Læremidler og kurs

Del på:

Kor Arti' digital

Læringsressursen Kor Arti' i digital utgave fins på nettstedet korarti.no.

 

Kor Arti' er en digital plattform for å lære sang og musikk med fokus på elevaktivitet. Norsk kulturskoleråd tilbyr her et rikt utvalg sanger innen mange ulike tema, noe som skal kunne tilby ethvert fagområde et alternativ til tradisjonell undervisning. 

 

Til korarti.no

 

Bestilling av Kor Arti'-materiell på kulturskoleradet.no 

02.11.2018
Del på:

Kor Arti'-materiell

Med samsangtilbudet Kor Arti' samla Norsk kulturskoleråd i mange år tusenvis av skoleansatte til Kor Arti'-kursdager.

 

Årlig ble det utarbeida nytt undervisningsmateriell med tilhørende kurs. Både cd og hefter ble produsert, og Norsk kulturskoleråd kan fortsatt levere kursmateriell knyttet til samtlige Kor Arti'-kurs.

 

Bestill Kor Arti'-materiell og andre læremidler

 

 

02.11.2018
Del på:

Ut på golvet-materiell

Ut på golvet - dans og bevegelse, var et dagskurskonsept med dans i ulike former til bruk i grunnskole og kulturskole.

 

Så lenge Norsk kulturskoleråd arrangerte slike kurs ble det cirka annet hvert år laget nytt undervisningsmateriell. Dette kan fortsatt bestilles hos Norsk kulturskoleråd.

 

Bestille Ut på golvet-materiell og andre læremidler

23.03.2023
Del på:

Idébøker

 

Animasjonsbok

Utgitt: 2009

Utgiver: Norsk kulturskoleråd

Forfatter: Bente Aasheim

Bestilles her

 

Denne boka setter læreren i stand til å lage animasjonsfilm sammen med barn og unge samt til å gjennomføre en kreativ og motiverende undervisning med animasjonsfilm som metode. Boka gir teoretisk og praktisk innføring i hvordan en kan organisere animasjonsarbeid i grunn- og kulturskole samt i hvordan en med enkle grep kan integrere flere fagområder i elevproduserte filmer.

 

 

Idébok for skapende skriving

Utgitt: 2010

Utgiver: Norsk kulturskoleråd

Forfatter: Kjersti Wold

Bestilles her

 

Boka er den første i sitt slag på norsk. Den viser hvordan en, trinn for trinn, bygger opp et skriveverksted eller kurstilbud for skapende skriving. Boka er tilrettelagt for kulturskolen, men kan også brukes i grunnskolen eller i et selvstudium. Den inneholder skriveoppgaver i skjønnlitterær prosa, lyrikk, dramatikk og sakprosa.

 

 

Idébok for visuell kunst i kulturskolen

Utgitt: 2007

Utgiver: Norsk kulturskoleråd

Produksjon og ledelse: Fabiola Charry og Siri Singsaas

Bestilles her

 

Boka er et dugnadsprosjekt. Lærere ved 24 kulturskoler har bidratt med beskrivelser av prosjekt, teknikker og oppgaver. Formålet med utgivelsen er å synliggjøre gode ideer og gjøre disse tilgjengelig for alle som er i kontakt med faget samt gi inspirasjon og nye impulser. Boka er også et faglig verktøy og et nyttig hjelpemiddel i skapende prosesser, og kan brukes aktivt i kulturskolens undervisning.

 

 

Veiledningsbok for teater i kulturskolen

Utgitt: 2013

Utgiver: Norsk kulturskoleråd

Forfatter: Kirsti B. Ulvestad

Bestilles her

 

Norsk kulturskoleråd håper denne boka skal være nyttig for alle som arbeider med drama og teater i kulturskolen. Likeså at den kan stimulere flere kommuner til å starte et teatertilbud ved sine kulturskoler. Boka tar utgangspunkt i undervisningens fokus og går videre til undervisningens substans og deretter praktisering av teater på scenen. Boka rommer også mange tips om prosjektledelse.

 

Bestill idébøker og andre læremidler

01.11.2018
Del på:

Kurs

Her finner du informasjon om kurstyper som Norsk kulturskoleråd har utviklet og tidligere har gitt tilbud i. Noen av disse kan fortsatt kan være aktuelle som bestillingskurs.

 

 

Bestillingskurs

Norsk kulturskoleråd kan tilby spesialtilpassete kurs på bestilling fra kommuner eller skoler.

 

Disse kursene kan tilpasses ulike målgrupper og organiseres i samarbeid med våre fylkeskonsulenter eller andre lokale arrangører.

 

Norsk kulturskoleråd har et stort faglig nettverk med svært dyktige og entusiastiske kursholdere.

 

Ta kontakt per e-post - post@kulturskoleradet.no - for tilbud om skreddersydde kurs.

 

 

Kor Arti'

Bestilling av Kor Arti'-materiell


Samsangtilbudet Norsk kulturskoleråd gir gjennom de landsdekkende Kor Arti'-kursene samlet i årevis mange kultur- og grunnskoleansatte.

 

Med fokus på aktivitet og opplevelse ble kursdagen presentert på en profesjonell måte av fagseksjonen i Norsk kulturskoleråd.

 

Årlig ble det utarbeidet nytt undervisningsmateriell (cd og hefte) i serien med tilhørende kurs.

 

Sjekk også ut læringsressursen og nettstedet korarti.no - Kor Arti' i digital utgave

 

Utdrag fra arr.

Her finner du utdrag fra samspillarrangement av sangen «Vinter og sne»

 

Musikkteknologi

Norsk kulturskoleråd var tidlig ute med kurs innen fagfeltet musikkteknologi. Sammen med Håkon Kvidal og nettstedet musikkteknologi.no var kurstilbudene banebrytende og oppdaterte.

 

Kursene var i all hovedsak internettbaserte (men noen dagskurs ble også tilbydd) og hadde deltakere fra alle kanter av landet. I løpet av kursene ble det levert inn oppgavebesvarelser, og deltakerne kommuniserte via nettstedets forum.

 

Toner og trinn for småtroll

En aktiv kursdag for de som jobber med de yngste barna i kulturskolen, de som jobber i barnehage og musikkbarnehage.

 

Ut på golvet

Ut på golvet - dans og bevegelse, er et dagskurs med dans i ulike former til bruk i grunnskole og kulturskole. Nytt undervisningsmateriell i serien med tilhørende kurs utarbeides cirka annet hvert år.

 

Bestille Ut på golvet-materiell