Nordisk musikk- og kulturskolekonferanse 2017

Nordisk musikk- og kulturskolekonferanse 2017

Lukk
Voksenåsen er et senter for svensk-norsk samarbeid. Alle foto: Egil Hofsli
Nils R. Sandal, styreleder i Norsk kulturskoleråd.
Deltakerne på plass i konferansesalen,
Daniel Ivanov spilte ved åpninga av konferansen, ...
... og ble svært overraska og glad da han av Lars Emil Johannessen fikk vite at han fikk tildelt et Drømmetreff.
Carin Khakee fra det svenske kulturdepartementet.
Nina Ulf Jørgensen fra DAMUSA.
Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.
Bo-Anders Sandström fra Jakobstadsnejdens musikinstitut.
Torgny Sandgren fra Kulturskolerådet i Sverige.
Silja Aavik fra Estonian Union of Music Schools.
Benedicte Christiansen fra Danske Musik- og Kulturskoleledere.
Sigrún Grendal fra Félag kennara og stjórnenda í tónlistarskólum.
Asbjørn Keiding presenterer "Tænketank om musikskolerne i Danmark".
Skulptur på Voksenåsen, laget av Solveyg W. Schafferer-Sigerus.
Martha Pil Neumer (t.v.) og Hedda Aadland underholdt rett etter lunsj.
Samtale med fokus på kulturskolens samfunnsoppdrag. Ida Thomson (f.v.), Lars Ole Vestergaard, Ann Evy Duun, ...
... Alexander Krohg Plur (f.v.), Nils-Olof Zethrin og Silje Eikemo Sande.
Hele samtalepanelet.
Kirsimarja Kiviruusa om viktigheten av selvevaluerings-modellen Virvatuli.
Bo-Anders Sandström om læreplaner for finske musikk- og kulturskoler.
Fra gruppearbeid med Ann Evy Duun og Bo-Anders Sandström.
Cecilia Björk presenterte sin forskning på det finske musikk- og kulturskolefeltet.
Fra Cecilia Björks presentasjon.
Voksenåsen kultur- og konferansehotell.
Antologilansering på Voksenåsen - redaktører, forfattere og støttespillere.
Redaktør og forfatter Rut Jorunn Rønning.
Redaktør og forfatter Anders Rønningen.
Eline Moe Melgalvis fra Sparebankstiftelsen DNB.
Forlagsredaktør Ingrid Eitzen fra Cappelen Damm Akademisk.
Byste av Torgny Segerstedt, en stor forkjemper for ytringsfriheten.
Ragnhild Skille (t.v.) leder an i morgensang med høy Kor Arti'-faktor.
Lars Ole Vestergaard akkompagnerer morgensangen.
Paal Sprakehaug presenterer Nordeas kulturprogram.
Bente Rasmussen fra Nordea presenterer Nordea-prosjektet KUL-TUR.
Prosjektleder Eva Frost, presenterer ...
... Jazzcamp for piger.
Michael Brolund presenterer ...
... Arvsfonden.
Helen Maffli, president i EMU, om kvalitet i nordiske kulturskoler.
Anders Rønningen presenterer norsk forskning i kulturskolefeltet.
Finn Holst presenterer dansk forskning i musikk- og kulturskolefeltet.
Adriana Di Lorenzo Tillborg presenterer ...
... svensk arbeid med å få på plass viktige nasjonale dokument innen kulturskolefeltet.
Karolina Windell om hva en vet om barn og unges kulturvaner i Sverige og Norden for øvrig.