- Urimelig behandling av kulturskolene

img_295.jpg
IKKE FORNØYD: Styreleder Lidvin Osland er skuffet over reduksjonen i organisasjonsstøtten til Norsk kulturskoleråd. (Foto: sfj.no)
15.10.2003 Johan Svendsen (tekst)
Del på:

- Urimelig behandling av kulturskolene

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd kan i disse dager se tilbake på 30 års virksomhet, men det er ingen hyggelig jubileumsgave Utdanningsdepartementet vil bidra med.

 

Departementet har vedtatt å redusere organisasjonsstøtten fra 2.2 millioner i 2002 til 1,65 millioner kroner i 2003, en dramatisk reduksjon for et skoleslag i sterk vekst.

En nedskjæring i organisasjonsstøtten i det omfang det her er snakk om, vil kunne få alvorlige konsekvenser for utviklingen av dette skoleslaget.

 

- Ikke bare vil dette ramme Norsk Kulturskoleråd sentralt, men også i det enkelte fylke.

I løpet av 30 år har Norsk Kulturskoleråd vært med på å bygge opp en organisasjonsmodell med fylkesledere og konsulenter i alle landets fylker, og denne modellen kan nå bli rasert med et pennestrøk.

 

- Dette til tross for at Stortinget gang på gang har gitt politiske signaler om at det ønsker å satse på kulturskolen. Det virker nesten som om den ene handa ikke vet hva den andre gjør, sier styreleder i Norsk Kulturskoleråd, Lidvin Osland, som lover at organisasjonen vil kjempe for å unngå nedskjæringer, og for at midlene skal være på plass i revidert nasjonalbudsjett.

 

- Nå må vi igjen sette vår lit til våre Stortingspolitikere, men jeg synes - ærlig talt - det er ganske utidig at Departementet nok en gang går inn for å redusere organisasjonsstøtten til et skoleslag som det er tverrpolitisk enighet om å satse på, sier Osland til vår nettredaksjon.