Kulturskolen som inkluderende arena

Del på:

Kulturskolen som inkluderende arena

Strategidokument - Fokusområde flyktninger og kulturskole 5.1

Konferansekonseptet =Vi

Konferansen =Vi 2019

Konferansen =Vi 2018

Andre dokument relatert til Kulturskolen som inkluderende arena

 

Strategidokument  Fokusområde flyktninger og kulturskole 5.1

(per 12.5.2017)

 

 

 

 

Frokostseminar om inkludering og utenforskap

 

Hjelp til å gjøre kulturskolen til en bedre inkluderingsarena

 

 

=Vi er konferansen som fokuserer inkludering

=Vi er en ny nasjonal konferanse som skal gjøre kulturskolen til en enda mer inkluderende arena samt kunst og kultur til et enda sterkere redskap for inkludering.

 

I målgruppa for konferansen fins blant annet kulturskolenes lærere, ledere og eiere.

 

 

=Vi 2019

Andreutgaven av konferansen =Vi arrangeres i Oslo, 24. og 25. september 2019. Påmeldingsfrist: 30. august.

 

Presentasjoner o.l. fra =Vi 2019

 

Terje Andersen - Tøyen skole og Oslo kulturskole

Sissel Larsen - Tøyen-prosjektet

Rossow, Ahmed og Sandvik - Support, not protect

Norges Musikkorps Forbund - Fra prosjekt til livslang fritidsaktivitet

Aesha Ullah - Inkluderende kulturliv i Norden

Line Austrud-Hjelle - Dissimilis

Lars Espen Rath Vestad - Pascal Norge

Loveleen Rihel Brenna - Mangfoldsledelse

Torkel Øien - Summeøkter, begge dager

 

 

=Vi 2018

Førsteutgaven av konferansen ble arrangert i Larvik, 14. og 15. mars 2018.

 

Konferansen ble arrangert av Norsk kulturskoleråd, Fargespill og Larvik kommune. 

 

Presentasjoner o.l. fra =Vi 2018

 

 

Andre dokument relatert til Kulturskolen som inkluderende arena

Rapporteringsmodell for arbeidet med inkludering og utenforskap

> Dokumentet finner du her

 

Evalueringsrapport - Strategidokument for Norsk kulturskoleråds arbeid med inkludering, flyktninger og utenforskap

> Dokumentet finner du her

 

Rapport over tiltaksdelen i strategien for landstingsvedtak 5.1

Dokumentet finner du her

 

Insentivmidler - kommuner som er bevilget midler i 2018 og 2019

Dokumentet finner du her

 

Spørreundersøkelse om inkludering - oppsummering

Dokumentet finner du her

 

166 kulturskolers tiltak for inkludering

Dokumentet finner du her

 

201 kulturskolers innspill til Norsk kulturskoleråds videre arbeid med inkludering

Dokumentet finner du her

Siste fra Kulturtrøkk: