Tak på foreldrebetalingen i Trondheim

img_317.jpg
img_317.jpg
10.12.2005 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Tak på foreldrebetalingen i Trondheim

TRONDHEIM: Bystyret i Trondheim kommune viser at der i gården verdsetter man kulturskolen og ønsker at den skal være tilgjengelig for flest mulig.

 

I det vedtatte kommunebudsjettet for 2006 gikk flertallet i mot Rådmannens forslag om økning av foreldrebetalingen i kulturskolen.

 

Det rødgrønne flertallet legger inn midler i budsjettet som sikrer at prisen holdes på 1.600 kr per elev som i dag.

 

Trondheim kommunale musikk- og kulturskole er et viktig tilbud til tusenvis av barn i byen vår, som både er direkte og indirekte knyttet til skolen. Vi mener dette er et tilbud alle skal ha tilgang til, og ser det derfor som et mål at det arbeides for å fjerne ventelistene”, heter det i uttalelsen fra flertallspartiene Arbeiderparitet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og De uavhengige.