Troms, Finnmark og Svalbard

Del på:

 

Kalender Møtedokument 
Aktuelt Kontakt
Om fylkesavdelingen Fylkesavdelingens facebookside

 

 

Kalender

Her finner du en oversikt over fylkesavdelingens arrangement, møter og aktiviteter.  

  

2023
Merk: Ved behov legges det inn et styremøte før årsmøtet.

27. jan.

Tromsø

Styremøte 1

Møtedokumentarkiv

9. juni

Nettmøte

Styremøte 2

Møtedokumentarkiv

15. sept.

Nettmøte

Styremøte 3

Møtedokumentarkiv

18. okt.

Nettmøte

Styremøte 4

Møtedokumentarkiv

19. okt.

Nettmøte

Årsmøte

Møtedokumentarkiv

2022

25. feb.

Nettmøte

Styremøte 1

Møtedokumentarkiv

27. apr.

Nettmøte

Styremøte 2

Møtedokumentarkiv

14. sept.

Tromsø

Styremøte 3

Møtedokumentarkiv

25. nov.

Nettmøte

Styremøte 4

Møtedokumentarkiv

16. des.

Nettmøte

kl. 10.00-

14.15

Erfaringsdelingssamling

om fordypningstilbud

i kulturskolen

Mer informasjon og påmelding

Påmeldingsfrist: 12. des.

 
Aktuelt

Pål Jentoft Johnsen gjenvalgt som leder

Norsk kulturskoleråd Troms, Finnmark og Svalbard har gjenvalgt Pål Jentoft Johnsen som leder i en ny toårsperiode. Line Sørum ble valgt som ny nestleder. Les mer om valg og andre vedtak i protokollen. > Årsmøteprotokollen finner du her

Norsk kulturskoleråd i Troms, Finnmark og Svalbard innkaller til årsmøte 

Det blir årsmøte i Kirkenes torsdag 19. oktober 2023. Årsmøtekonferansen 19. og 20. oktober, blir arrangert i tilknytning til årsmøtet.  Saker som medlemmene ønsker å ta opp på fylkesårsmøtet, skal være fylkesstyret i hende senest to måneder før møtet.  Alle medlemskommuner kan stille med inntil fire delegater. 

 

 

Om fylkesavdelingen

 

Norsk kulturskoleråd Troms, Finnmark og Svalbard er en fylkesavdeling i den landsdekkende interesse- og utviklingsorganisasjonen Norsk kulturskoleråd. Avdelingen ble etablert i 2019, etter en sammenslåing av de tidligere fylkesavdelingene Norsk kulturskoleråd Troms og Svalbard og Norsk kulturskoleråd Finnmark. Fylkesavdelingen skal ivareta medlemskommunene i regionens interesser, og virksomheten omfatter ulike aktiviteter og tiltak innenfor kulturskoleutvikling, kompetanseheving og interessepolitikk. Fylkesavdelingen har i årsmøteperioden 2022-2023 fokus på følgende utviklingsområder: 

 

  • Mangfold
  • Samskaping

 

Fylkesavdelingens utviklingsplan for perioden 2022–2023

> Utviklingsplan for Troms, Finnmark og Svalbard 2022-2023

 

 

Fylkesavdelingens styre i perioden 2023–2025
Pål Jentoft Johnsen Styreleder
 Line Sørum Nestleder

 Gro Bjerregaard

Styremedlem

 Arne Leikvoll

Styremedlem
 Ulla Hansen Styremedlem

 Kenneth Møller

1. varamedlem

 

 

Møtedokument

Fylkesavdelingens

møtedokumentarkiv

 

 

 

Kontakt 

Sigrun E. Fostad
Rådgiver
E-post: sigrun.fostad@kulturskoleradet.no 
Telefon: +47 99 03 55 24

 

Til toppen