Ledige stillinger i kulturskolen

22.01.2021
Del på:

 

Her finner du kortfatta informasjon om ledige stillinger i kommunale kulturskoler i Norsk kulturskoleråds medlemskommuner - med lenker til utlysningstekster utlagt på andre nettsted. 

Frist

Utlysning

Kommune

Kulturskole

Stillingens

tittel og

størrelse

22.01.21

Utlysning

Drammen

Drammen

Avdelings-

leder II

(100%)

24.01.21

Utlysning

Krødsherad

Krødsherad

Musikk-

skolelærer

(25%)

01.02.21

Utlysning

Færder

Færder

Kulturskole-

lærer -

slagverk

som hoved-

instrument

(40%)

01.05.21

Utlysning

Lindesnes

Lindesnes

Tilkallings-

vikarer

(varierende

stillings-

prosent)

 

Kontakt meg gjerne

Egil Hofsli – shv.jpg
Egil Hofsli
kommunikasjonssjef
+47 908 35 229
Kontaktperson for deg som ønsker å få med en stilling i denne oversikten