Kulturtrøkk

Del på:

Nyhetsbrevet fra Norsk kulturskoleråd er gratis å motta.

 

Alt du må gjøre er å sende en e-post til

post@kulturskoleradet.no med "Vil ha Kulturtrøkk" i emnefeltet.

 

Kulturtrøkk utkommer, med unntak for en pause rundt jul og nyttår samt om sommeren, annen hver torsdag. Normalt blir det 21-23 utgivelser i året.

 

Gjenstående utgivelser i 2024

Merk: Normal utgivelsesukedag er torsdag. Unntaket er Kulturtrøkk nr. 18, som utkommer tirsdag 15.10.

 

Nr. 13: 8.8. / Nr. 14: 22.8. / Nr. 15: 5.9. / Nr. 16: 19.9. / Nr. 17: 3.10. / Nr. 18: 15.10. / Nr. 19: 31.10. / Nr. 20: 14.11. / Nr. 21: 28.11. / Nr. 22: 12.12.

Kontakt meg gjerne

Egil Hofsli – shv.jpg
Egil Hofsli
kommunikasjonssjef
+47 90 83 52 29