Nasjonalt senter åpnet i Bodø

img_293.jpg
img_293.jpg
20.02.2007 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Nasjonalt senter åpnet i Bodø

BODØ: Tirsdag 20. februar åpnet kunnskapsminister Øystein Djupedal Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i Bodø.

 

- Regjeringen ønsker å styrke kunst og kultur i opplæringen. Ved å legge senteret til en forskningsinstitusjon får senteret en god faglig forankring, sier Øystein Djupedal.

 

Hovedoppgaven for senteret, som er tilknyttet Høgskolen i Bodø, er å bidra til kunstopplevelser og til å styrke kompetansen omkring kunst og kultur hos barn i barnehager, elever, lærere og skoleledere. Bevilgningen til Nasjonalt senter for kunst og kultur er seks millioner kroner i 2007.

 

- Høgskolen i Bodø har bred og solid fagkompetanse i kunstfag og god erfaring med å samarbeide med offentlige aktører og med nærings- og kulturliv, sier Øystein Djupedal.

 

Vil satse på kulturskolen

 

Kunnskapsministeren varslet i sin åpningstale at Regjeringen i løpet av våren forsinket vil legge fram en strategiplan for kunst og kultur i opplæringen. Det nasjonale senteret vil få en viktig rolle i gjennomføringen av flere av tiltakene i denne planen.

 

Djupedal kunne blant annet opplyse at han vil satse på videreutvikling av kulturskolen som et lokalt ressurssenter, utvikle nye demonstrasjonskulturskoler og tilrettelegge klipp fra NRKs arkiver for skolebruk. Senteret i Bodø vil også få i oppgave å administrere en idébank som kan bidra til å utvikle læreres og barnehagespersonells kunnskap og bevissthet om kunst og kultur som metode og som del av tverrfaglige emner.

 

Spesiell grunnstein

 

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen skal samarbeide med relevante fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Senteret vil ha samme funksjon og faglige rolle som de øvrige nasjonale sentrene som er etablert, eksempelvis Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning.

 

Ved åpningen ble senterets planer for arbeidet framover presenteres av avdelingsdirektør ved Profesjonshøgskolen; Frode Thomassen.

 

Etter den offisielle åpningen deltok Djupedal på en KultTURreise gjennom Bodø. Ved besøket på Galleri Bodøgaard fikk statsråden lage et eget trykk, som skal være en del av bildet "Dialog Nordland". Bildet vil bli innkjøpt av Høgskolen i Bodø, og det vil være deres "grunnstein" for det nasjonale senteret.

 

Til stede ved åpningen og den tilhørende konferansen er styremedlemmer fra Norsk kulturskoleråd samt rådets direktør.