- Regjeringsskifte gleder mer enn statsbudsjettet

img_312.jpg
SKUFFET OVER BUDSJETTET: Harry Rishaug, direktør i Norsk kulturskoleråd.
14.10.2005 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

- Regjeringsskifte gleder mer enn statsbudsjettet

TRONDHEIM: Ingen opplagte lyspunkt for kulturskole-Norge i den avtroppende regjeringens forslag til statsbudsjett.

 

Håpet knyttes nå til at den nye regjeringen vil innfri Kulturløftet til beste for norske kulturskoler. Det sier direktør Harry Rishaug i Norsk Kulturskoleråd.

 

Budsjettforslaget fra den avtroppende regjeringen skuffet Rishaug mer enn det gleder. 8.070.000 kroner som tilskudd til utvikling av musikk- og kulturskolene neste år er 3,2 prosent mer enn i saldert budsjett for 2005.

 

- Dette er ingen reell økning, bare en økning i takt med prisindeksen i Norge, sier Rishaug.

I tillegg gjenstår det å se hvor mye Norsk Kulturskoleråd får tildelt gjennom budsjettposten ”tilskudd til organisasjoner”. I fjor fikk rådet 2.415.000 kr derfra. I år rommer denne budsjettposten 7.756.000 kroner, noe som er 4,2 prosent mindre enn i saldert budsjett for 2005.

 

- Dette er litt urovekkende. Blir vår andel som i fjor, betyr dette cirka 100.000 kroner mindre til vår organisasjon i 2006 enn i inneværende år, sier Rishaug.

 

Skuffelsen

 

Mer skuffet er han over det faktum at Utdannings- og forskningsdepartementet igjen ser bort fra Stortingets vedtak (St. meld. Nr. 39, 2003-2004) der departementet anmodes om å opprette en egen post for administrasjonsmidler til Norsk Kulturskoleråd.

 

- Om en ønsker at Norsk Kulturskoleråd skal styrkes og videreutvikles til et kompetansesenter som nasjonalt skal bistå kommunene faglig, ja, da reduserer man ikke tilskuddet til organisasjonen, slik det nå kan være en fare for at skjer. Det er svært skuffende at vi ikke har blitt en egen post på budsjettet, sier Rishaug.

 

Forventningen

 

Men nå begynner Rishaug og styret i Norsk Kulturskoleråd et viktig arbeid som forhåpentligvis skal gi uttelling for kulturskole-Norge.

 

- Vi håper snarest å få en dialog med den nye regjeringen, for at vi sammen på best mulig vis skal sikre at løftet som er gitt i det såkalte Kulturløftet også kommer kulturskolen til gode. Det som sies i den plattformredegjørelsen som er framlagt er noe av det mest positive som er sagt politisk om kultur og kulturskolen på veldig lenge, sier Rishaug, og fatter forventning i utsagn som

 

• Et prioritert mål i kulturpolitikken er å sikre at alle får tilgang til kunst- og kulturopplevelser samt å sørge for at muligheten til å uttrykke seg gjennom kunst og kultur ikke skal være avhengig av geografi eller sosiale skillelinjer

 

• Alle barn skal ha et tilbud om plass i kulturskolen til en rimelig pris

 

- Dette er en stor utfordring både for den nye regjeringen og for oss. Den skal vise at dette kan den følge opp i praksis, og vi skal gjøre vårt for å bidra til at så kan skje. Den utfordringen gyver vi løs på med stor iver og glede, sier Harry Rishaug.