Kulturskolen som inkluderende arena

Del på:

Kulturskolen som inkluderende arena

Strategidokument - Fokusområde flyktninger og kulturskole 5.1

Konferansekonseptet =Vi

Konferansen =Vi 2019

Konferansen =Vi 2018

Andre dokument relatert til Kulturskolen som inkluderende arena

 

Strategidokument  Fokusområde flyktninger og kulturskole 5.1

(per 12.5.2017)

 

 

 

 

Frokostseminar om inkludering og utenforskap

 

Hjelp til å gjøre kulturskolen til en bedre inkluderingsarena

 

 

=Vi er konferansen som fokuserer inkludering

=Vi er en ny nasjonal konferanse som skal gjøre kulturskolen til en enda mer inkluderende arena samt kunst og kultur til et enda sterkere redskap for inkludering.

 

I målgruppa for konferansen fins blant annet kulturskolenes lærere, ledere og eiere.

 

 

=Vi 2019

Andreutgaven av konferansen =Vi arrangeres i Oslo, 24. og 25. september 2019. Påmeldingsfrist: 30. august.

 

Presentasjoner o.l. fra =Vi 2019

 

Terje Andersen - Tøyen skole og Oslo kulturskole

Sissel Larsen - Tøyen-prosjektet

Rossow, Ahmed og Sandvik - Support, not protect

Norges Musikkorps Forbund - Fra prosjekt til livslang fritidsaktivitet

Aesha Ullah - Inkluderende kulturliv i Norden

Line Austrud-Hjelle - Dissimilis

Lars Espen Rath Vestad - Pascal Norge

Loveleen Rihel Brenna - Mangfoldsledelse

Torkel Øien - Summeøkter, begge dager

 

 

=Vi 2018

Førsteutgaven av konferansen ble arrangert i Larvik, 14. og 15. mars 2018.

 

Konferansen ble arrangert av Norsk kulturskoleråd, Fargespill og Larvik kommune. 

 

Presentasjoner o.l. fra =Vi 2018

 

 

Andre dokument relatert til Kulturskolen som inkluderende arena

Rapporteringsmodell for arbeidet med inkludering og utenforskap

> Dokumentet finner du her

 

Evalueringsrapport - Strategidokument for Norsk kulturskoleråds arbeid med inkludering, flyktninger og utenforskap

> Dokumentet finner du her

 

Rapport over tiltaksdelen i strategien for landstingsvedtak 5.1

Dokumentet finner du her

 

Insentivmidler - kommuner som er bevilget midler i 2018 og 2019

Dokumentet finner du her

 

Spørreundersøkelse om inkludering - oppsummering

Dokumentet finner du her

 

166 kulturskolers tiltak for inkludering

Dokumentet finner du her

 

201 kulturskolers innspill til Norsk kulturskoleråds videre arbeid med inkludering

Dokumentet finner du her