26. januar 2023: Viktig skritt tatt mot fremtidens kulturskole

OSLO: I dag tok prosjektet Fremtidens kulturskole et nytt skritt framover. Et skritt prosjekteierne Norsk kulturskoleråd og KS tror bidrar til at kulturskolen kan bli en enda viktigere og bedre utviklingsaktør i fremtidens kommune. Erfaringer og lærdom fra prosjektarbeidet så langt ble delt på et milepælsarrangement i Oslo. Så retta man blikket framover, og tenkte høyt: Hva har vært så lurt at vi tar det med videre?

26Januar
Morten Christiansen (dir., Kulturskolerådet), Gunn Karin Gjul (statssekretær, Kommunal- og distriktsdep.), Gunn Marit Helgesen (styreleder, KS), Helga Pedersen (styreleder, Kulturskolerådet), Kristin Holm Jensen (avd.dir, KS).
Til rammeplanseksjonen Ledige stillinger

Nasjonale nyheter

Lokale nyheter

 • 19.12.2022 Egil Hofsli
  Ny leder i Vestland

  På ekstraordinært årsmøte i fylkesavdelinga ble Kjetil Høgseth Felde fra Fjaler valgt til ny leder i Norsk kulturskoleråd Vestland.

 • 28.11.2022 Egil Hofsli
  Sakskart til ekstraordinæret årsmøte

  Norsk kulturskoleråd Vestland arrangerar ekstraordinært årsmøte 9. desember. Møtet vert gjenomførd som e-postsak. Vedlagd: Sakskart.

 • 16.11.2022 Egil Hofsli
  Søker unge talent til festforestilling

  BERGEN: Festspillene i Bergen inviterer kulturskolene i Vestland til å fremme kandidater til De Unges Festforestilling 2023.

 • 11.11.2022 Egil Hofsli
  Kunngjering om og innkalling til ekstraordinært årsmøte

  Norsk kulturskoleråd Vestland syner til vedtektene §3.4.6 og innkaller til ekstraordinært årsmøte fredag 9. desember 2022. Møtet vert gjenomførd som e-postsak. Sak: Årsmøtet velger for kommande periode: Etter innstilling frå valkomiteen: Sak 9.1 Medlemmer til fylkesstyret.

 • 07.11.2022 Egil Hofsli
  Høyringsinnspel på «Kultur bygger samfunn»

  BERGEN: Norsk kulturskoleråd Vestland har gjeve høyringsinnspel på «Kultur bygger samfunn» – framlegg til regional plan for kultur, idrett og frivilligheit 2023–2035 Vestland.

 • 05.10.2022 Egil Hofsli
  Ledersamling samt fagdag for lærere

  HAMAR: Hamar er stedet når Norsk kulturskoleråd Innlandet i november arrangerer både ledersaming samt fagdag for lærere i kulturskolen. Ledersamlinga arrangeres 24. og 25. november, fagdagen finner sted 25. november. 

 • 04.10.2022 Egil Hofsli (tekst)
  Leiarsamling i Førde

  FØRDE: Norsk kulturskuleråd Vestland arrangerer leiarsamling i Førde, 6. og 7. oktober.

 • 16.09.2022 Egil Hofsli (tekst)
  Fagdag i Kristiansand 27. oktober

  KRISTIANSAND: Torsdag 27. oktober arrangerer Norsk kulturskoleråd Agder fagdag for fylkets kulturskolelærere og -ledere. Det skjer i Kristiansand, med Knuden – Kristiansand kulturskole som arena.

Kurs og konferanser