Ingen løfter til kulturskolene

img_304.jpg
img_304.jpg
06.06.2004 Johan Svendsen (tekst)
Del på:

Ingen løfter til kulturskolene

OSLO: Tross stor, verbal velvilje fins det ikke flertall i Stortinget for å sette en øvre grense for skolepengesatsen i kulturskolene.

 

Men målet om at minst 30 prosent av elevene i barne- og ungdomsskolen skal benytte seg av kulturskolens tilbud står fast.

 

Dette framgår av Stortingsinnstillingen som KUF-komiteen avgir i dag. Bare Ap og SV ønsker en nasjonal maksimalsats for foreldrebetaling, men alle partier er enige om at den skal være "lav."

Hva det betyr lar seg imidlertid ikke tallfeste, for hva begrepet "lav" innebærer er det ingen politisk enighet om.

 

For øvrig foreslår flertallet, i tråd med departementets holdning, å tildele enkelte kulturskoler status som demonstrasjonsskoler.

 

Norsk Kulturskoleråd bør i tilfelle være den instansen som vurderer hvilke skoler som skal få slik status. Det samme flertallet mener også at det er Norsk Kulurskoleråd som bør forvalte de statlige utviklingsmidlene til kulturskolene.