Dans

01.11.2018
Del på:

Dans

Fagbeskrivelse

Fagets rammeplanforum

Faget på Facebook

Nyttig på nett

Veiledningsmateriell

Fagets ressursgruppe

 

Fagbeskrivelse

Dans i kulturskolen springer ut fra dans som kulturell og kunstnerisk aktivitet. Kulturskolen gir opplæring i ulike danseformer som ofte formidles til andre fra en «scene», det være seg i et kulturhus, på en skole, på en togstasjon, i skogen eller via en film. Sentrale dansefag i kulturskolen er klassisk ballett, jazzdans, samtidsdans, tradisjonsdans og urbane dansestiler.

 

 

Fagets rammeplanforum

I rammeplanseksjonen her på kulturskoleradet.no fins forum for debatt, erfaringsutveksling, spørsmål og svar o.l. som har relasjon til rammeplanen, fagplanene, lokale læreplaner og/eller opplæringsprogrammene. Til Forum dans

 

 

Faget på Facebook

 

Nyttig på nett

Danse- og ballettutdanning

Utdanningsinstitusjoner

Kompetansesenter for dans

Organisasjoner

 

Veiledningsmateriell

 

Fagets ressursgruppe

Den nasjonal ressursgruppa for dans i kulturskolen er etablert av Norsk kulturskoleråd. I samarbeid med kulturskolerådet har gruppa som mandat å bidra til styrking av dans i kulturskolen.

 

Ressursgruppa for dans består av følgende:

  • Sally Parkinson, seksjonsleder for dans, Tromsø kulturskole
  • Camilla Råkil Andersen, fagsjef for dans, Bergen kulturskole (har permisjon)
  • Veslemøy Ellefsen, pedagogikk, Kunsthøgskolen i Oslo
  • Iris Almås Tangeraas , rektor, Ål kulturskole
  • Camilla Nordhagen, fagleder for dans, Stavanger kulturskole
  • Ragnhild Skille, rådgiver, Norsk kulturskoleråd