Lederkonferansen

Del på:

Lederkonferansen

Lederkonferansen 2024

Tidligere lederkonferanser

 

Lederkonferansen (tidligere Kulturskolenes lederkonferanse) er en møteplass for ledere og politikere innen skole, kulturskole, kunst og kultur.

 

Norges musikkhøgskole og KS er Norsk kulturskoleråds samarbeidspartnere når det gjelder Lederkonferansen, som normalt finner sted på Norges musikkhøgskole i Oslo. 

 

Lederkonferansen er - med unntak for 2021 (avlyst pga. koronapandemien) - arrangert hvert år siden oppstarten i 2010, og har alltid vært lagt til torsdag og fredag i første uke etter påske.

 

Lederkonferansen 2024

 

Arrangert 4. og 5. april 2024.

 

Lederkonferansen 2024 hadde tittelen Digitalitet i droneperspektiv og under lupen. Her var det fokus på digitalitet med utgangspunkt i ledelse. Konferansen le arrangert 4.–5. april 2024, som et fysisk arrangement på Norges musikkhøgskole i Oslo.

 

> Se konferansens nettside (med program og omtaler) 

Les nyhetssak

 

 

Tidligere arrangement

 

  • Kulturskolenes lederkonferanse 2016: Program
  • Kulturskolenes lederkonferanse 2015: Program
  • Kulturskolenes lederkonferanse 2014: Program
  • Kulturskolenes lederkonferanse 2013: Program
  • Kulturskolenes lederkonferanse 2012: Program
  • Kulturskolenes lederkonferanse 2011: Program
  • Kulturskolenes lederkonferanse 2010: Program
Del på:

> Omtaler av bidragsytere og innhold     > Påmelding (ikke lenger mulig)

> Aktuell nyhetssak   > Nettsida Lederkonferansen


Lederkonferansen 2023, 13. og 14. april

Konferanse (fysisk)

 

 

Inkluderingsledelse for mangfold

 

 

Program

Med forbehold om endringer.

 

> Snarvei til program for dag to

 

Torsdag 13. april 2023
09:00  10:00
Registrering med kaffe/te og frukt
Programstart: 10:00  slutt: 16:00

10:00 – 11:30

Kunstnerisk innslag
  Velkommen

ved Astrid Kvalbein, rektor, Norges musikkhøgskole

> Se omtale

  

 

Kunst – Kultur – Folkehelse

ved Camilla Stoltenberg, direktør, Folkehelseinstituttet

> Se omtale

  

 

Innledning ved konferansierene/moderatorene 

ved Siri Storheim, hornist og tidligere student ved Norges musikkhøgskole, og Anders Rønningen, FoU-leder, Norsk kulturskoleråd

> Se omtale av Storheim

> Se omtale av Rønningen 

 

 

Kompetansepakken Inkluderende praksis

ved Heidi Ødegaard Dølbakken, seniorrådgiver i Utdanningsdirektratet og Tonje Lundervold, synspedagog i Statped

> Se omtale

 

11:30 – 12:30

Lunsj

12:30 – 13:30

Å skape gode dansegulv for barn og unges medvirkning

ved Isak Emil Fladstad, leder, Lindesnes ungdomsråd og Anne Grønsund, koordinator for barne- og ungdomsråd i Lindesnes kommune

> Se omtale

 

 

Presentasjon av dagens tre paralleller

ved Loveleen Brenna, Johan Velten og Ragnhild Skille

> Se omtaler nedenfor

  

13:30  13:50

Pause

13:50  16:00

Dagens paralleller (1, 2 og 3)

> Se omtale

 

 

2) Meningsmangfold og tillitsbasert ledelse

ved Johan Velten, forfatter og nestor innen organisasjonsutvikling

> Se omtale

 

 

3) Kompetansepakker og inkluderende praksis

Merk: Samme innhold som parallell 3 andre dag.

 

fasiliteres av Elin Kvernmoen, Anna Rennemo og Ragnhild Skille, rådgivere i Norsk kulturskoleråd

i samarbeid med de inviterte bidragsyterne 

Eivind Breilid, formidler og medlemsrådgiver i Balansekunst og

Ingibjørg Jonasdottir, prosjektkoordinator i ALLEMED

> Se omtale

16:00

Konferansens dag 1 er slutt

19:00

Middag på FYR Bistranomi & Bar

 

Fredag 14. april 2023
08:30  09:00
Registrering med kaffe/te og frukt

Programstart: 09:00  slutt: 14:30

09:00 – 10:10

Kunstnerisk innslag

 

En lokal kulturpolitikk for mangfold, og en mangfoldig lokal kulturpolitikk

ved Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning i KS

> Se omtale

 

 

Smidig samhandling – en nøkkel til å lykkes med mangfold og inkludering

 ved Vegard Kolbjørnsrud, førsteamanuensis i strategi ved Handelshøyskolen BI og seniorforsker i Accenture Research

> Se omtale

 

10:10  10:30
Pause
10:30  11:30
Inkludering - om menneskelig mangfold

ved Jan Grue, professor ved Universitetet i Oslo

> Se omtale

 

 

Presentasjon av dagens tre paralleller

ved Jon Fredrik Alfsen, Lisbeth Wathne Svinø og Ragnhild Skille

> Se omtaler nedenfor

11:30  12:30
Lunsj
12:30 – 14:30
Dagens paralleller (1, 2 og 3) 
1) Endring i praksis

ved Jan Fredrik Alfsen, konsulent i Impaktor

> Se omtale

 

 

2) Inkluderende relasjonskompetanse i praksis

ved Lisbeth Wathne Svinø, universitetslektor, Norges musikkhøgskole og rådgiver, Norsk kulturskoleråd

> Se omtale

 

 

3) Kompetansepakker og inkluderende praksis

Merk: Samme innhold som i parallell 3 første dag.

 

fasiliteres av Elin Kvernmoen, Anna Rennemo og Ragnhild Skille, rådgivere i Norsk kulturskoleråd

i samarbeid med de inviterte bidragsyterne 

Eivind Breilid, formidler og medlemsrådgiver i Balansekunst og

Ingibjørg Jonasdottir, prosjektkoordinator i ALLEMED

> Se omtale

14:30

Lederkonferansen 2023 er slutt

 > Tilbake til toppen av programmet          > Tilbake til nettsida Lederkonferansen

  

 

 

Omtale av konferansens bidragsytere og innhold

Astrid Kvalbein

 

Ble i 2021 rektor ved Norges musikkhøgskole. Har bakgrunn som sanger, kritiker og forsker. Doktorgrad om arbeidet til komponisten, kritikeren og stifteren av Ny Musikk, Pauline Hall. Har vært postdoktor ved Universitetet i Oslo, leder for NMHs historieprosjekt og musikkanmelder i blant annet Aftenposten og VG. Har vært medlem av samtids- og avantgardemusikkgrupper som Søyr, vonDrei og Duo Parula.

 

Velkomsthilsen

Gir en velkomsthilsen til alle konferansedeltakere.

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida 

Camilla Stoltenberg

 

Direktør i Folkehelseinstituttet (FHI). Utdannet lege og forsker. I 2022 mottok Camilla Stoltenberg helselederprisen. FHI har et nasjonalt ansvar for kunnskap for bedre helsetjenester og godt folkehelsearbeid.

 

Kunst – Kultur – Folkehelse

Kunst og kultur angår de fleste og har verdi i seg selv. I tillegg kan kunst og kultur være virkemidler for andre mål, som god helse. Folkehelse handler om å beskytte mot helsetrusler, forebygge sykdom og tidlig død, og å fremme helse gjennom livsløpet. Helse skapes i stor grad utenfor helsetjenestene, i hele samfunnet. Samhandling og kunnskap er nødvendig for godt folkehelsearbeid. Spørsmålet er hvordan ledere innen kunst og kultur og folkehelse kan arbeide sammen.

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida 

Vegard Kolbjørnsrud

 

Førsteamanuensis i strategi ved Handelshøyskolen BI og seniorforsker i Accenture Research. Forsker og underviser innen strategi, nye organisasjonsformer, styring av samhandling, digitalisering og kunstig intelligens. Kolbjørnsrud er blant annet fagansvarlig for Topplederprogrammet for kommune- og spesialisthelsetjenesten. Han er en mye brukt taler på konferanser og seminarer i arbeidslivet og akademia i inn- og utland.

 

Smidig samhandling – en nøkkel til å lykkes med mangfold og inkludering

 

Mangfold og inkludering i kulturskole og UH-sektor krever god samhandling med brukere og andre aktører som for eksempel skole, barnehage, ulike offentlige etater, bedrifter samt frivillighets- og organisasjonslivet. Kolbjørnsrud skal fortelle om hvordan en lykkes med samhandling i slike flerpartssamarbeid.

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida 

Heidi Ødegaard Dølbakken

 

Seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, i avdeling for inkludering og pedagogisk støtte. Har ledet arbeidet med utvikling av Kompetansepakken om inkluderende praksis, som er laget i samarbeid med Statsped. Inkludering og det spesialpedagogiske feltet er ett av hovedområdene til avdelingen som har flere oppgaver i oppfølgingen av Meld. St. 6 (2019-2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO.

Tonje Lundervold

 

Synspedagog i Statped Statlig spesialpedagogisk tjeneste), ved fagavdeling syn, divisjon barnehage. Har ledet Statpeds arbeidsgruppa i dette arbeidet. Statped har utviklet det faglige innholdet i Kompetansepakken om inkluderende praksis, som er laget i samarbeid med Utdanningsdirektoratet.

 

Kompetansepakken Inkluderende praksis

 

Innlegget vil vise hvordan kompetansepakken er bygget opp og hvordan en kan bruke den på egen arbeidsplass. Målet med pakken er å gi alle ansatte i barnehage, SFO, skole og PPT grunnleggende kunnskap og kompetanse om inkluderende praksis, overordnet kunnskap og kompetanse om hvordan barn og elever med ulike utfordringer er en del av fellesskapet. Målet er også å hjelpe ansatte til å se det allmennpedagogiske og spesialpedagogiske i sammenheng. Kompetansepakken om inkluderende praksis er tilgjengelig for alle, og er utviklet for å bruk i lokal kompetanseutvikling og profesjonelle læringsfellesskap.

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Isak Emil Fladstad 

 

Går første året på videregående skole. Har vært leder av Lindesnes ungdomsråd i snart to år. Har holdt flere innlegg på både lokale og nasjonale arenaer, der han deler hva som er viktig for å lykkes med å involvere ungdom.

Anne Grønsund

 

Koordinator for barne- og ungdomsråd i Lindesnes kommune. Utdannet som barnevernspedagog og har jobbet med medvirkning i ti år. Kjent som engasjert forkjemper for ungdoms rett og mulighet til å delta i demokratiske prosesser. Holder innlegg og opplæring for kommuner over hele landet. 

 

Å skape gode dansegulv for barn og unges medvirkning 

 

Vi skal gi ungdommene en arena for å utvikle og trene sine demokratiske muskler. Det betyr å gi dem veiledning, støtte og ubetingede heiarop så de tør å gå ut av komfortsonen og ta eieforhold til sine egne prosesser. Da må vi gi dem en arena for å medvirke til utvikling av lokalmiljøet og organisasjonene sine som bygger en demokratisk kapital. Å jobbe med medvirkning er å vite at ungdommer både er «beings» og «becomings» og at i alt medvirkningsarbeid med barn og unge må det være rom for begge deler. 

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

 

 

Fremtidens lederkompetanse

 

Statistisk sentralbyrås befolkningsframskriving sier at fødselstallene vil synke, mens den aldrende befolkningen og innvandrerbefolkningen vil øke. Økt mobilitet på tvers av landegrenser, økende multikulturelt samfunn og økende aldersgjennomsnitt vil prege Norge i fremtiden. Økt spennvidde i mangfoldet stiller nye krav til organisasjoner, ledere og tillitsvalgte i dag og i fremtiden. Dette krever økt kompetanse innen mangfoldsledelse. Parallellen har fokus på muligheter og utfordringer med mangfoldsledelse i dag og i fremtiden.

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Johan Velten

 

Har arbeidet med organisasjonsutvikling i 40 år, med vekt på arbeidsglede og forpliktende samspill. Hans bøker har gitt begrepet medarbeiderskap et konkret innhold. Med sine 75 år er han en nestor i faget, og driver fortsatt utviklingsprosesser i virksomheter og benyttes som foreleser ved universitet og høgskoler.

 

Meningsmangfold og tillitsbasert ledelse

 

Mangfoldsledelse og tillitsbasert ledelse er viktige tema i tiden, der lederne skal gi medarbeiderne handlingsrom. Det forutsetter at de tar ansvar og bidrar til at lederen er informert og har kontroll. Verkstedkurset gir en grunnleggende innføring i medarbeiderskap og konkrete verktøy for praktisk utvikling.

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida


Elin Kvernmoen

 

Rådgiver i Norsk kulturskoleråd og veileder i Kulturskolerådets veilederkorps. Er utdannet ved Universitetet i Oslo og Barratt Due musikkinstitutt. Har studert kulturelt entreprenørskap ved Norges musikkhøgskole samt Ledelse av prosesser del 1 i regi av Høgskolen i Innlandet og Norsk kulturskoleråd.

Anna Rennemo

 

Jobber i Norsk kulturskoleråd som rådgiver og medarbeider innen veilednings- og prosessarbeid. Har fem år med konservatorieutdannelse fra Trondheim med klassisk sang som hovedinstrument. Har i ettertid supplert blant annet med studier i drama, kultur og helse, musikkundervisning på nettbrett samt emner knyttet til master i fagdidaktikk.

Ragnhild Skille

 

Rådgiver i Norsk kulturskoleråd og veileder i Kulturskolerådets veilederkorps. Eer utdannet allmennlærer med mellomfag i drama, film og teater. Har nylig studert musikkbasert miljøbehandling. Tok i 2020 master i kunnskapsledelse ved Nord universitet.

Eivind Breilid

 

Formidler og medlemsrådgiver i Balansekunst. Har bakgrunn som lektor, museolog og antropolog.

 

Balansekunst

 

Freningen samler 150 norske kunst- og kulturvirksomheter til innsats for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Kurser, rådgir og støtter medlemsorganisasjoner i deres eget likestillings- og mangfoldsarbeid. Fokuserer særlig konkrete tiltak for tryggere og mer inkluderende praksiser. Balansemerket er foreningas egen merkeordning mot seksuell trakassering og diskriminering i kulturlivet.

Ingibjørg Jonasdottir

 

Prosjektkoordinator i ALLEMED. Har erfaring fra arenaer for uformell læring som fritidsklubber og SFO. Utdannet innen sosialpedagogikk, styring og ledelse. Ønsker å bidra til felt som inkludering, fellesskap og tilhørighet.

 

ALLEMED

 

Arbeidsmodell og gratis nasjonalt verktøy som skal gjøre det lettere for deg å inkludere barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne løsninger på hva dere kan gjøre for å få alle med.

 

Bak ALLEMED står Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU), som er et bredt fellesinitiativ bestående av frivillige og ideelle organisasjoner, fagmiljøer og foreninger. NDFU har som mål å belyse fattigdom i Norge og bidra til å bekjempe negative konsekvenser av utenforskap blant barn og unge.

 

  

Kompetansepakker og inkluderende praksis

 

Verkstedet fasiliteres av rådgiverne Elin Kvernmoen, Anna Rennemo og Ragnhild Skille i Norsk kulturskoleråd. De har valgt å invitere inn bidragsytere fra ulike kompetansemiljø innen mangfold og inkludering. Programmet oppdateres innen kort tid med mer informasjon om hvem dette er. Bidragsytere fra ulike kompetansemiljø deltar.

 

Verkstedet vil gi smakebiter og kunnskap om digitale ressurser som fins når det gjelder kompetanseutvikling innen mangfold og inkludering. Deltakerne får en introduksjon til det å skreddersy og sette sammen egne kompetansepakker ut fra behov i egen organisasjon/institusjon. De digitale ressursene som presenteres er tilgjengelige for alle og kan benyttes kostnadsfritt.

 

> Tilbake til parallell 3 første dag   > Tilbake til parallell 3 andre dag

 

> Tilbake til toppen av sida

Kristin Holm Jensen

 

Avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning i KS. Er statsviter med mange års erfaring fra politisk styring og forvaltning. Har blant annet vært folkevalgt og ansatt i en kommune, jobbet hos Fylkesmannen, på Stortinget og vært statssekretær i fire ulike departement.

En lokal kulturpolitikk for mangfold, og en mangfoldig lokal kulturpolitikk

Kommunesektoren har pekt på mangfold og inkludering som sentrale mål for samfunnsutviklingen, og at kulturlivet er avgjørende for å realisere målene. Hvordan støtter KS kommunens arbeid med å realisere disse målene på kulturfeltet? Og hvordan sikrer vi rom for en mangfoldig lokal kulturpolitikk?

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Jan Grue

 

Professor ved Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Lingvist og skjønnlitterær forfatter. Har en doktorgrad i språkvitenskap fra UiO. Forsker på funksjonshemming, kultursosiologi og tilstøtende emner, med utgangspunkt i kritisk diskursanalyse. 

 

Inkludering - om menneskelig mangfold

 

Samfunnet legger tilleggsbyrder på dem som allerede har vansker, som ikke blir sett på som tilstrekkelig produktive, tilstrekkelig nyttige. Dette er mekanismer og tankemåter som kan være vanskelige å få øye på, fordi vi er så vant til å tenke med dem. Grue peker på hvordan vi forholder oss til menneskelig mangfold, men særlig om måtene vi tenker om mangfold på – i kategorier, gjennom systemer og med merkelapper. Foredraget er tett linket til boken «Hvis jeg faller» (2021).

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Jon Fredrik Alfsen

 

Konsulent i Impaktor. Er statsviter og høgskolekandidat med etterutdanning i livsfaseorientert personalpolitikk. Har leder- og undervisningserfaring fra Prosjektforum ved Universitetet i Oslo. Har mange års erfaring som rådgiver innenfor endringsprosesser, karriererådgivning, leder- og ledelsesutvikling og utvikling av medarbeiderskap. Medforfatter av boka «Endringsnøkkelen, en praktisk håndbok i endringsarbeid for offentlig sektor».

 

Endring i praksis

 

Sitatet «aldri har det gått så fort som nå, og aldri vil det gå så sakte igjen» oppsummerer situasjonen i dagens arbeidsliv. Spørsmål som stilles er: Hvordan skal vi få til gode endrings- og utviklingsprosesser? Hvordan kan vi utvikle en omstillingsdyktig organisasjon med endringsvillige medarbeidere? Hva kreves egentlig av godt lederskap og aktivt medarbeiderskap nå og i tiden fremover? Er det slik at gamle modeller for endringsprosesser har «gått ut på dato»? Hvorfor er mellomlederne den viktigste gruppen for å lykkes med endrings- og utviklingsprosesser?

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Lisbeth Wathne Svinø

 

Universitetslektor i entreprenørskap ved Norges musikkhøgskole i fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi. Underviser i utvikling og ledelse av prosjekter og produksjoner i kulturlivet og er pedagogisk veileder i Team for teknologi i læring og undervisning. Er også ansatt som rådgiver i Norsk kulturskoleråd, der hun arbeider i veilederkorpset. Fundamentet for hennes virke er bygget på musikk, forretningsmessige vinklinger og relasjonskompetanse. Er sertifisert i den internasjonale atferdsanalysen LIFO®-metoden og er Professional Certified Coach fra ICF, den internasjonale bransjeorganisasjonen for coacher.

 

Inkluderende relasjonskompetanse i praksis

 

Relasjonskompetanse handler om evnen til å kunne skape og vedlikeholde positive relasjoner med andre. Det handler om å kunne bygge gode relasjoner og opprettholde et godt miljø ved å kommunisere effektivt, lytte aktivt og forstå andres følelser og behov. Parallellen har en praktisk vinkling, med fokus på hvordan vi kan inkludere og involvere andre mennesker. Det vil trenes på og være dialog om, hvordan vi kan flytte fokus fra oss selv og over til andre slik at vi bidrar til motivasjon og eierskap hos dem vi kommuniserer med.  

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Siri Storheim

 

Hornist og frilansmusiker med base i Oslo. Har studert utøvende musikk ved Norges musikkhøgskole og vært Fulbright-stipendiat ved University of Southern California. Har ledet studentutvalget og vært studentrepresentant i høgskolestyret ved NMH. Tok initiativet til og arrangerte Musikkstudentkonferansen. Ble i 2022 tildelt Norsk Komponistforenings likestillingspris for å ha løfta debatten om likestilling i musikkutdanningsinstitusjonene.

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Anders Rønningen

 

FoU-leder i Norsk kulturskoleråd og førsteamanuensis i musikkpedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Har ph.d. i musikkpedagogikk og Master of Management. Har vært involvert i mange prosjekt og satsninger der kulturelt mangfold er sentralt. Har arbeidet mange år i Afrika. Rønningen skrev ph.d. om flerkulturelle perspektiv på lærebøker i musikk. Er aktuell med en bok om kulturforståelse i musikkfaget (2022) og som redaktør for en forskningsantologi om kulturskolen som inkluderende kraft (2023).

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Del på:

> Omtaler av bidragsytere og innhold     > Påmelding

> Aktuell nyhetssak   > Nettsida Lederkonferansen


Lederkonferansen 2022, 21. og 22. april

Konferanse  både fysisk og digital

 

 

Bærekraft i ledelse

samskaping – utdanning – livskvalitet

 

 

Program

Med forbehold om endringer.

 

> Snarvei til program for dag to

 

Torsdag 21. april 2022
Start: 10:00  slutt: 15:00
10:00 – 11:30
Kunstnerisk innslag

fra Norsk kulturskoleråd

 

  Velkommen

ved Astrid Kvalbein, rektor, Norges musikkhøgskole

> Se omtale

 

Offisiell åpning

ved Kristina Torbergsen, statssekretær, Kunnskapsdepartementet

> Se omtale

 

Innledning ved konferansierene/moderatorene 

ved Ragnhild Skille, rådgiver, Norsk kulturskoleråd og Gunnar Flagstad, viserektor for utdanning, Norges musikkhøgskole

> Se omtale av Skille

> Se omtale av Flagstad

 

Lederkraft med FNs bærekraftsmål

ved Anne-Cecilie Kaltenborn, styreleder, FN-sambandet Norge

> Se omtale

11:30 – 12:30

Lunsj

12:30 – 15:00

Bærekraftsmålene og kunst-/kulturledelse –
hvordan henger det sammen?

ved Ellen Sporstøl og Tor Arne Alseth, henholdsvis kommunikasjonsleder og regionleder i FN-sambandet Norge

> Se omtale av Sporstøl

> Se omtale av Alseth

 

Bærekraftig nyskaping gjennom elevaktive arbeidsprosesser

ved Torild Mohn, pedagogisk leder, Ungt Entreprenørskap

> Se omtale

 

Kommunenes arbeid med å realisere bærekraftsmålene

ved Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning, KS

> Se omtale

 

Dagen i dag og dagen i morgen

Kommentarer og informasjon ved Ragnhild Skille og Gunnar Flagstad, konferansens konferansierer/moderatorer

15:00

Konferansens dag 1 er slutt

Fredag 22. april 2022

Start: 09:00  slutt: 14:30

 

09:00 – 11:15

Kunstnerisk innslag

fra Norges musikkhøgskole

 

Åpning av konferansedagen

ved Ragnhild Skille og Gunnar Flagstad, konferansens konferansierer/moderatorer

 

Fra meg og mitt, til vi og vårt!

 ved Erik Slinning, leder, Vida Pluss 

> Se omtale

 

[Kort pause]

 

Når lederen blir FN-ambassadør

ved Lasse Arntsen, direktør for oppvekst og utdanning, Trondheim kommune

> Se omtale 

11:15 – 12:15 
Lunsj
12:15 – 14:30
 Hemmere og fremmere av bærekraft 
en interaktiv samtale 

ved Line Anni Solbakken, spesialrådgiver innen oppverkst, kultur og utdanning, KS og

Solveig Korum, seniorrådgiver, FoU-avdelingen, Kulturtanken

> Se omtale av Solbakken

> Se omtale av Korum

 

[Med innlagt pause]

 

Hva er grunnlaget for et bærekraftig Norden?

ved Bodil Aurstad, seniorrådgiver, Forsknings- og innovasjonsprogram for digitalisering af den offentlige sektor, Nordforsk

> Se omtale (leveres mandag)

 

Bærekraftig ledelse – kontrakten med framtiden

ved Terje Lindberg, nestleder i hovedstyret, Norsk kulturskoleråd

> Se omtale 

14:30

Lederkonferansen 2022 er slutt

 > Tilbake til toppen av programmet          > Tilbake til nettsida Lederkonferansen

  

 

 

Omtale av konferansens bidragsytere og innhold

Astrid Kvalbein

 

Ble i 2021 rektor ved Norges musikkhøgskole. Har bakgrunn som sanger, kritiker og forsker. Doktorgrad om arbeidet til komponisten, kritikeren og stifteren av Ny Musikk, Pauline Hall. Har vært postdoktor ved Universitetet i Oslo, leder for NMHs historieprosjekt og musikkanmelder i blant annet Aftenposten og VG. Har vært medlem av samtids- og avantgardemusikkgrupper som Søyr, vonDrei og Duo Parula.

 

Velkomsthilsen

Gir en velkomsthilsen til alle konferansedeltakere, både til dem som fysisk er til stede på NMH og dem som følger konferansen per nett.

 

Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida 

Kristina Torbergsen

 

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet. I 2014-2015 leder for Stortingets utdanningskomité. Har politisk erfaring som folkevalgt åtte år i Troms 2007-2015. Har de senere år jobbet som politisk rådgiver i Troms og Finnmark. Er utdannet lektor med master i matematikkdidaktikk og har permisjon fra lektorstilling i Tromsø kommune.

 

Offisiell åpning

Står for den offisielle åpninga av Lederkonferansen 2022.

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida 

Anne-Cecilie Kaltenborn

 

Ble høsten 2021 valgt til styreleder i FN-sambandet. Er administrerende direktør i NHO Service og Handel, en av de største arbeidsgiverforeningene i NHO. Var tidligere generalsekretær i Leger uten grenser. Har vært viseadministrerende direktør ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Er idéhistoriker av utdanning, med studier innen fransk og europeisk statsvitenskap ved Sciences Po i Paris.

 

Lederkraft med FNs bærekraftsmål
Innlegget fokuserer FNs bærekraftsmål, og skal gi konferansedeltakerne et grunnlag for å forstå hvorfor målene ble utviklet og for hvem. Basert på egne ledererfaringer og bakgrunn vil Kaltenborn vise hvordan bærekraftsmålene er relevante for alle ledere, uansett sektor, og for alle sektorer uansett leder.

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida 

Ellen Sporstøl

 

Kommunikasjonsleder i FN-sambandet. Redaktør for nettstedet fn.no, ett av Norges mest brukte nettsted for kunnskap om FN og bærekraftsmålene. Har tidligere jobbet som tv-journalist og nyhetsleder i NRK og TV 2. Har mastergrad i ledelse og har studert journalistikk, språk og internasjonale relasjoner.

 

Bærekraftsmålene og kunst- kulturledelse – hvordan henger det sammen?
Her inviteres konferansedeltakerene med på et verksted, der en i felleskap finner sammenhengene mellom oppnåelse av FNs bærekraftsmål og kunst-kultur. Hovedvekten vil ligge på den sosiale dimensjonen i bærekraftsmålene. Hvordan kan ledere i kunst- og kultur-Norge bidra til å oppnå mål som omhandler mindre ulikhet, god helse, livskvalitet, bærekraftige byer og lokalsamfunn?

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Tor Arne Alseth

 

Regionleder i FN-sambandet med ansvar fra Finnmark til Møre og Romsdal. Leder kommuneprosjektet i FN-sambandet og har lang erfaring i å formidle kunnskap om bærekraftsmålene til kommuner og statsforvaltning. Er utdannet geograf og har tidligere jobbet med integrering av flyktninger i Trondheim kommune.

 

Bærekraftsmålene og kunst- kulturledelse – hvordan henger det sammen?
Her inviteres konferansedeltakerene med på et verksted, der en i felleskap finner sammenhengene mellom oppnåelse av FNs bærekraftsmål og kunst-kultur. Hovedvekten vil ligge på den sosiale dimensjonen i bærekraftsmålene. Hvordan kan ledere i kunst- og kultur-Norge bidra til å oppnå mål som omhandler mindre ulikhet, god helse, livskvalitet, bærekraftige byer og lokalsamfunn?

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Torild Nilsen Mohn

 Ungt Entreprenørsk

Pedagogisk leder i Ungt Entreprenørskap Norge, som er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Mohn har tidligere jobbet ved Handelshøyskolen BI og Kompetanse Norge (nå Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse).

 

Bærekraftig nyskaping gjennom elevaktive arbeidsprosesser

Bærekraftig utvikling er ett av tre tverrfaglige tema i nytt læreplanverk. I Ungt Entreprenørskap liker en endringene, som i mye større grad enn tidligere fokuserer framtidens kompetanser og elevaktive læringsformer. Hvordan kan entreprenørskap i utdanningen være med på å skape et mer bærekraftig samfunn? Og hvordan kan våre erfaringer med elevaktive arbeidsprosesser med tema bærekraft være nyttig innen kunst-kulturutdanning fra kulturskole til høyere utdanning?

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Kristin Holm Jensen

 

Avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning i KS. Er statsviter med mange års erfaring fra politisk styring og forvaltning. Har blant annet vært folkevalgt og ansatt i en kommune, jobbet hos Fylkesmannen, på Stortinget og vært statssekretær i fire ulike departement.

Kommunenes arbeid med å realisere bærekraftsmålene

Innlegget fokuserer hvordan en sammen kan skape gode løsningene samt hva kommunesektorens rolle er.

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Erik Slinning

 

Managing partner for Great Leadership Institute. Har spesialisert seg innen praktisk trening av ledergrupper – med egne utviklingsprogram, aksjonsorienterte samlingsdager og forelesninger. Har de siste ti årene hatt ansvar for design, faginnhold og gjennomføring av ledergruppeutvikling for et større antall organisasjoner, kommuner og bydeler i Norge. Har nylig lansert boka Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt (Kommuneforlaget). Har tidligere forfattet Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste (Gyldendal Akademisk).

 

Fra meg og mitt, til vi og vårt!
Slinning mener det meste og det beste blir gjort av grupper, ikke individer. Han sier vi bruker 50 prosent mer av tida vår i samarbeid med andre sammenlikna med for 20 år siden, og at å være leder er en posisjon. – Ledelse er det du gjør. Bevissthet om det du gjør i din lederposisjon gir innsikt om eget lederskap. Læring ligger i "gjøring". Med aksjonsorienterte innlegg og øvelser inviteres du derfor til nyttig selvinnsikt og bedre situasjonsforståelse, sier Slinning.

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Lasse Arntsen

 

Oppvekst- og utdanningsdirektør i Trondheim kommune. Har ansvar for alle tjenester til innbyggerne i alderen 0-18 år, inkludert kulturskolen. Har tidligere hatt ulike jobber innenfor utdanningssektoren: lærer, seniorrådgiver hos KS-Konsulent, kommunalsjef for oppvekst, kultur og tekniske tjenester i Malvik kommune, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, prosjektleder i Utdanningsdirektoratet og regiondirektør for Statped midt.

 

Når lederen blir FN-ambassadør
I dette innlegget vil Arntsen synliggjøre sammenhenger mellom kunst- og kulturfag, sosial bærekraft og samskaping, og drøfte konsekvenser for lederrollen.

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Line Anni Solbakken

 

Spesialrådgiver kultur i avdeling for Oppvekst, kultur og utdanning, KS – Kommunesektorens organisasjon, med ansvar for det faglige utviklingsarbeidet og det interessepolitiske arbeidet for kulturfeltet som helhet. Har erfaring fra både offentlig og privat kultursektor. Har videre blant annet jobbet med kommunalt planarbeid på kulturfeltet, forelest ved universitet og en rekke konferanser, jobbet med innholdsproduksjon og ledelse ved ulike festivaler og større arrangement samt vært utøvende musiker og sanger. Har hatt flere verv innen kulturfeltet og ytret seg gjennom ulike kronikker. Har utdannelse innen blant annet musikk og prosessledelse.

 

Hemmere og fremmere av bærekraft – en interaktiv samtale

Hva er hemmere og fremmere for bærekraftig omstilling og ledelse i offentlig kunst- og kulturforvaltning? Solbakken og Korum introduserer tematikken gjennom en interaktiv samtale. Sesjonen vil utforske hvordan en kan skape en kultur for bærekraftig arbeid, og gjennom offentlig sektors ulike roller realisere kunst-og kulturfeltet som en ressurs i det arbeidet vi alle har et felles ansvar for.

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Solveig Korum

 

Seniorrådgiver i Kulturtankens FoU-avdeling og jobber med utviklingsarbeid relatert til kultur og bærekraft i offentlig sektor og et særlig fokus på barn og unge. Sitter i styringsgruppa til programmet Sustainable Lifestyles in the Nordic Countries, et tverrsektorielt program i regi av Nordisk ministerråd som skal gjøre det lettere å leve klimavennlig i Norden. Har skrevet doktorgrad om musikkens rolle i internasjonal bistand - et arbeid tett knyttet til FNs tusenårsmål.

 

Hemmere og fremmere av bærekraft – en interaktiv samtale

Hva er hemmere og fremmere for bærekraftig omstilling og ledelse i offentlig kunst- og kulturforvaltning? Solbakken og Korum introduserer tematikken gjennom en interaktiv samtale. Sesjonen vil utforske hvordan en kan skape en kultur for bærekraftig arbeid, og gjennom offentlig sektors ulike roller realisere kunst-og kulturfeltet som en ressurs i det arbeidet vi alle har et felles ansvar for.

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Bodil Aurstad

 

Har lang erfaring fra det nordiske samarbeidet. Siden 2021 ansatt som seniorrådgiver i NordForsk, etter åtte år i Nordisk ministerråds sekretariat, som seniorrådgiver på politikkområdene utdanning, språk og kultur og med ansvar for utdanningsprogrammet Nordplus. Utdanning, språk og kultur har vært omdreiningspunktet i hele karrieren, også i Kunnskapsforlaget, LingIT, Dansk Sprognævn, NTNU og Gøteborgs universitet – men alltid fra en ny vinkel.

 

Hva er grunnlaget for et bærekraftig Norden?

Nordisk ministerråds visjon 2030, er at Norden skal være verdens mest bærekraftige og integrerte region. Ambisjonen er at Norden tar en lederrolle. Men hvordan kommer vi dit? Og hvilken rolle spiller kultur, utdanning og livslang læring på veien?

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Terje Lindberg

 

Nestleder i Norsk kulturskoleråds hovedstyre. Er utdannet cand.philol. fra NTNU med hovedfag i teater og videreutdanning fra regilinja ved Statens teaterhøgskole. Har mangeårig arbeidserfaring, som dramaturg og regissør ved norske teatre samt utviklingsprodusent i NRK drama. Driver nå Company Stories som leverer kommunikasjonstrening for politikk, forvaltning og næringsliv.

 

Bærekraftig ledelse – kontrakten med framtiden

Tekst kommer senere.

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Ragnhild Skille

 

Rådgiver i Norsk kulturskoleråd. Veileder i Kulturskolerådets veilederkorps, som bistår kommunene i kulturskoleutvikling. Har i Kulturskolerådet et særlig ansvar for mangfold, inkludering og innenforskap. Her kan nevnes prosjekt innen kunst og kultur i helse og omsorg, konferansene =VI, det nordiske prosjektet Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL), der hun bidro med å utvikle Kulturskolemanifestet. Har tidligere vært kursholder innen Kor Arti' og Ut på golvet, prosjektleder for Positivt skolemiljø, Kreativt oppvekstmiljø og Kulturbarn 0-8. Er utdannet allmennlærer med mellomfag i drama, film og teater. Har nylig studert musikkbasert miljøbehandling og tok i 2020 master i Kunnskapsledelse ved Nord universitet.

 

Skille går inn i konferansen med et sitat fra den amerikanske forskeren, direktøren og forfatteren Peter Senge: “Selv om vi kjenner oss usikre i det mangfoldige, berikes våre liv av ulikheter som vi våger å ta til oss og verdsette.  Utfordringen ligger i å forstå forskjeller og arbeide med dem på en konstruktiv måte”.

 

Sammen med Gunnar Flagstad utgjør Skille konferansens konferanisier/moderator-team.

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Gunnar Flagstad

 

Viserektor for utdanning og førsteamanuensis i akkompagnement ved Norges musikkhøgskole. I perioden 2013-2021 fagseksjonsleder for piano, akkompagnement, gitar og akkordeon. Leder NMHs studieutvalg, har ledet konsertutvalget og vært kunstnerisk leder for NMHs festival Lyden av musikkhøgskolen. Er en av tre kunstneriske ledere for konsertserien Resonans i Gjøvik. Er utdannet pianist fra NMH og aktiv frilansmusiker med konsertaktivitet i Europa, USA og Norge.

Flagstads inngang til konferansen er et motto henta fra det nye rektoratet ved NMH: «Bedre sammen».

 

Sammen med Ragnhild Skille utgjør Flagstad konferansens konferaniser/moderator-team.

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Del på:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Omtaler av bidragsytere og innhold > Aktuell nyhetssak > Tilbake til nettsida Lederkonferansen

Lederkonferansen 2021, 8. og 9. april

Nettkonferanse

 

Kultur for kompetanse 

 

Program

> Snarvei til program for dag to

 

Torsdag 8. april 2021.      Start: 10:00  slutt: 15:00
10:00 – 11:30
Videoaperitiff
  Konferanseinformasjon og presentasjon av konferansier

ved Tone Østerdal, daglig leder i Norske Konsertarrangører

Se omtale

 

Introduksjon og åpning av nettkonferansen

ved Peter Tornquist, rektor ved Norges musikkhøgskole, og styreleder Bjørn Arild Gram, KS

Se omtale

 

Hvordan sette hele mennesket i sentrum gjennom god mangfoldsledelse

ved Loveleen Rihel Brenna, forretningsutvikler og forfatter

Se omtale

11:30 – 12:15

Lunsj

12.15 – 13.45

Parallell 1

Vurdering for læring og profesjonsutvikling med nettbasert støtte

ved prosjektleder Vegard Vålnes Meland,

Senter for livslang læring, Høgskolen i Innlandet

Se omtale

Parallell 2

Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet

ved senterleder CKI Niels Righolt, Center for Kunst og Interkultur

Se omtale

13.45  14.00
Pause
14.00  15.00
Hva må vi kunne i det digitale nettsamfunnet? 

ved professor dr.polit. Arne Krokan Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Se omtale    > Se teaser med Arne Krokan

15.00

Informasjon om kvelden, morgendagen og takk for i dag 

ved konferansier Tone Østerdal

18.00
Sosial samling i Gather.town

ved alle konferansedeltakere som har lyst til å delta 

> Se omtale

Fredag 9. april 2021.      Start: 09:00  slutt: 13:20

 

09:00 – 09:45

Videoaperitiff 
Konferanseinformasjon

ved konferansier Tone Østerdal

 

Sentrale punkt i barne- og ungdomskulturmeldingen presenteres

 ved FoU-leder Anders Rønningen, Norsk kulturskoleråd 

Se omtale   > Se teaser med Anders Rønningen

09:45 – 10:00 
Pause
10.00 – 11:30
 

Parallell 1 

 

Kulturskole i endring  som del av en helhetlig samfunnsutvikling 

ved virksomhetssjef Sylvia Carlsdotter og kulturutvikler for barn og unge Anna-Carin Uggla, begge fra Kulturskolan i Simrishamn, og rektor Ingvild Aas, Molde kulturskole

> Se omtale

Parallell 2 

 

Strategisk kompetanseplanlegging. Hva? Hvorfor? Hvordan?

ved spesialrådgiver Hanne Børrestuen, KS, og varaordfører i Nittedal kommune

Se omtale

Parallell 3 

 

Samspill i politikk og administrasjon – hva er viktig for ledelse? 

ved Helge Eide, områdedirektør samfunn, velferd og demokrati i KS, i dialog med Gunnar Skaar, tidligere leder med erfaring fra offentlig forvaltning og kulturskole 

Se omtale

11:30 – 12:15
Lunsj
12:15 – 13:15
 Medvirkning som styringsform i lys av et digitalt samfunn 

ved seniorforsker Eivind Falkum, Arbeidslivsinstituttet, OsloMet

Se omtale

13:15 – 13:20
Konferansen i et nøtteskall og utviklingsveien 

ved styreleder Helga Pedersen, Norsk kulturskoleråd

Se omtale

13.20

Lederkonferansen 2021 er slutt

 > Tilbake til toppen av programmet          > Tilbake til nettsida Lederkonferansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omtaler av konferansens bidragsytere og innhold

Loveleen Rihel Brenna

Forretningsutvikler, forfatter og daglig leder for Seema, senter for mangfoldsledelse som hun startet 2012. Seema knytter mangfold og likestilling til økt verdiskaping, effektivitet, bærekraft, bedre oppgaveløsning og fremtidsrettet organisasjonskultur. Hun har dybdeerfaring fra arbeid med ledelse av mangfold og likestilling og ledet komitéen som utviklet «Norsk standard for mangfoldsledelse», - den første i verdenssammenheng. Brenna har gitt ut flere bøker. 

 

Hvordan sette hele mennesket i sentrum gjennom god mangfoldsledelse 

Mangfold bidrar til økt verdiskapning, bærekraft, bedre kvalitet og innovasjon, forutsatt at det som er hogd i stein brytes ned. Og at ledelsen åpner opp for ny innsikt, perspektiv og måter å forstå og løse oppgaver på.

Konferansens innlegg fokuserer på kompetansen ledelsen trenger innen mangfoldsledelse og hvordan dette kan jobbes med under og etter en pandemi.

Tilbake til program

Vegard Vålnes Meland

Prosjektleder ved Senter for livslang læring, Høgskolen i Innlandet.

 

Vurdering for læring og profesjonsutvikling med nettbasert støtte 

Vurdering for læring spiller sammen med dyktige profesjonsutøvere en sentral rolle for læring, utvikling og trivsel. Det vektlegges fra nasjonalt hold, skole og kultursektoren betydningen av profesjonsutøvere som samarbeider og lærer i profesjonelle læringsfellesskap, der de utvikler praksiser sammen. Slike læringsfellesskap fordrer ledelse, og læringsprosessene kan blant annet støttes av nettressurser. I denne sesjonen vil sentrale prinsipper for god vurderingspraksis belyses og hvordan de kan utarte i praksis, med utgangspunkt i KulturskoleVFL (KULVFL) nettkurs. Ledelse av og læring i profesjonelle læringsfellesskap vil bli utforsket med innspill til hvordan læringsprosesser kan ledes, tilrettelegges og organiseres.

> Tilbake til program

 

Niels Righolt er senterleder ved CKI Center for Kunst og Interkultur. Han har fokus på interkulturelle strategier, publikumsutvikling og kulturelt demokrati. Righolt har spesialisert seg som kulturpolitisk rådgiver og strategikonsulent for myndigheter, institusjoner og organisasjoner. Righolt har vært leder innen informasjonsarbeid, produksjon, kunstnerisk virksomhet, har styreverv i europeisk og nordisk sammenheng og deltar i «European expert network» under EU-kommisjonen.

 

Kulturskolen som inkluderende kraft i samfunnet: Mellom praksis og inkludering

Med utgangspunkt i erfaringene fra KIL-forsk om inkluderende praksis i utvalgte nordiske kulturskoler og Kulturskolemanifestet, tas deltakerne på parallellen med i en aksjonsdesignet prosess med eksempler på metoder, ideer og dilemma som oppstår som del av innovasjons- og utviklingsarbeid. Sosial innovasjon i kommunene på tvers av sektorer og det prosessuelle rundt samarbeid og utvikling: Hvordan påvirker kompetanser og partnerskap dette bildet og hva betyr det for de kjernetilbud vi allerede tilbyr i kulturskoler i lys av et postpandemi-perspektiv?

> Tilbake til program

Arne Krokan er professor dr.polit. ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Han er utdannet sosiolog og medieviter. Krokan forsker på hvordan teknologi endrer samfunnet. Han skriver bøker om overgangen til det digitale nettsamfunnet og underviser kurs om "digitalisering og digital transformasjon" både på "gamlemåten" og rene nettbaserte kurs. Hans siste bok er "deling plattform tillit" -om den fremvoksende plattform- og delingsøkonomien og konsekvenser for ulike nivåer i samfunnet og måten vi forholder oss til hverandre på.

 

Hva må vi kunne i det digitale nettsamfunnet?

Om hvordan ny teknologi påvirker arbeidsprosesser og hvilken kompetanse fremtidens samfunn krever av oss, dersom vi ikke skal bli «helt tatt» av enten kunstig intelligens eller de store internasjonale plattformselskapene, eller begge deler.

 

> Se videoteaser med Arne Krokan

 

> Tilbake til program

Anders Rønningen er førsteamanuensis i musikk ved Universitetet i Sørøst-Norge og FoU-leder i Norsk kulturskoleråd. Han er komponist og «multimusiker», og har bakgrunn som musikkpedagog, fra bistands- og flerkulturelt arbeid og som rådgiver i Norsk kulturskoleråd. Rønningen har ledet arbeidet med å lage en forskningsoversikt over nordisk kulturskolerelatert forskning og er sentral i arbeidet med å skape samhandling mellom kulturskolefeltet og UH-sektor.

 

Sentrale punkt i barne- og ungdomskulturmeldingen presenteres

Hvilke mulighetsrom åpnes eller lukkes for utvikling i kulturskolen og kommunene? Tre tema løftes: Kompetanse i kulturskolen og kommunen, digital utvikling og samarbeid om talent-/fordypningsutvikling. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet til Kulturskolerådet er det utarbeidet en PPU-rapport.

 

Kulturskolerådets bestilling av forskning på bruk av digitale verktøy under pandemien kartlegger digitalt læringsutbytte for kulturskolene under pandemien. Rapporten vil gi anbefalinger til feltet. Det siste fokuspunktet handler om organisering av og samarbeid om fordypningsprogrammet i rammeplanen for kulturskolene og talentprogram i UH-sektor. Disse tre tema står sentralt når vi stiller spørsmålet: Hvordan kan det arbeides videre med dette i det kommunale kulturskole/skole- og kulturfeltet?

> Se teaser med Anders Rønningen

 

> Tilbake til program

Sylvia Carlsdotter er virksomhetssjef for kulturskolen i Simrishamn, barnerettighetsstrateg og foreleser i blant annet ledelse og barnerettighetsspørsmål innen kulturfeltet. I åtte år har hun vært aktiv i styret for Kulturskolerådet Sverige.

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Carin Uggla er kulturutvikler for barn og unge ved Kulturskolan i Simrishamn, barnerettighetsstrateg samt koordinator for Kulturgarantin og SommerKulturskolan. Hun er også medlem av styret i landsforeningen Barnkultur i Sverige og har vært en regional prosjektkoordinator i det nasjonale prosjektet ”Barn på flukt”.

 

Kulturskole i endring  som del av en helhetlig samfunnsutvikling

Simrishamns kommune startet Kulturgarantin (KG) i 2005, som den første i Sverige med en klar struktur for elevens rett til regelmessig, egen kunstnerisk skapelse og møte med profesjonelle kulturaktører/-opplevelser i skolen. I 2016 ble sommerkulturskolen (SKS) etablert som en aktivitet for mer tilgjengelighet og inkludering. Carlsdotter og Uggla har vært med og initiert og utviklet KG og SKS. Simrishamns kulturskole deltok i KIL-prosjektet.

 

Ingvild Aas er rektor ved Molde kulturskole. Aas har studert musikk, arbeids- og organisasjonspsykologi og kulturledelse. Hun har vært tilsatt i flere kommuner og i fylkeskommune som leder og rådgiver.

> Tilbake til program

Hanne Børrestuen er spesialrådgiver i KS innen arbeidsgiverpolitikk og varaordfører i Nittedal kommune. Hun er utdannet sosiolog. Hennes arbeidsområder er blant annet kompetanse, rekruttering, ledelse og arbeidsgiverstrategier.

 

Strategisk kompetanseplanlegging: Hva er det – hvorfor er det viktig – og hvordan gjør vi det?

For å lykkes med å utvikle gode tjenester, må vi ha kunnskap både om hvilken kompetanse vi trenger og hvordan vi kan få tak i den. Dette er et lederansvar. Det handler om å mobilisere og utvikle kompetansen i organisasjonen og legge til rette for samhandling og læring, slik at vi utvikler tjenestene i fellesskap.  Strategisk kompetanseplanlegging handler om hvordan vi planlegger, gjennomfører og evaluerer tiltak som gjør de ansatte og organisasjonen best mulig å stand til å nå definerte mål.

> Tilbake til program

Helge Eide startet i KS i 2010. Han er områdedirektør samfunn, velferd og demokrati. Eide har tidligere vært varaordfører i Skedsmo kommune og seniorrådgiver for KrFs stortingsgruppe. Han har vært statssekretær både i Finansdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet. Eide har vært representant i Bergen bystyre og i Skedsmo kommunestyre. Han har hatt ledende stillinger i Norges Bank og er utdannet siviløkonom.

 

 

Gunnar Skaar er konsulent med oppdrag for bl.a. KS' folkevalgtprogram, flere kommuner og Norsk kulturskoleråd. Han har mange års erfaring som leder innen kommunal og statlig forvaltning på utdanningsområdet.

 

Samspill i politikk og administrasjon – hva er viktig for ledelse? 

Et velfungerende demokrati krever godt samspill mellom fag og politikk. Forvaltningen skal sørge for et godt faglig grunnlag for politiske beslutninger, og lojalt iverksette disse. Men hvor går grensene mellom fag og politikk? Og hva skjer når fagligheten utfordres av en politisk hverdag som preges av mediers dagsorden og behov for kjappe budskap?

> Tilbake til program

Eivind Falkum er dr. philos og seniorforsker ved OsloMet, Arbeidsforskningsinstituttet. Medbestemmelse og medvirkning har vært hans forskningstema i snart 25 år. Arbeidsforskningsinstituttets arbeid harbidratt til ny forståelse av hva styring og ledelse er og hva det kan være i vår tid. På Lederkonferansen 2021 skal han foredra om medvirkning som styreform.

 

Medvirkning som styreform i lys av et digitalt samfunn 

I 2016 etablerte Arbeidsforskningsinstituttet sammen med fem fagforbund Medbestemmelses­barometeret. Undersøkelsene har vist at det norske bedriftsdemokratiet er under press. Undersøkelsene har ledet til nye forståelser av hva styring og ledelse er, og hva det kan være i vår tid. Falkum bruker i sitt foredrag data fra Medbestemmelsesbarometeret 2020 i tillegg til data fra egen undersøkelse på nedstengingen under pandemien, som viser store endringer i arbeidslivet.

> Tilbake til program

Helga Pedersen er styreleder i Norsk kulturskoleråd. Pedersen har en innholdsrik politisk cv. I dag er den erfarne arbeiderpartipolitikeren ordfører i Deanu gielda/Tana kommune. Som representant for Arbeiderpartiet har hun vært stortingsrepresentant i to perioder. Hun var statsråd for fiskeri- og kystdepartementet i perioden 2005–2009. Pedersen har regjeringserfaring også som personlig rådgiver, i Nærings- og handelsdepartementet, i et halvt år i 2001 og har vært fylkesordfører i Finnmark (2003–2005). 
 

Konferansen i et nøtteskall og utviklingsveien 
Lederkonferansen i et nasjonalt perspektiv får vi i intense sluttminutter på vei inn i helgen. 

> Tilbake til program

Peter Tornquist er rektor ved Norges musikkhøgskole. Han har komposisjon som fagområde, er utdannet ved NMH og Royal College of Music i London. Tornquist har siden studietiden vært aktiv i musikklivets styre og stell, først som leder i den norske UNM-komiteen og senere som daglig leder for Oslo Sinfonietta. Han har vært president i foreningen nyMusikk, viseformann i Norsk Komponistforening og i tillegg styremedlem i TONO.


Bjørn Arild Gram ble i 2020 valgt som styreleder i KS. Gram har vært ordfører i Steinkjer kommune siden 2007, og nestleder i KS' hovedstyre siden 2012. Han er siviløkonom av utdanning, og har også studert historie, økonomi, ledelse og administrasjon. Gram har vært statssekretær i Finansdepartementet og hatt en rekke andre verv administrativt og politisk.

> Tilbake til program

Tone Østerdal er konferansens konferansier. Østerdal er daglig leder for Norske Konsertarrangører. Tidligere arbeidet hun i det fylkeskommunal forvaltning, blant annet som kultursjef i Buskerud og i Akershus. Østerdal har mastergrad i tverrfaglige kulturstudier og er sensor for bachelorgraden i kulturledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun innehar styreverv i organisasjoner innen kunst- og kulturfeltet og er nestleder i styret for Norsk publikumsutvikling.

> Tilbake til program

Sosial samling i Gather.town

Det er duket for sosial mingling og nettverking på den interaktive plattformen Gather (Gather.town). Her blir det muligheter for uformell prat, erfaringsutveksling og deling av ideer med andre deltakere på Lederkonferansen. I fornm av en avatar kan du bevege deg fritt mellom ulike rom og treffe å kjente og ukjente. Du kan slå av en prat rundt et bord eller spille et slag sudoku. Det er også duket for en liten quiz for dem som er klare for litt lagaktivitet. Innloggingsinformasjon sendes påmeldte i forkant.

> Les mer om Gather (Gather.town) her          > Instruks fins her


 > Tilbake til programmet

 

> Tilbake til toppen av programmet          > Tilbake til nettsida Lederkonferansen