Trøndelag

Del på:

 

Kalender Møtedokument 
Aktuelt Kontakt
Om fylkesavdelingen Fylkesavdelingens facebookside

 

 

Kalender

Her finner du en oversikt over fylkesavdelingens arrangement, møter og aktiviteter.  

  

2024

5. jun.

Nettmøte

Styremøte 3

Møtedokumentarkiv

23. apr.

Nettmøte

Styremøte 2

Møtedokumentarkiv

14. feb.

Trondheim

Styremøte 1

Møtedokumentarkiv

2023

31. jan.

Nettmøte

Styremøte 1

Møtedokumentarkiv

27. apr.

Nettmøte

Styremøte 2

Møtedokumentarkiv

7. sept.

Nettmøte

Styremøte 3

Møtedokumentarkiv

4. okt.

Nettmøte

Styremøte 4

Møtedokumentarkiv

20. okt.

Nettmøte

Styremøte 5

Møtedokumentarkiv

10. nov.

Trondheim

Årsmøte

Møtedokumentarkiv

2022 

2. feb.

Nettmøte

Styremøte 1

Møtedokumentarkiv

20. apr.

Nettmøte 

Styremøte 2

Møtedokumentarkiv

29.-30. aug.

Oppdal 

Styremøte 3 

Møtedokumentarkiv

25. okt.

kl. 10.00-

15.00

Trondheim

(Scandic

Lerkendal)

 

Erfaringsdelingssamling

Om fordypningsarbeid i kulturskolen 

 

15. nov.

Trondheim

Styremøte 4

Møtedokumentarkiv

21. nov.

Trondheim

(K-U-K)

Fordypningsdag visuell kunst

Del av Trøndelags fordypningsarbeid.

Målgruppe: lærere innen visuell kunst.

Ingen deltakeravgift.

Påmelding her

31. jan.-

1. feb.

Røros

(Røros

Hotell)

Kulturkonferanse Trøndelag

Tema: Interessepolitikk –

hvordan sette kulturskolen på den

kommunale dagsordenen?

Målgruppe: politisk ledelse,

kommunal ledelse,

kulturskolerektorer.

 

 

Aktuelt 

Ingvill Dalseg gjenvalgt som fylkesleder i Norsk kulturskoleråd Trøndelag

Norsk kulturskoleråd Trøndelags årsmøte har gjenvalgt Ingvill Dalseg som fylkesleder samt valgt Silje Wessel som ny nestleder. Mer om andre valg og vedtak i årsmøteprotokollen, som også inneholder fylkesstyrets beretning (bakerst i protokollen). > Til møtedokumentarkivet

Norsk kulturskoleråd ber om at MDD/KDA-tilbudene opprettholdes

Trøndelag fylkeskommune foreslår å fase ut flere linjer på videregående skoler i Trøndelag. Blant annet foreslås en betydelig reduksjon av tilbudet innenfor musikk, dans og drama (MDD) med fordypning musikk. Et høringsdokument ble sendt ut i september. Norsk kulturskoleråd Trøndelag har gitt høringsinnspill. Der uttrykkes frykt for at en reduksjon av MDD-tilbudet vil gi et haltende kulturelt økosystem.

 

«Frafall i videregående skole er et stort problem. Hva oppnår vi med dramatiske kutt av linjene der elevene har stor gjennomføringsgrad? Som rådgivende organ for kommuner og fylkeskommuner, ser vi MDD og KDA (Kunst, design og arkitektur, red.mrk.) som gode og samfunnsøkonomisk forsvarlige prioriteringer», skriver Norsk kulturskoleråd Trøndelag i sitt høringsinnspill, og ber om at MDD/KDA-tilbudene opprettholdes.

 

> Høringsinnspillet fra Norsk kulturskoleråd Trøndelag

Kulturskolekonferansen i Trøndelag 2023: Hvor er kulturskolene i Trøndelag om ti år?

Norsk kulturskoleråd Trøndelag innbyr 28.-29. august 2023 til en konferanse for politisk og administrativt nivå i kommuner og fylkeskommunen. Målsetningen er å løfte og synliggjøre kulturskolen i kommunens politiske og administrative ledelse.
 
Noen aktuelle tema som vil bli belyst:
• Hva vil vi med kulturskolen?
• Hvor er kulturskolen om ti år?
• Hvordan aktivt bruke kulturskolen i kommunen?
• Kulturskolen som ressurssenter.
 
Program og påmeldingsmulighet kommer senere.
 
Spørsmål rettes til:
Rådgiver Lars Emil Johannessen
telefon: +47 90 74 38 14
e-post: lars.emil.johannessen@kulturskoleradet.no
 

Fylkeslederen i Trøndelag pådriver for kulturskolevedtak på Høyres landsmøte

Kulturskolen skal være en viktig samfunnsaktør som gjennom kunst- og kulturopplæring gir barn og ungdom kunnskap, glede og mestring, og bør være et reellt tilbud til alle som ønsker det. Så heter det i et vedtak fattet av Høyres landsmøte. Vedtaket ble fattet i forbindelse med resolusjonsdebatten, der et resolusjonsforslag om kulturskolen ble fremmet av delegatene Ingvill Dalseg og Kari-Anne Jønnes, fra henholdsvis Trøndelag og Innlandet. Dalseg er for øvrig fylkesleder i Norsk kulturskoleråd Trøndelag. > Les nyhetssak på kulturskoleradet.no

 

Nevner kulturskolen i høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet ber om innspill til sitt arbeid med stortingsmelding om folkehelsepolitikken. Trøndelag fylkesting har levert høringssvar, der kulturskolen omtales: "Trøndelag fylkeskommune ønsker å løfte ABC Hodebra-prosjektet særskilt, og ber departementet se på muligheten denne metoden er for å løfte god psykisk helse i hele befolkningen. Behovet for en nasjonal kunnskapskampanje rundt psykisk helse bør vurderes. Frivilligheten og kulturskolens rolle i arbeidet med sosial bærekraft må vektlegges i meldingen." > Mer om høringa på regjeringen.no

 

Se flere aktuelle saker fra fylkesavdelingen

 

 

Om fylkesavdelingen

Norsk kulturskoleråd Trøndelag er en fylkesavdeling i den landsdekkende interesse- og utviklingsorganisasjonen Norsk kulturskoleråd. Avdelingen ble etablert i 2019, etter en sammenslåing av de tidligere fylkesavdelingene Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag.

 

Fylkesavdelingen skal ivareta de trønderske medlemskommunene interesser, og virksomheten omfatter ulike aktiviteter og tiltak innenfor kulturskoleutvikling, kompetanseheving og interessepolitikk.

 

Fylkesavdelingen har i årsmøteperioden 20222023 fokus på følgende utviklingsområder: 

 

  • Fordypning
  • Medvirkning 
Fylkesavdelingens styre i perioden 2023–2025
Ingvill Dalseg Styreleder
Silje Wessel Nestleder

Roy Bjarne Hemmingsen

Styremedlem

Christian Elgaaen

Styremedlem
Elias Borgen Styremedlem

Astrid Rabben

Varamedlem

Brynjulf Flasnes

Varamedlem

 

 

Møtedokument

Fylkesavdelingens

møtedokumentarkiv

 

 

Kontakt 

Hege Hagedal
Rådgiver
E-post: hege.hagedal@kulturskoleradet.no 
Telefon: +47 99 63 77 92

 

Til toppen