Lager kulturskolemelding

img_322.jpg
MELDING KOMMER: Trond Giske (bildet) og Øystein Djupedal har muligens ei stortingsmelding på gang - med kulturskole som tema. (Foto: NHD)
01.03.2006 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Lager kulturskolemelding

OSLO: Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet har satt i gang et arbeid som skal munne ut i en stortingsmelding eller handlingsplan for kulturskolen.

 

Kulturskolen sorterer under kunnskapsminister Øystein Djupedal, men er en viktig del av Kulturløftet som kulturminister Trond Giske har ansvaret for å få gjennomført. Hvorvidt det blir laget en stortingsmelding eller en handlingsplan er Giske usikker på, men den blir trolig lagt fram i stortingssesjonen 2006-2007.

 

- Jeg tenker mest i retning av melding. Det er nyttig med en runde i Stortinget, men kanskje viktigere å få konkrete handlingsplaner enn flere meldinger. Dette tar vi stilling til i løpet av våren, sier Giske til Bergens Tidende.

 

Den store utfordringen ser han ikke i samarbeidet med Djupedal, men et helt annet sted:

 

- Kommunene sitter med ansvaret for kulturskolene. Den forrige regjeringen fjernet det øremerkede tilskuddet, forskriftene og maksprisene. Dermed sitter staten igjen med få virkemidler ut over de generelle, brede overføringene til kommunene som vi skal fortsette å styrke. Derfor vil kommunal- og regionalminister Åslaug Haga og Kommunenes Sentralforbund bli tatt med, sier Giske.

 

- Det er ikke overvettes interesse for å innføre flere øremerkede ordninger. Trøkket går heller i retning av større frihet for kommunene. Kulturskoleplass for alle er et mål jeg tror staten og de aller fleste kommunene er enige om. Oppgaven blir å få det til uten å gjøre noe som kan oppfattes som innskrenkning av denne friheten, sier kulturministeren.

 

Giske ser for seg at meldingen eller planen skal behandle temaet i full bredde. Både antall kulturskoleplasser, pris og selve innholdet i undervisningen.