule fløyteinteresserte til å lytte til mesterklasse med professor Lars Asbjørnsen frå UiT, Noregs Arktiske Universitet i Tromsø. Mesterklasse vil seie at undervisninga er open for publikum. Elevar og studentar får undervisning, men alle oppmodast til å ta med instrument og delta i små fellesbolkar med tips og triks. Søndag 22. mai blir det konsert der både deltakarar og kurshaldarar opptrer. > Les mer her

 

Eigenkapitalmidlar tildelt

I tråd med vedtak på Årsmøtet 2021, er det i dag tildelt eigenkapitalmidlar til medlemmer i Norsk kulturskoleråd Vestland. Totalt 16 kulturskular/kommunar er involvert i søknadane. > Les mer her


Se flere aktuelle saker fra fylkesavdelingen

 

Om fylkesavdelingen

Norsk kulturskoleråd Vestland er en fylkesavdeling i den landsdekkende interesse- og utviklingsorganisasjonen Norsk kulturskoleråd. Avdelingen ble etablert i 2019, etter en sammenslåing av de tidligere fylkesavdelingene Hordaland og Sogn og Fjordane.

 

Fylkesavdelingen skal ivareta medlemskommunenes interesser, og virksomheten omfatter ulike aktiviteter og tiltak innenfor kulturskoleutvikling, kompetanseheving og interessepolitikk. Fylkesavdelingen har i årsmøteperioden 20222023 fokus på følgende utviklingsområder: 

 

  • «Kulturskule for alle» – mangfald og inkludering
  • Digitalitet
  • Fordjuping
  • Nettverk for kulturskuletilsette 
Fylkesavdelingens styre i perioden 2022–2023
Rune Bakervik Styreleder
Grete Berntzen Nestleder
Trude Skarvatun Styremedlem

Kåre Martin Kleppe

Styremedlem
Øystein Røsseland Kvinge Styremedlem

Kiril Zimin

1. varamedlem

Ingeborg Tysnes

2. varamedlem

 

 

Møtedokument

Fylkesavdelingens

møtedokumentarkiv

 

 

Kontakt 

Kristin Geiring
Rådgiver
E-post: kristin.geiring@kulturskoleradet.no 
Telefon: +47 41 57 05 08

 

Til toppen