Stortinget fjerner øremerkingen til kulturskolene

img_297.jpg
img_297.jpg
18.06.2003 Johan Svendsen (tekst)
Del på:

Stortinget fjerner øremerkingen til kulturskolene

OSLO: På et kveldsmøte i Stortinget torsdag 17. juni ble det vedtatt å fjerne det øremerkede tilskudd til musikk- og kulturskolene.

 

Midlene vil, med virkning fra 1. januar 2004, bli overført i form av rammetilskudd, og vedtaket ble fattet med bare ni stemmers overvekt:

 

54 mot 45 stemmer.

 

Dette betyr i praksis at kampen for fortsatt øremerking sannsynligvis er tapt, og at vi nå må sette alle krefter inn på å få eøkt timesatsen betraktelig før pengene overføres til den enkelte kommune i form av rammetilskudd.