Ledige stillinger i kulturskolen

19.04.2021
Del på:

 

Her finner du kortfatta informasjon om ledige stillinger i kommunale kulturskoler i Norsk kulturskoleråds medlemskommuner - med lenker til utlysningstekster utlagt på andre nettsted. 

Frist

Utlysning

Kommune

Kulturskole

Stillingens

tittel og

størrelse

22.04.21

Utlysning

Hábmera/

Hamarøy

Hábmera/

Hamarøy

 

Kulturskolelærer - sang (40%)

23.04.21

Utlysning

Grimstad

Grimstad

Slagverkslærer (35%)

23.04.21

Utlysning

Kristiansand

Kristiansand

Kulturskolelærer - Sesam/teater (totalt 38%)

23.04.21

Utlysning

Nittedal

Nittedal

Saksofonlærer (21%)

24.04.21

Utlysning

Tønsberg

Tønsberg

Kulturskolelærer - kirkeorgel (20%)

24.04.21

Utlysning

Tønsberg

Tønsberg

To stillinger

Kulturskolelærere - messingsinstrument (totalt 40%)

24.04.21

Utlysning

Tønsberg

Tønsberg

Korpsdirigent - Ramnes & Røråstoppen skolekorps (40%)

24.04.21

Utlysning

Tønsberg

Tønsberg

 Korpsdirigent (hovedkorps) - Våle skolekorps (26%)

24.04.21

Utlysning

Tønsberg

Tønsberg

 Korpsdirigent (aspirant- og juniorkorps) - Våle skolekorps (20%)

28.04.21

Utlysning

Sandnes

Sandnes

Pianolærer (70%)

30.04.21

Utlysning

Aurskog-

Høland/

Aurskog-

Høland

Fiolinpedagog (20%)

30.04.21

Utlysning

Aurskog-

Høland

Aurskog-

Høland

Fløytepedagog (20%)

30.04.21

Utlysning

Elverum

Elverum

Dansepedagog (30%)

30.04.21

Utlysning

Åmot

Åmot

Danselærer (30%)

01.05.21

Utlysning

Østre Toten

Kulturskolen

Mjølke-

fabrikken

Kulturskolerektor (100%)

01.05.21

Utlysning

Øyer

Øyer

Treblåslærer (30%)

02.05.21

Utlysning

Oslo

Oslo

Fløytelærer (20%)

02.05.21

Utlysning

Oslo

Oslo

Lærer i trommesett (40%)

02.05.21

Utlysning

Oslo

Oslo

Trombonelærer (20%)

02.05.21

Utlysning

Råde

Råde

Dirigent - korps og kulturskole (100%)

03.05.21

Utlysning

Rakkestad

Rakkestad

Slagverkspedagog (20%)

06.05.21

Utlysning

Ås

Ås

Leder for UngKunst (50%)

07.05.21

Utlysning

Eigersund

Eigersund

Dansepedagog (ca. 20%)

09.05.21

Utlysning

Enebakk

Enebakk

Kulturskolelærer - sang, med rytmisk retning (20%)

09.05.21

Utlysning

Enebakk

Enebakk

Kulturskolelærer - saksofon (20%)

09.05.21

Utlysning

Enebakk

Enebakk

Kulturskolelærer - trombone (20%)

09.05.21

Utlysning

Rana

Rana

Rektor (100%)

12.05.21

Utlysning

Harstad

Harstad

Dansepedagog (inntil 50%)

16.05.21

Utlysning

Sør-

Varanger

Sør-

Varanger

Dansepedagog (50%)

 

Kontakt meg gjerne

Egil Hofsli – shv.jpg
Egil Hofsli
kommunikasjonssjef
+47 90 83 52 29
Kontaktperson for deg som ønsker å få med en stilling i denne oversikten