Lederdager i nord 2017: Program klare

2017 Lederdager 29.5.png
NYTT TILBUD: Lederdager i nord arrangeres høsten 2017. Roy-Asle Andreassen og Marlen Faannessen er blant foredragsholderne.
17.07.2017 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Lederdager i nord 2017: Program klare

SORTLAND: Med konferansedag-konseptet Lederdager i nord 2017 håper Norsk kulturskoleråd å nå riktig mange nordnorske kommuner med en dose kulturskoleutvikling kommende høst. Nå er programmene klare for fem av konferansene.

 

Lederdager i nord 2017 består av i alt seks éndagskonferanser på seks steder i regi av kulturskolerådet sentralt og rådets fylkesavdelinger i de tre nordnorske fylkene. I likhet med Kulturskoledagene 2017-2018 vil også Lederdager i nord 2017 ha en klar relasjon til rammeplanen for kulturskolen som Norsk kulturskoleråd har utgitt og nå bistår mange kommuner med å implementere.

 

På Lederdager i nord 2017 håper arrangøren at både kulturskoleledere og og representanter for kulturskoleeierne vil delta. I tillegg vil det bli mulig for kulturskolene å delta med én lærer hver. Disse deltakerplassene har arrangøren tiltenkt lærere som har eller vil få sentrale oppgaver i forbindelse med kulturskoleutvikling, rammeplanimplementering o.l.

 

Andreassen, Faannessen og Mikkelsen

 

Alt av program er ikke klart, det foreligger når påmelding åpner medio august, men førstelektor Roy-Asle Andreassen fra Høgskulen i Volda vil trolig delta som foredragsholder på et flertall av konferansene. 

 

Seniorrådgiver Jørn-Arild Mikkelsen fra KS-Konsulent skal delta sammen med Andreassen på de tre konferansene i Nordland. Seniorrådgiver Marlen Faannessen - også fra KS-Konsulent - er aktuell som foredragsholder på én eller flere av de øvrige konferansene.

 

Arrangøren håper også disse konferansene kan være en god måte for kommunene til å finne ut om de bør søke om deltakelse når Norsk kulturskoleråd i 2018 går i gang med en ny runde med veiledningsarbeid i tilknytning til implementering av rammeplanen for kulturskolen.

 

Konferansesteder, -datoer og -program

 

Konferansene finner sted slik:

  • Sortland: 26. september   Program
  • Fauske: 27. september   Program
  • Mosjøen: 28. september   Program
  • Stockholm: 4. oktober*
  • Lakselv: 26. oktober   Program
  • Vadsø: 27. oktober   Program

*) Konferansen arrangeres i forbindelse med studietur i regi av Norsk kulturskoleråd Troms og Svalbard. Program for denne lederdagen kommer senere.

 

Påmelding til samtlige konferansen skal etter planen åpne medio juni. Mer informasjon om dette kommer her på kulturskoleradet.no. Du kan også få informasjon direkte i e-postkassa di via nyhetsbrevet Kulturtrøkk som kommer annen hver uke, og er gratis å abonnere på.

 

Enklere å delta – og billigere

 

Lederdager i nord prøves i år ut som et alternativ for landsdelens utgave av Kulturskoledagene. Intensjonen er at en på denne måten håper å nå enda flere i en landsdel som det ofte er kostbart og tidkrevende å reise i når en skal på kurs og konferanser.

 

Nå blir det betraktelig kortere og billigere å reise for veldig mange. Konferansene er med omhu plassert og tidsavgrensa slik at det skal være mulig for så å si alle deltakere å slippe overnatting.