Møre og Romsdal

Del på:

 

Kalender Møtedokument 
Aktuelt Kontakt
Om fylkesavdelingen Fylkesavdelingens facebookside

 

 

Kalender

Her finner du en oversikt over fylkesavdelingens arrangement, møter og aktiviteter.  

  

2022 

29. apr.

Molde

Styremøte 3

Møtedokumentarkiv

30. sep.

Molde

Styremøte 4

Møtedokumentarkiv

27.-28. okt.

Ålesund

Ledersamling og

erfaringsdelings-

samling

Inkluderende kulturskoler

19. nov.

Skodje

Ungdommens Musikkmesterskap

Informasjon og påmelding

2. des.

Nettmøte

Styremøte 5

Møtedokumentarkiv

2023

2. jan.

Molde

kulturskole

Fagdag

Fremtidens kulturskole

> Påmelding

Påmeldingsfrist: 2. des.

27.-28. apr.

Ledersamling

16. aug.

Regionvis fagdag

Oktober

Lederkonferanse

Fordypning

November

Årsmøtekonferanse

2024

2. jan.

Fagdag

Fremtidens kulturskole

25.-26. apr.

Ledersamling

Oktober

Ledersamling

Fordypning

  

 

Aktuelt 

Styresamling i Oslo

Styret i Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal har vært i Oslo, og hadde der et innholdsrikt program med flere møtepunkt - også på Stortinget.

> Les mer

Norsk kulturskoleråd og KS samarbeider om Fremtidens kulturskole

KS og Norsk kulturskoleråd søker samarbeid til det beste for våre kulturskoler og medlemskommuner. Rådgiver i Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal og rådgiver Hilde Nauste Myhre i KS Møre og Romsdal ønsker å se på muligheten for felles arenaer og samarbeid om informasjon og faktagrunnlag i årene som kommer.

Les mer

 

 

 

 

 

Møre og Romsdal fikk tildelt midler til to prosjekter i Inkluderende kulturskoler

Både region Sunnmøre og regionene Nordmøre og Romsdal fikk midler til sine omsøkte prosjekt gjennom ordningen Inkluderende kulturskoler. Det betyr at alle kommuner i Møre og Romsdal er i gang med å utvikle regionale fordypningstilbud.

Les mer


Se flere aktuelle saker fra fylkesavdelingen

 

 

Om fylkesavdelingen

Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal er en fylkesavdeling i den landsdekkende interesse- og utviklingsorganisasjonen Norsk kulturskoleråd. Fylkesavdelingen skal ivareta interessene til  medlemskommunene i fylket. Virksomheten omfatter ulike aktiviteter og tiltak innenfor kulturskoleutvikling, kompetanseheving og interessepolitikk.

 

Fylkesavdelingen har i årsmøteperioden 20222023 fokus på følgende utviklingsområder: 

 

  • Fordypning
  • Fremtidens kulturskole

 

Fylkesavdelingens styre i perioden 2022–2023
Julianne Hauge

Styreleder

 

julianne.hauge@

heroy.kommune.no

Torbjørn Larsen

Nestleder

 

torbjorn.larsen@

surnadal.kommune.no 

Kim Thoresen-Vestre

Styremedlem

 

kim.thoresen-vestre@

molde.kommune.no 

Ragnhild Helseth

Styremedlem

 

ragn.helseth@

gmail.com 

Anders Riise

Styremedlem

 

anders.riise@

mrfylke.no 

 Line Karlsvik

1. varamedlem

 

linekarlsvik9@

gmail.com  

 Jørunn Enzenbach

2. varamedlem

 

jorunn.enzenbach@

averoy.kommune.no  

 

 

Møtedokument

Fylkesavdelingens

møtedokumentarkiv

 

 

Kontakt 

Ingolf Dragset
Rådgiver
E-post: ingolf.dragset@kulturskoleradet.no 
Telefon: +47 93 44 17 88

 

Til toppen