Rammeplanseksjonen
Rammeplanen på flere språk Hjelp til lokalt rammeplanarbeid Rammeplanforum - velkommen!

Filmer om rammeplanen

Lukk
Martha M. Hansen, rektor ved Arendal kulturskole, framsnakker "Mangfold og fordypning", rammeplanen for kulturskolen.

Rammeplanen er «rammen som holder bildet på plass». Den er et redskap for å se til at en er innenfor rammen, ikke utenfor.

Gunnar Skaar