Få positive virkninger av økte overføringer

img_321.jpg
img_321.jpg
09.02.2006 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Få positive virkninger av økte overføringer

TRONDHEIM: Svært få kulturskoler rapporter om positive resultater på grunn av økte statsmidler til kommunene.

 

På bakgrunn av Regjeringens økte overføringer til kommunene på 5,7 milliarder kroner for 2006 har Norsk Kulturskoleråd gjennomført en nasjonal spørreundersøkelse i sine medlemskommuner for å kartlegge dagens situasjon. Den viser at 88 prosent av de som ga tilbakemelding oppgir at økte statsmidler ikke har resultert i økt aktivitet i kulturskolen.

 

Tre av fire kommuner har en skolepengesats som er høyere enn det tidligere taket på 1 600 kr. Høyeste sats er nå 3 520 kr per år - ved Lørenskog kulturskole.

 

Samtidig viser GSI-tall viser at antall årsverk i kulturskolene i Norge har minsket med cirka 43 hele stillinger fra skoleåret 2004/2005 til skoleåret 2005/2006.

 

Kulturskolerådet fikk god respons på undersøkelsen hvor 229 brukere som representerer 243 kommuner ga sin tilbakemelding. Dette representerer cirka 60 prosent av organisasjonens medlemskommuner.