Vestfold og Telemark

Del på:

 

Kalender Møtedokument 
Aktuelt Kontakt
Om fylkesavdelingen Fylkesavdelingens facebookside

 

 

Kalender

Her finner du en oversikt over fylkesavdelingens arrangement, møter og aktiviteter.  

  

2023

2. feb.

Horten

Styremøte 1

Møtedokumentarkiv

2022 

24.-25. jan.

Nettmøte

Styremøte 1

Møtedokumentarkiv

11. mar.

Nettmøte

Styremøte 2

Møtedokumentarkiv

29. apr.

Porsgrunn

Styremøte  3

Møtedokumentarkiv

24. juni

 

Styremøte 4

Møtedokumentarkiv

2. sept.

Styremøte 5

Møtedokumentarkiv

  

 

Aktuelt 

Innhold kommer etter hvert.

 


 Se flere aktuelle saker fra fylkesavdelingen

 

Om fylkesavdelingen

Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark er en fylkesavdeling i den landsdekkende interesse- og utviklingsorganisasjonen Norsk kulturskoleråd. Avdelingen ble etablert i 2019, etter oppløsningen av Norsk kulturskoleråd region BTV (Buskerud, Telemark og Vestfold).

 

Fylkesavdelingen skal ivareta interessene til medlemskommunene i fylket. Virksomheten omfatter ulike aktiviteter og tiltak innenfor kulturskoleutvikling, kompetanseheving og interessepolitikk.

 

Fylkesavdelingen har i årsmøteperioden 20222023 fokus på følgende utviklingsområder: 

 

  • Utvikle en rekrutteringsstrategi for kulturskolens fag generelt og med fokus på nytt innhold og nye målgrupper spesielt, herunder bidrag med veiledning og tilrettelegging for medlemskommunene slik at flest mulig kulturskoler i fylket får tilgang til de eventuelt fremtidige nasjonale stimuleringsmidlene
  • Bidra til å synliggjøre kulturskolen i de ulike politiske partiprogrammer i forbindelse med kommunevalget 2023
  • Stimulere og legge til rette for interkommunale fagnettverk for lærere
  • Stimulere og legge til rette for interkommunalt samarbeid om fordypningsprogram og herunder sette i gang en prosess om et eventuelt samarbeid med fylkeskommunen.

 

Fylkesavdelingens styre i perioden 2022–2023
Morten Hagevik Styreleder
Øystein Sandtrø Nestleder

Dag Henrik Skatteboe

Styremedlem

Ingrid Holmboe Høibo

Styremedlem
Signy Gjærum Styremedlem

Marianne Gärtner Ous

Varamedlem

Rønnaug Flatin

Varamedlem

 

 

Møtedokument

Fylkesavdelingens

møtedokumentarkiv

 

 

Kontakt 

Knut Øverland
Rådgiver
E-post: knut.overland@kulturskoleradet.no 
Telefon: +47 94 88 67 22

 

Til toppen