Agder aktuelt

Del på:

Aktuelt

Tre kulturskoleprosjekt får prosjektmidler fra Norsk kulturskoleråd

Etter utlysning av stimuleringsmidler for 2022-2023 for kulturskolene i Agder, ble det mottatt fem søknader om til sammen 474 150 kr. Juryen delte ut til sammen 255 00 kr. De fem søknadene dekker flere fagområder, og viljen til å søke samarbeid med andre institusjoner og organisasjoner er stor. 

 

En bredt sammensatt jury valgte ut tre søknader hvor de så at særlig viktige fokusområdet for kulturskolen blir ivaretatt: 

 

Fordypning i visuell kunst: Samarbeid mellom kulturskolene region Øst i Agder og Bomuldsfabrikken.  

 

Juryens begrunnelse: Juryen mener prosjektet viser en målrettet og kvalitativ satsing på fordypning, som samtidig legger godt til rette for et bredt samarbeid mellom kulturskole og en profesjonell kunstarena. Juryen synes det er særlig fint at man setter visuelle uttrykk på agendaen, samt at man velger ungdom som målgruppe.  

 

Tildeling: 80 000 kr. 

 

E-sport: Samarbeid mellom Flekkefjord kulturskole og organisasjonen Terningen. 

 

Juryens begrunnelse: Her setter man konkret det digitale på agendaen. Kulturskolen bør, med sine viktige pedagogiske verktøy, generelt sett koble seg på E-sport og gamingverden, og her melder Flekkefjord seg til tjeneste med stort engasjement. Juryen synes prosjektets vektlegging av ferdigheter, helse og holdningsarbeid kombinert med fokus på inkludering og mangfold er av stor verdi for videre kunnskapsbygging om kulturskolens rolle innen spillverden.    

 

Tildeling: 100 000 kr. 

 

Kultur for alle – Bedre sammen: Samarbeid mellom Lindesnes kulturskole og LABU – Lindesnes læringssenter for barn og unge. 

 

Juryens begrunnelse: Målet for prosjektet er å bidra til at flyktninger gjennom sosiale fellesskap i sirkus- og teateraktiviteter, sang og dans opplever læring, mestring og glede. Juryen synes prosjektet bygger på et solid kunnskapsgrunnlag, og at det treffer uvanlig bra i forhold til kulturskolens rolle i den økte flyktningstrømmen som nå er forventet til kommunene våre. På tross av at man bruker kulturtilbudet til å hjelpe med integrering, økt tilhørighet og mestring, fremheves også deltakernes estetiske erfaringer og opplevelser.  

 

Tildeling: 75 000 kr. 

 

Jury, nedsatt av styret, Norsk kulturskoleråd Agder: 

Juryleder: Inger Margrethe Stoveland (styreleder, Norsk kulturskoleråd Agder) 

Jurymedlemmer: Rita Boberg Pedersen (rektor, Kvænangen kulturskole) 

Erlend Helling Larsen (kunsthåndverker og billedkunstner, Agder) 

 

 Alle søknader:

Hva 

Hvor  

Ansøkt 

Tildeling 

Fordypning i visuell kunst  

Arendal  

90 000 

80 000 

Esport 

Flekkefjord 

150 000 

100 000 

Samskaping 

Flekkefjord 

50 000 

 

Teknikkverkstedet 

Flekkefjord 

110 000 

 

Kultur for alle 

Lindesnes 

74 150 

75 000 

 

Sum

474 150 

255 000 

 

 

Lokale nyheter for Agder

på kulturskoleradet.no

 

 

Tilbake til Norsk kulturskoleråd

Agders hovedside