Time og Tolga blir demonstrasjonsskoler

img_287.JPG
NYE DEMOSKOLER: Berit Konstad Graftås (t.v.) og Astrid Fjeld representerer kulturskolene i henholdsvis Tolga og Time kommune.
21.05.2007 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Time og Tolga blir demonstrasjonsskoler

TRONDHEIM: Time kulturskule og Tolga kulturskole er på grunn av sitt arbeid med å stimulere og utvikle barn og unges kreativitet samt sitt sterke fokus på integrering av alle barn og unge, utnevnt til demonstrasjonskulturskoler.

 

Dermed har totalt fire norske kulturskoler denne statusen per i dag. I fjor ble de langt større skolene i Larvik og Trondheim gitt samme status.

 

Etter forfall fra kunnskapsminister Øystein Djupedal ble det Djupedals politisk rådgiver Roger Pedersen som mandag fikk gleden av å offentliggjøre navnene på de to nyutnevnte demonstrasjonskulturskoler.

 

Offentliggjøringen skjedde på en samling i Trondheim arrangert av Utdanningsdirektoratet for alle demonstrasjonsvirksomhetene innen utdanningssektoren.

 

- Tillitserklæring

 

- Dette er en stor tillitserklæring til det vi driver med, og selvsagt forpliktende, sier rektor Astrid Fjeld ved Time kulturskole etter at utnevnelsen ble offentliggjort i Trondheim. Hun synes det ikke var unaturlig at det denne gang ble valgt to skoler som er henholdsvis middel stor og liten. Fjeld lover at Time kulturskole skal gjøre sitt ytterste for å arbeide forbildelig også de to årene skolen nå har demonstrasjonsskolestatus.

 

Faglig leder Berit Konstad Graftås ved Tolga kulturskole var i likhet med Fjeld svært glad da utnevnelsen ble kjent. Også hun føler at det er en stor oppgave som nå venter, men at denne også har et positivt fortegn. - Det skjer mye spennende i kulturskolen vår, og vi gleder oss til å vise det fram for andre, sier Konstad Graftås.

 

Allsidig satsing

 

Juryen, som Utdanningsdirektoratet nedsatte for å finne de to nye demoskolene, har i sitt valg blant annet lagt vekt på at skolene utmerker seg med sin allsidige satsning på å gi brukerne tilbud i alt fra judo, afrikansk dans, billedkunst til animasjon. Kulturskolene satser også systematisk på inkludering av barn og unge fra ulike kulturer og med psykiske og fysiske funksjonshemninger.

 

- Det er viktig å legge mulighetene til rette for at barn og unge får gode kunst- og kulturopplevelser. Det foregår mye spennende arbeid rundt i ulike kommuner og jeg håper demonstrasjonskulturskolene kan bidra til å spre gode erfaringer til andre kulturskoler, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

 

Det økonomiske tilskuddet til demonstrasjonskulturskolene er 500 000 kroner hvert år i inntil to år. Ordningen ble etablert av den rødgrønne regjeringen i fjor, da Trondheim og Larvik ble de to første demonstrasjonskulturskolene. I alt elleve kulturskoler fra ni fylker var nominert til årets utnevning.

 

Demonstrasjonskulturskolene skal, i likhet med demonstrasjonsskolene og -lærebedriftene, arbeide systematisk for å fremme kvalitet i opplæringen. Gjennom demonstrasjonsordningen skal de bidra med sine erfaringer overfor andre opplæringsinstitusjoner gjennom ulike arbeidsformer.

 

Middels stor og liten

 

Time kulturskule i Rogaland har dette skoleåret tilbud innen instrumental- og vokalopplæring, korgruppe, band, orkestet, ulike samspillgrupper, dans, drama, kunstfag, musikkverskted, musikk fra livets begynnelse, integrert band, musikk for førsteklassinger, fem skolekorps, skapende skriving. Skolen ble starta i 1971 og har i dag 500 elevplasser. Astrid Fjeld er rektor ved skolen.

 

Tolga kulturskole i Hedmark har dette skoleåret tilbud innen fløyte, klarinett, saxofon, althorn, trombone, tuba, baryton, kornett/trompet, slagverk, piano, orgel, gitar, bass, fele, sang, drama/teater og judo. Skolen som ble starta i 1987 har nærmere 170 elevplasser. Berit Konstad Graftås er faglig leder ved skolen.

 

Oppdraget

 

Oppdraget som demonstrasjonsvirksomhet består i å sørge for erfaringsspredning til andre om lokalt utviklingsarbeid, gjennom å vise fram strategier, prosesser, systematikk, metodisk arbeid o.a. som har ført til bedring av læringsmiljø, gitt økt læringsutbytte og økt lokalt samarbeid.

 

Arbeidet kan skje på ulike måter, for eksempel gjennom etter- og videreutdanning av ledere og lærere, ved besøks- og kursvirksomhet og gjennom frikjøpsordninger for rektorer eller andre ressurspersoner. Hospiteringsordninger og tilbud om praksisplasser for studenter i kunstutdanning eller annet samarbeid med lærerutdanningsinstitusjoner kan også være aktuelt.

 

Kriterier for nominering av demonstrasjonskulturskole:

• Pedagogisk og faglig arbeid som vektlegger kreativitet og nytenking

• Utvikling av kulturskolen til et lokalt ressurssenter

• Arbeid med å reflektere samtidens kulturelle mangfold

• God og tydelig ledelse