Kulturskolebanken

Del på:

Velkommen til verktøykassen KulturskoleBanken

(Denne sida er under oppbygging. Tekst er bare som dummytekst å regne)

 

Nettsida Kulturskolebanken er ment å være en nyttig og brukervennlig verktøykasse for kulturskoleansatte på nett.

 

Kulturskolebanken er kodefri, gebyrfri og kortfri. Den ble til som en del av Nordeaprosjektet KUL-TUR, som Nordea og Norsk kulturskoleråd samarbeidet om i perioden 20092022.

 

Målsettingen med denne nettsiden på nettstedet kulturskoleradet.no, er å gjøre kulturskolene bedre rustet til entreprenørskap, produksjon og formidling i arbeidet med ulike kunstneriske uttrykk samt synliggjøre kulturskolenes virksomhet.

 

Nettsida inneholder fagstoff relevant for deg som arbeider med kulturproduksjoner og formidling i kulturskolen.

 

Sideinnhold

Fra idé til presentasjon
Skjema og planer
Arkivet

 

Del på:

Arkivet

Sideinnhold

Nordea-prosjektet KUL-TUR

 

Nordea-prosjektet KUL-TUR

 

Nordea-prosjektet KUL-TUR var et kompetanseutviklende prosjekt for kulturskoler, som Nordea og Norsk kulturskoleråd samarbeidet om i 20092022. Intensjonen var å styrke kulturskolenes kompetanse på produksjon og formidling samt gjøre kulturskolene mer synlige. Samarbeidet inneholdt mange satsinger, rettet både mot lærere/ledere og elever.

 

Partene ønsket at prosjektet skulle bidra til å styrke kulturskolenes kompetanse på flere områder. Målsettingen var blant annet å gjøre kulturskolene bedre rustet til entreprenørskap, produksjon og formidling i arbeidet med ulike kunstneriske uttrykk samt synliggjøre kulturskolenes virksomhet.

 

Nordeas innovasjonsstipend

 

Nordea innovasjonsstipend – pålydende 100 000 kroner – ble opprettet av Nordea for å fremme innovasjon i kulturskolen. Stipendordningen var en del av Nordea-prosjektet KUL-TUR som Nordea og Norsk kulturskoleråd samarbeidet om. Stipendet skille bidra til utvikling i kulturskolen, i form av fornyelse og nyskaping.

 

Nordeas innovasjonsstipend ble utdelt to ganger.

 

 

Nordeas kulturskolepris

 

Denne prisen var ment for å

 

  • løfte unge talenter – forbilde og inspirasjon
  • synliggjøre kulturskolen i lokalsamfunnet (gjerne også regionalt og nasjonalt)
  • bidra til utvikling av kulturskolene
  • styrke kulturskolens arbeid for barn og unge innen kunst- og kulturfeltet
  • styrke omdømme og synliggjøring for Nordea lokalt
  • tydeliggjøre kulturprofilen til Nordea og Nordeas kulturprogram

Prisvinnerne fikk 10 000 kroner, diplom og blomst e.l. samt dekket "festivitaskostnadene" knytta til prisutdeling. Videre fikk vinnerne 5000 kroner til innkjøp av formidlingsutstyr. Kostnadene i forbindelse med prisen ble dekkt av det lokale Nordea-kontoret.

 

Talent møter mentor

 

Talent møter mentor var en mentorordningen ment som både inspirasjon og påfyll av viktig kunnskap for deltakerne. Her fikk utvalgte ungdommene  som søkte om å få delta  hjelp til å finne sin egenart og sin vei videre. De fikk møte sine mentorer både på samlinger og i nettmøter. Blant mentorene var Ella Marie Hætta Isaksen, Heidi Ruud Ellingsen, Kjell Erik Killi-Olsen, Catharina Chen, Robin Bøe og Daniel Grindeland.

 

Kulturskolebanken

 

Nettstedet Kulturskolebanken (i dag nettside på nettstedet kulturskoleradet.no) ble til som en del av Nordea-prosjektet KUL-TUR, som Nordea og Norsk kulturskoleråd samarbeidet om i perioden 20092022.

 

Målsettingen med Kulturskolebanken var opprinnelig å gjøre kulturskolene bedre rustet til entreprenørskap, produksjon og formidling i arbeidet med ulike kunstneriske uttrykk samt synliggjøre kulturskolenes virksomhet. I dag tilbyr nettsiden fagstoff relevant for deg som arbeider med kulturproduksjoner og formidling i kulturskolen.

 

Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland

 

Etter flere runder der en håndfull kommuner fikk vært med i hver prosjektrunde av Nordea-prosjektet KUL-TUR, ble samtlige kommuner i Rogaland i 2019 invitert til å delta i Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland. Hele 22 av 23 kommuner sa ja til å delta. Hele det toårige programmet tilbys kulturskolene kostnadsfritt. Bare reiseutgifter (til fire kursdager og fem prosjektledersamlinger) må deltakerne/deltakerskolene dekke selv. 

 

> Tilbake til toppen av Kulturskolebanken