Regionale tilbud og prosjekt

Del på:

Regionale tilbud og prosjekt

Musikk – Talent Sør (Fordypning/talent)

Talent Sør er et regionalt fordypningsprogram for spesielt interesserte og motiverte elever i klassisk og rytmisk musikk, i aldersgruppen 10-19 år. Tilbudet består av Lørdagsskolen, TUP og Mestermøtet.

 

Tilbudet administreres av Knuden – Kristiansand kulturskole.

 

> Mer informasjon på knuden.no

Stryk på Sørlandet

Stryk på Sørlandet (SPS) er et samarbeid mellom kulturskolene i Agder. Målet er å skape en arena for strykeelever i Agder hvor de skal oppleve samspill, engasjement og spilleglede.

 

SPS-administrator: Arendal kulturskole

Nettsted med informasjon om seminarer: strykeseminar.com

Koordinator: Anlaug Seljåsen Stabell / e-post: seljasen.stabell@arendal.kommune.no / telefon: +47 90 75 94 38

 

Vårseminarene er vanligvis organisert som helgeseminar, mens høstseminarene de siste årene vært dagseminar. Det er strykelærerne i kulturskolene som underviser på seminarene.

 

På seminarene deles elevene inn i nivådelte grupper: Alfa, Beta, Gamma, Delta og Epsilon. Alfa tilsvarer elever i fordypningsprogrammene Lørdagsskolen/TUP. Epsilon de aller yngste.
Teater – Talent Sør (talent – fordypning)

Samarbeid mellom Kilden dialog og Knuden - Kristiansand kulturskole

 

> Mer informasjon på knuden.no

 

Tilbake til Norsk kulturskoleråd Agders hovedside