Endringer i særavtalen

img_294.jpg
NY SÆRAVTALE: Det er kommet endringer i særavtalen for musikk- og kulturskolen. (Foto: Stock Photo)
01.12.2003 Johan Svendsen (tekst)
Del på:

Endringer i særavtalen

OSLO: Det er nå foretatt endringer i særavtalen for musikk- og kulturskolen etter reforhandlinger med KS.

 

Kommunenes Sentralforbund beskriver disse endringene slik:

 

"Tid som avsettes til egenøving/egenutvikling skal nå ligge innenfor en ramme på mellom 10 og 30 prosent av årsverket.

 

Rammene på 700 og 1000 timer til henholdsvis undervisning og utøvende virksomhet er å anse som "tvisteløsninger," dersom de lokale parter ved forhandlinger ikke blir enige om andre rammer.

 

For øvrig er avtalens punkt 8. nå endret til å hete "Musikkinstrumenter og annet utstyr, " noe som innebærer at bestemmelsen kan anvendes i forhold til alle fag og dispiliner i musikk- og kulturskolen.