Kulturmilliard nesten oppbrukt

img_310.jpg
img_310.jpg
06.04.2005 Kathinka B. Høyden (tekst)
Del på:

Kulturmilliard nesten oppbrukt

OSLO: Tidligere vedtak i Stortinget og ferske valgløfter sluker allerede det meste av den ekstra kulturmilliarden som det rødgrønne regjeringsalternativet lover for årene frem til 2014.

 

Følgende er hentet fra en artikkel i Aftenposten 5. april 2005:

 

Kulturmilliard nesten oppbrukt

 

Tidligere vedtak i Stortinget og ferske valgløfter sluker allerede det meste av den ekstra kulturmilliarden som det rødgrønne regjeringsalternativet lover for årene frem til 2014.

 

Rundt én prosent av statsbudsjettet til kultur innen 2014. 2005-budsjettet mangler 1,2 millioner på det.

 

Støtten til lokale kulturbygg opp på nivå med idrettsbygg. Ca. 490 mill.

 

Kulturell skolesekk også til barnehager. 55 - 60 mill.

 

Økt pressestøtte , bl.a. kompensasjon for portokostnader. Ca. 30 mill.

 

Innkjøpsordning for sakprosa. 8 - 10 mill.

 

Oppfølging av museumsreformen. 111 mill.

 

Kulturskoler for alle. Tak på foreldrebetaling. (Utdanningsdept.) Ca. 200 mill.

 

De fem første punktene utgjør rundt 700 millioner kroner ekstra for

Kulturdepartementet.

 

I morgen åpner Arbeiderpartiets landsmøte, som det siste i det rød-grønne regjeringsalternativet. Der blir det trolig klubbet at partiet skal være med på at en rød-grønn regjering vil øke kulturbudsjettet med en drøy milliard kroner ekstra frem til 2014.

 

Aftenposten har gjennomgått den kulturpolitikken Ap., SV og Senterpartiet lover velgerne for de neste fire årene. Den viser at en rød-grønn kulturminister kan få problemer med å finne penger til nye kulturtiltak som sikkert vil dukke opp.

 

To gigantposter

 

En eventuell Stoltenberg II-regjering må forholde seg til og følge opp særlig to svært dyre vedtak som er gjort i Stortinget for lengst. Det største pengesluket er oppfølgningen av vedtaket fra 2001 om utbygging av ABM-feltet, som omfatter landets arkiver, bibliotek og museer. Der gjenstår rundt 111 millioner kroner.

 

Dessuten har staten lovet å spytte i en tredjedel av spleiselaget for Stavanger som europeisk kulturby i 2008. Løftet er å bidra med inntil 100 millioner kroner. Dermed må også en rød-grønn regjering finne 211 millioner kroner før den kan begynne å innfri egne løfter.

 

Det store kulturløftet

 

Kulturkapitlet i både Ap., SV og Sp.s programmer for de neste fire årene har overskriften "Det store kulturløftet". Alle tre går inn for å utvide den kulturelle skolesekken til å omfatte også barnehagene. Med 213 000 barn i norske barnehaver og en gjennomsnittspris pr. barn på rundt 260 kroner, må finansministeren i en Stoltenberg II-regjering hjelpe til med 55 - 60 millioner kroner for å innfri løftet om kultursekk til barnehagene.

 

De fleste løftene om økning er det vanskelig å tallfeste prisen på. Det gjelder blant annet at de vil "bedre rammevilkårene" for korps og kor, utvide innkjøpsordningen for både musikk og film. Teatergrupper, dans og samisk kultur er også blant områdene som trekkes frem, uten at man kan si hvor dyrt det kan bli.

 

Innføring av innkjøpsordning også for sakprosa vil imidlertid koste mellom 8 og 10 millioner kroner. Partiene vil også styrke pressestøtten, og Ap. vil bl.a. kompensere portokostnadene for avisene, noe som kan bli 30 - 35 millioner i utgifter for staten.

 

Halv Ap-milliard

 

Ap. vil også løfte støtten til lokale kulturbygg opp til støtten til idrettsbygg. Det betyr, ifølge tall Aftenposten har fått fra Kulturdepartementet, en økning på ca. 490 millioner kroner. Ordene "utvikle støtteordningen for lokale kulturbygg slik at støtten kan bli på samme nivå som til idrettsbygg" koster nesten en halv milliard.

 

Dessuten vil både SV og Sp. ha en ny kulturbåt, som er anslått til et sted mellom 250 og 500 millioner kroner, men det står det ingenting om i Ap.s programforslag.

 

Kulturskole til alle

 

Utenom Kulturdepartementets budsjett, gis det også solide kulturløfter: Kulturskolene sorterer under Utdanningsdepartementet. De tre venstrepartiene vil gi plass ved kulturskolene til alle som ønsker det. Ifølge direktør Harry Rishaug i Norsk Kulturskoleråd vil det kreve rundt 200 millioner kroner i overføringer fra staten.

 

Forøvrig vil Senterpartiet øke støtten til Kulturminnefondet over Miljøverndepartementets budsjett så avkastningen kan bli 100 millioner kroner pr. år. Da må fondet firedobles til rundt en milliard, altså ca 750 millioner kroner mer enn det er i dag.